HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Ceza Kanunu

Gündem çok hızlı değişiyor, medya çeşitli amaçlar peşinde yarım yamalak veya uydurma haberler yayıyor, bazen boşu boşuna günlerce faydasız/zararlı tartışmalara sebep oluyor; birileri durup dururken (denecek kadar münasebetsiz olarak) çıkıp bir konuşma yapıyor, her şey (önemli memleket meseleleri) bir yana bırakılıp bu konuşmalar üzerine polemikler ve yorumlar yapılıyor... Bu toz duman içinde bazı meseleler perde arkasında kalıyor veya kısa zamanda halkın gündeminden çıkıyor. Bu meselelerden biri de yeni Ceza Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikler. Kanun yeni, yürürlüğe bile girmeden sert tepkiler ve tenkitlerle karşılaştı, kapalı kapılar arkasında yapılmadığı, herkesin muhtevasını bildiği halde tasarı kanunlaşıncaya kadar bekleyip ondan sonra bu gürültüyü koparmanın sebebi ve manası da ayrıca düşündürücü. Her neyse iktidar gürültüye kulak verdi, bazı değişiklikler yapalım diye çalışmaya başladı, belirlenen süre de dolmak üzere. Medyadan takip edebildiğim kadarıyla tenkit edilen ve değiştirilmesi istenen maddelerden birkaçıyla ilgili olarak benim de diyeceklerim var:

Madde 219-(Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma): "İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerin vazifelerini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih (kınama) ve tezyif (aşağılama) etmeleri durumunda bir aydan bir seneye kadar hapisle cezalandırılırlar. Bu kimseler sıfatlarından yararlanarak hükümetin idaresinin, kanun, nizam ve emirlerini ve dairelerinden birine ait vazifeyi takbih ve tezyif ederlerse, halkı kanunlara ve hükümet emirlerine karşı itaatsizliğe sevkederlerse üç aydan iki seneye kadar hapisle cezalandırılırlar."

Bu madde, keyfi sayılacak kadar geniş yoruma açık, "tahkir", "tezyif" ve "tahrik" kavramları muğlak, nereden başlayıp nerede bittiği belli değil. Tahkir ve tezyif şahıslara yöneldiği zaman ceza konusu olmalıdır. Ama hükumetin kararları ve icraatı tenkit edildiği veya kınandığı zaman, hemen bunun arkasından bir olay çıkmadıkça, bir eylem ile konuşma arasında "açık, kesin, doğrudan" illiyet rabıtası kurulmadıkça yazı ve konuşma ceza konusu olmamalıdır.

Madde 222- (Şapka ve Türk harfleri): "Şapka İktisası Hakkında Kanun'la, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un koyduğu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir."

Yapılması gereken şey bu yasakların kaldırılmasıdır, yoksa çiğneyene ceza vermek değil; zaten çiğnemeyen de yok gibidir.

Madde 230: "Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. ... Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir."

Bu madde din özgürlüğüne aykırı (hatta doğru, amacına uygun anlaşılan ve tanımlanan laikliğe bile aykırı) olduğu için kesin olarak kaldırılmalıdır. Bazı Batı ülkelerinde (kilisede kıyılan nikahlarda) olduğu gibi devlet, imam ve müftülerin yönettiği ve kayıt altına aldığı -tek kadınla- evlenme akitlerini de sahih evlenme olarak kabul etmelidir.

Madde 263- (Kanuna aykırı eğitim kurumu): "Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda kanuna aykırı olarak açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Yukarıdaki fıkrada gösterilen yerlerin kapatılmasına da karar verilir."

Bu maddede yasağın, yalnızca okul açmaya tahsis edilmesi gerekir. Okullar izinle açılır ve devletin denetiminde olur. Kurs, dershane vb. açanların mülkî idareye bilgi vermeleri ve denetime açık olmaları yeterlidir. Ceza ancak buralarda suç işlendiği ve kanunlara aykırı bir şeyler yapıldığı zaman söz konusu olabilir.

6 Mayıs 2005
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Tarihe Göre:
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler Tarihe Göre: Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi