HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Ulus-devlet otarşik hukuk yapılanmasında normalleşme11

Türkiye'de mevcut 7 kriz odağında normalleşmenin analizi ve yolu konusunda Sayın Prof. Eser Karakaş'ın görüşlerini aktarıp katkılarımıza yer veriyoruz. Yine önce Sayın Karakaş'ı dinleyelim:
"1920'li yıllarda yaşanan başarılı hukuksal dönüşümlere karşın, Türkiye'nin hukuk yapılanmasının özellikle Avrupa belgeleri ile test edildiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı vs. otarşik bir görünüm arzettiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye kamusal alana giren konularda hukuksal yapılanmasını tümü ile Avrupa kurumları ile uyumlaştırmak durumundadır. Özel alana giren konularda ise yurttaşların "alaturka" olabilme özgürlüğüne saygı duyulmalıdır. "Batılılık" kamusal alanın özelliği olmalıdır.
"Globalleşme" kavramı da kanımızca dışsallığı olan eylemlerin Avrupa düzeyinde uyumlaştırılmasından başka bir şey değildir. Gümrük duvarları, teşvikler, faizler, sosyal güvenlik, vergileme, insan hakları standartları gibi konuların artık ulus-devlet düzeyinde ele alınıp çözümlenmesi olanaksızlaşmıştır.
"İnsanın nasıl giyineceği, ne tür müzik dinleyip ne yiyip içeceği gibi konular ise tümü ile özel alana inhisar eden konular olduğundan kamusal karar süreçlerinin dışında kalmaktadır. 21. yüzyıl'ın insan ve toplum mozaiği farklı ekonomik örgütlenme biçimlerinde ya da farklı insan hakları standartlarında değil kültürel konularda oluşacaktır."
Katkımız:
"Ekonomi ve hukuk alanı ile kültürü, özel alanı bu denli birbirinden ayırmak, birini diğerinin etkisi dışında tutmak mümkün müdür?" Bu soruya biz "Evet" diyemiyoruz. Ekonominin mi kültürü, kültürün mü ekonomiyi belirlediği, hangisinin temel olduğu konusu tartışılmıştır; "belirleme, alt yapı ve temel olma" nitelemeleri bir yana konursa karşılıklı etkileşimi inkar etmek mümkün değildir. Batı'daki mevcut ekonomik örgütlenme, üretim araçlarının sahipliği, üretilen değerin adil paylaşımı problemsiz değildir. Kapitalizm, başta ahlak olmak üzere insanî değerlerle yeniden yapılanmadıkça insanlığı felakete sürüklediğinden, dünyayı yaşanamaz hale getirdiğinden söz etmek bile mümkündür. Globalleşme "dışsallığı olan eylemlerin Avrupa düzeyinde uyumlaştırılması" noktasında kalmıyor; dünyanın patronu olan devletin ulusaşırı şirketlerin çıkarlarıyla "uyumlaşma" amacına yöneliyor. Bu uyumlaşmaya itiraz edenler terörist oluyorlar, düşman ilan ediliyorlar.
"İnsanın nasıl giyineceği, ne tür müzik dinleyip ne yiyip içeceği gibi konular ise tümü ile özel alana inhisar eden konular olduğundan kamusal karar süreçlerinin dışında kalmaktadır" hükmüne, din ve ahlak hayatını da katarak katılıyorum; yani "demokrasilerde bu böyle olmalıdır" diyorum. Laiklik yalnızca dinin devlete değil, devletin de dine müdahalesini engellemelidir. Devlet bütün vatandaşları bağlayan kararları dine dayandıramaz, ama aynı zamanda devlet, din kuralı koyamaz, dini yorumlayamaz, laiklik adına dindarların, dini uygulama hürriyetlerini, başkalarının hürriyetine zarar vermedikçe kısıtlayamaz.
Özel ve kamu alanları arasındaki etkileşim göz önüne alındığında ve daha önceki yazılarda belirtilen "kültürün korunması ve gelecek nesillere aktarılması" ihtiyacı da hatırlandığında ortaya bir başka zorunluluk daha çıkmaktadır: Anayasalarda yer alan ve "hürriyetlerin belli ölçülerde kısıtlanmasına dayanak teşkil eden" genel ahlakımız, bizim kültürümüzden beslenmelidir.11 Yeni Şafak, 30.05.2003Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler