HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Türkiye camilerinde namaz3

"Başka işleri güçleri olmayanlar" demeyeceğim, "işleri kafa karıştırmak, Müslümanlar'ın huzurunu bozmak" olan, "unutulmaktan korkan" bazı kimselerin -diyeceğim- ortaya attıkları son cevher, "Türkiye camilerinde namaz kılmanın caiz olmadığı" imiş. Bana böyle bir iddianın bulunduğunu söyleyerek düşüncemi soranlara "Niçin kılınmazmış, dayanakları ne imiş?" diye sorduğumda net bir cevap alamadım.
Kur'an'da bizi bu hükme götürecek bir âyet yok. "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder"4 mealindeki âyetten, "dindar Müslümanlar'dan başkalarının yaptıkları camilerde namaz kılınmaz" şeklinde bir mana ve hüküm çıkarılmamış, "camilerin yapımı ve içlerinin ibadetlerle şenlendirilmesini başkalarının değil, ancak böyle iman edenlerin yapacakları" manası çıkarılmıştır ki, gerçek de bundan ibarettir; yani bu bir durum tespitidir. Şu veya bu sebeple gayr-i müslimler veya ibadetsiz Müslümanlar cami yapsalar bile, buraları ibadetlerle şenlendirecek kimseler yine dindar Müslümanlar'dır. Mezheplerin çoğuna göre gayr-i müslimlerin yaptıkları camilerde de Cuma ve diğer vakit namazlarının kılınması caiz görülmüştür.5
"Allah'ın mescitlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyen ve onların harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim olabilir?"6 mealindeki âyet, "Türkiye'deki camilerde namaz kılınmaz" diyerek buralarda Allah'ın isminin anılmasını engelleyen ve camilerin boş kalarak harap olmalarına yol açanları da içine almaktadır; âyete göre bu iddiayı ileri sürenler de zalimlerdir.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), "Yeryüzü benim için mescid ve temiz kılınmıştır" buyuruyor. Buna göre, dinin pis saydığı nesnelerle kirlenmemiş olan her yerde Müslümanlar namazlarını kılabilirler.
Bir kimsenin mülküne, sahibinin izni olmadan girip namaz kılmanın caiz olup olmadığı tartışılmıştır; ancak bu, namazın sıhhati ile değil, mülkiyet hakkının korunmasıyla ilgili bir konudur.
Türkiye'deki camilerin büyük bir kısmı, halkın gönüllü katkılarıyla yapılmış ve Müslümanlar'ın ibadetlerine tahsis edilmiştir. Buralarda namaz kılmak değil, camileri boş bırakmak, namazları mümkün olduğu kadar camilerde kılmamak sakıncalıdır; mazereti bulunmayanlar için caiz olmayan budur. Bugün camilerimizde hem namaz ibadeti cemaatle yapılmakta, hem de din eğitim ve öğretimi verilmektedir. Eğer ibadetin îfasında, eğitim ve öğretimde dinin icaplarına göre aksayan taraflar varsa, bunlar için tedbir alınmalı ve camilerde yapılan her şeyin meşru, İslam'a uygun, müminlerin dünya ve ahiret hayatları için yararlı hale gelmesi sağlanmalıdır. Günah işlediği bilinse bile her Müslüman'ın arkasında namaz kılınabilir; ancak daima daha layık olanın tercih edilmesi, imamların bu bakımdan da denetlenmesi gerekir.
Bugün ülkemizde, bir Cuma namazının topladığı insan kalabalığını bir araya getiren başka bir toplantı yoktur. Allah rızası için camilerde toplanan bu kadar insana ne güzel şeyler anlatılabilir, bu vesile ile ne güzel şeyler yapılabilir! Bunların kısmen yapıldığını da söylememiz gerekiyor; eksikler ise küçük gayretlerle giderilebilir.
Çocuklarımıza, gençlerimize din eğitimi ve öğretimini nerede ve nasıl vereceğiz? 12 yaşına kadar Kur'an Kurslarına gitmeleri yasaklanıyor, din eğitimi ve öğretimi için özel kurs açılamıyor, İmam Hatip okulları baltalanıyor, ilk ve orta öğretimde eksik de olsa verilen din derslerine, laikliğe aykırı diye karşı çıkılıyor, sonunda camiler de kapatılmak isteniyor; ancak "inanmayanların hoşlarına gitmese de Allah'ın ışığını söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir".3 Yeni Şafak, 09.05.2003
4 Tevbe, 9/18
5 Bknz. TDV İslam Ans. Cami maddesi.
6 Bakara, 2/114Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler