HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Çağdışı, gerici, ayrımcı rektör ve yardımcısı6

YÖK başkanı başta gelen misyonu olarak başörtüsüne karşı mücadeleyi seçmiş bulunuyor. İçinden gelerek veya gelmeyerek onun isteklerini uygulamayan rektör de yok gibi. Mesela M.Ü.nin eski rektörlerinden sayın Ö. Faruk Batırel bu haksız kararı uygulamadığı için görevinden ayrılmak mecburiyetinde kalmıştı. Boynuzun kulağı geçtiği gibi bu misyonu, âdeta bir mistik heyecanla uygulayanlar da var; bunların başında İ.Ü. rektörü ile onun bayan yardımcısı geliyor.
Yeni iktidar döneminde acil eylem planı ilan edilip de YÖK'nda ve üniversitelerde bazı haksız, çağdışı, verimi engelleyici mevzuata ve uygulamalara son verileceği, YÖK'nun yeni baştan ele alınıp düzeltileceği, iyi taraflarının bırakılacağı, aksayan ve devamlı şikayet konusu olan taraflarının ise değiştirileceği açıklanınca; irticayı, Atatürkçülüğü, laikliği... istismar ederek dine ve dindara karşı savaş açmış bulunan çevreler telaşa düştüler, kendileri için vazgeçilemez bir araç olan makamlarını koruyabilmek maksadıyla istismarı abartarak uygulamaya koydular. Acil eylem planında asla yer verilmediği halde bütün yapılacak olanları, "İslam ülkelerinde eğitim görmüş insanlarımızın denkliğinin yeniden tanınması, İmam Hatip liselerinden mezun olan gençlerin üniversitelere eşit şartlarda girme imkanlarının sağlanması ve başörtüsü yasağının kaldırılmasına" odakladılar. Açtıkları ısyan bayrağı, YÖK ve üniversitelerle sınırlı kalırsa amaçladıkları etkiyi uyandırmaz diye âdeta bir muhalefet partisi gibi hükumeti hedef tahtası haline getirdiler. Demokrasilerde herkesin hükumeti usulünce tenkit hakkı elbette vardır; ama bu bayların ve bayanların tenkitleri, saldırıları, hakaretleri, taşlamaları... ülkenin acil ihtiyaç ve menfaatleriyle uzaktan yakından ilgili değil. Bayan rektör yardımcısının son saldırısını örnek olarak alırsak konu, İmam Hatip liselerinden veya Yüksek İslam Enstitülerinden mezun olmuş milletvekillerine tanınan haklar ve özellikle de Milli Eğitim Komisyonunda başkan ve üye olmalarıdır. Bayana göre bunlar "kara düşünceli" imişler ve kendilerinin yaptığı da bunlara karşı laik, demokratik cumhuriyeti, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruma mücadelesi imiş.
Şimdi bu baylara ve bayanlara bazı şeyleri hatırlatmanın zamanı geldi:
Sözü edilen değerleri korumanın demokrasilerde hukuk ile belirlenmiş usulü, kuralları ve kurumları vardır. Yaptıklarını iddia ettikleri mücadele bu usul ve kurallara aykırıdır.
İmam Hatip okullarına girip çıkan veya mezun olan iki milyon civarında insanımız vardır. Bunların birer anneleri, birer babaları, en az birer kardeşleri, önemli bir kısmının birer eşleri ve asgari birer çocukları vardır. Bir de bunları tutanları, sevenleri, kendilerinden istifade edenleri hesaba katarsanız on milyondan fazla vatandaşımız İmam Hatiplidir. İmam Hatipliler bu ülkeye dışarıdan gelmiş bir avuç yabancı değildir. Herkes ağzından çıkan sözün nereye kadar vardığını düşünmek, hesabını doğru yapmak durumundadır.
Yurt içinde ve dışında okuyup mezun olmuş bir vatandaşın istihdamı, diplomasının tanınması, insan hak ve özgürlüklerinden yararlandırılması... okuluna, okulun ülkesine, mezunun inancına ve hayat tarzına dayandırılamaz, bağlanamaz; bunların hukukta belirlenmiş kuralları vardır ve bu kurallar ayrım yapılmaksızın uygulanır.
Ayrımcılık bir insanlık suçudur.
Bu gerçekleri göz ardı eden, gelecek yazıda bir kısmına yer vereceğimiz, uluslararası insan hakları belgelerini tanımayan, ayrımcılık yapan, bir kısım değerleri şahsı veya gurubunun menfaati için istismar eden gurupçu, bağnaz, insafsız, hukuksuz insanlar kaç fakülte bitirmiş olurlarsa olsunlar çağdışı ve gericidirler.6 Yeni Şafak, 31.01.2003Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler