HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Başörtüsü yasağının sorumlusu11

Kamusal alanda başörtüsü kullanmanın yasak olması neye dayanıyor; yani bu yasağın hukukî-kanunî dayanağı nedir?
"Üniversitelerde kılık kıyafet, yürürlülükteki kanunlara aykırı olmamak şartıyla serbesttir" mealindeki kanuna göre başörtüsünün serbest olması gerekiyor. Anayasa'nın laiklikle ilgili maddesini, "başörtüsünün aykırı olduğu kanun" olarak değerlendirmek ve mahkemelerin bu yoruma dayalı hükümleri hukuka aykırıdır, siyasidir, ideolojiktir. Üniversite disiplin yönetmeliklerinde yer alan yasak da, kıyafeti serbest bırakan kanuna aykırıdır ve geçersizdir, iptal edilmesi gerekir.
İlk ve orta öğretimde başörtüsü yasağı herhalde bakanlık kararlarına ve yönetmeliklere dayanıyordur. Bunlar da din ve vicdan özgürlüğüne ve kişilik haklarına, kılık kıyafeti seçme özgürlüğüne aykırı olduğu için hukuka aykırıdır, düzeltilmesi ve başörtüsünün serbest bırakılması gerekir.
Devlet memurlarının başörtüsü yasağı ilgili yönetmeliğe dayanıyor; bu da, yukarıdaki gibi hukuka aykırı olduğu için hukuk devletinde düzeltilmesi gerekir.
Bunları kim düzeltecek, hukuka aykırı bu yönetmelik ve uygulamaları kim ortadan kaldıracak? Düzeltme durumunda olan makam ve kurumları kim engelliyor?
Üniversiteden başlayalım. Eğer Anayasa'ya aykırılık anlayışında ısrar edilecekse bunun bile çaresi vardır; Anayasa değişikliği yapılır, ilgili maddeye bir fıkra eklenir ve "din ve vicdan özgürlüğünün kullanılması mahiyetinde olan, başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermeyen, kılık, kıyafet, ibadet, ayin, uygulama... laikliğe aykırı olarak yorumlanamaz" gibi bir ifadeye yer verilir. Kaldı ki böyle bir değişikliğe de gerek yoktur; çünkü başörtüsü takan bir bayan bunu dinî inancı gereği yaptığını açıklamadığı sürece bu kıyafet, yürürlükteki kanuna aykırı sayılamaz, bir kıyafet tercihi olarak görülür. Bir bayanın başörtüsünü ne maksatla taktığını sorgulama hakkı da kimseye verilmemiştir.
Diğer yasakların dayanağı ya yönetmelik ya da bakanlık veya yönetici kararı olduğuna göre bunları ortadan kaldırmak daha kolaydır.
Peki bu haksız ve hukuksuz yasağın sürmesini kimler istiyor, kalkmasını kimler engelliyor?
Ben bu soruya şu cevabı vermek istiyorum: Bürokrat veya sivil kişi, kuruluş ve kurumlardan bu yasağın devam etmesini isteyenlerin bulunduğunu biliyoruz. Ama halkın büyük çoğunluğunun, başkalarını zorlamadan isteyenin başını örtmesinden yana olduklarını da ilgili araştırmalardan biliyoruz. Bu durum karşısında Meclis ve ilgili bakanlıklar gerekli düzenlemeleri yaparak, kanunları çıkararak, gerekirse Anayasa değişikliğine giderek ve ilgili makamlar da gerekli kararları alarak bu yasağı sona erdirebilirler. Mevcut iktidarın bu isteği şüphe götürmez, ancak tek başına buna gücünün yetmeyeceği kanaatinde olduğu da anlaşılıyor. Muhalefet partisi CHP, bu konuda iktidara destek verse yıllardır süren, kangrene dönüşen bu iltihabın ve binlerce gencin ve ailelerin göz yaşlarının kurutulacağında şüphe yoktur. Muhalefet bu desteği verecek yerde başkanları, bizzat dinlediğim bir konuşmasına göre medyaya çıkışarak bu konuyu gündeme getirmemelerini istemektedir. İnsaflı düşünerek diyelim ki başkan, "Bir süre konunun üzerine gitmeyelim, şüpheleri ortadan kaldıralım, sonra çözelim" demek istiyor; peki aylar geçti, yine binlerce mağdur gözyaşı döktü, diploma alan sınıf arkadaşlarını tel örgülerin dışından seyrettiler; CHP çözüm yönünde hangi adımları attı?
Evet, parmağımla işaret ediyorum: Başörtüsü meselesini, yasağı kaldırarak çözmenin anahtarı CHP'nin elindedir, onun istemesi ve desteği diğer muhalifleri de susturmaya/ikna etmeye yetecektir.11 Yeni Şafak, 22.06.2003Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler