HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Millî Görüş7

"Millî Görüş gömleği" birçok yazar, çizer, oynar kişileri meşgul ediyor. Mesleği sinema oyunculuğu olan bir milletvekili, "20 yıl bir gömleği taşıyan sonra da çıkardım diyenleri seyretmek bana Matrix filmini seyretmekten daha ilginç geliyor" diyor. Buna ve benzerlerine "Millî Görüş" nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır, karşılığı bir midir, birden fazla mıdır?" diye sorulsa acaba doğru cevaplar verebilecek mi?
Burada bizi Millî Görüş tamlamasınının iki anlamı ilgilendiriyor: 1. Milli Nizam'dan bu yana aynı çizgi üzerinde ve aynı aktörlerin belirleyici olduğu partilerin ideolojisi, 2. Türkiye'den giderek Avrupa'da yaşayan Müslümanlar'ın kurdukları bir örgüt Millî Görüş Teşkilatı.
Türkiye'deki laiklik anlayışı, İslâmî parti kurmaya engel olduğu ve mesela Batı'da çokça bulunan "Hıristiyan Demokrat Partiler" gibi burada da bir "İslam Demokrat Partisi" veya "İslamî Görüş Partisi" kurmak mümkün olmadığı için, mümkün olduğu ölçüde İslamî kurallara dayanan bir yönetimi hedefleyen siyasiler, kurdukları partinin dâvasına, "İslamî" yerine "Millî"yi koyarak "Millî Görüş" demişlerdir. Hem söyleyenler hem de karşı taraf bunun böyle olduğunu bilirler.
Geçirilen uzun bir tecrübe dönemi bugünün dünyasında, kısmen veya bütün halinde İslam kurallarına dayalı bir devlet düzeni kurmanın imkansız olduğunu ortaya koymuştur. Bunun içten ve dıştan birçok aşılamaz engeli vardır; bu engellerin başında da hem siyasilerin hem de halkın aslında böyle bir düzene birçok yönden hazır olmamalarıdır, sözlerin slogan ve propaganda niteliğini aşmamasıdır.
Benim tespitime göre artık malum cephenin bütün mensupları eski gömleği çıkarmışlardır; aradaki fark "çıkarmadık, değişmedik" veya "çıkardık" demekten ibarettir.
Gömleği çıkarmak, "İslam'dan çıkmak, dâvadan tamamen vazgeçmek" demek değildir, ama mevcut şartlarda olabileceğe talip olmak, halka yapılabilecek şeylerden söz etmek, gerçekçi olmak, gerçekle yüzleşmek, her şeyi yapamıyorum diye hiçbir şey yapmama yoluna girmemek, İslam'a ve ahlaka uygun olan düzeltme ve düzenlemeleri "demokrasi" adına yapmaktır; çıkardık diyenler de -artık- bunu yapıyorlar, çıkarmadık diyenler de!
Avrupa Millî Görüş Teşkilatları, Türkiye'de Millî Görüş dâvasına bağlı siyasiler ve partiler ile ilişki içinde olsalar bile Avrupa'ya mahsus sivil toplum örgütleridir. Bunların İslam ile alâkaları yalnızca kendilerinin özelliği değildir; Avrupa da daha birçok örgüt, Millî Görüş örgütleri kadar İslâmîdirler. Hemen hepsinin camileri, dernekleri, vakıfları vardır, din eğitimi ve öğretimi yaparlar, halkın dînî hayatını daha iyi, daha problemsiz yaşamaları için hizmet verirler.
Son zamanlarda terörle ilişkisi kurulmak istenen kavram ve kuruluş, Türkiye'deki parti değil, Avrupa'daki örgüttür. Bu örgütün İslam ile alâkası, orada bulunan benzer örgütlerin alakasından çok da farklı olmadığına, bu örgütün terörle ilişkisine dair hiçbir kanıt bulunmadığına, Almanya'nın bir eyaletinde "Müslümanlar'ın legal temsilcisi" olarak kabul edildiklerine ve kendilerine birtakım yetkiler verildiğine... göre bu örgütle terör arasında bir ilişki kurmak da, bize ait saçmalıklar ve vehimler dizisine giren bir halkadır.
Avrupa ülkeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Avrupa'da bulunan sivil toplum örgütlerine müdahale etmesini, onları yönlendirip yönetmesini istememekte, bu konuda hassasiyet göstermektedirler. Bu sebeple buradan asker veya sivil memurların oraya gidip toplantılar yaparak talimatlar vermeye kalkışmaları, orada yaşayan Müslümanlar bakımından hariçten gazel okumaktır, devletler bakımından da örgütlerin itibar kaybetmelerine ve şaibe altına girmelerine sebep olmaktadır. Devlet örgütlere eşit mesafede durmalı, oradaki insanımızın reşid olduğunu bilmeli, onlara güvenmelidir. Yardımlaşma buradan ve oradan sivil toplum kuruluşları arasında olmalıdır.



7 Yeni Şafak, 06.06.2003



Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:



Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler