HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Gazetemizin Değerli Hediyesi (İslam Peygamberi)

Gazetemiz bugüne kadar okuyucularına birçok değerli hediyeler verdi, bunların hemen tamamı insanımızın bilgilenmesine, kendi geçmişleri ve değerleriyle sağlıklı ilişki kurmalarına, geleceklerini planlarken nereden ve nasıl buraya kadar geldiklerini bilme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hediyelerdir; yani "en hayırlı dost olan kitap"tır.
Son hediyesi merhum Hamîdullah Hoca'nın "İslam Peygamberi" isimli eseri ise bu hediyelerin en değerlisi ve en yararlısı olmuştur.
Bu hediye eser değerini, hem konusundan hem de yazarından almaktadır.
Konusu âlemlere rahmet, Allah'ın insanlara takdim ettiği örnek, ilâhî sevginin rehberi, ahir zaman Peygamber'i Efendimdiz'dir (s.a.) Hiçbir beşerin yalnızca kendi aklına ve bilgisine dayanarak ortaya koyamadığı "iki cihan sa'adetine ermenin yolu" nu o tarif etmiş, ilk izeyicileri ile birlikte bu yolda yürüyerek teoriyi pratiğe o geçirmiş, yolun çıkar yol olduğunu test ve ispat etmiştir. Bir müslümanın aynı yoldan yürüyerek iki cihan saadetine kavuşması için bilgiye ve örneğe ihtiyacı vardır. "İslam Peygamber'i isimli eser müslümanlara hem İslam'ın bilgisini hem de en büyük örneğini vermektedir. Kitap yalnızca Sevgili Peygamberimizin şahsî hayatını, savaşlarını, İslam'ı yaymak için yaptığı mücadeleyi ve bu uğurda başına gelenleri anlatmakla kalmıyor, bunları emsaline göre erişilmez bir güzellikte anlatmanın yanında İslam'ın inanç, ibadet, hukuk, cemiyet, iktisat, ahlak, estetik... alanlarında getirdiklerini de sistematik olarak ve çağımız insanını hedef kitle bilerek açıklamaktadır. İslam tarihi yazarları, bu işten anlayan ilim adamları arasında eserin ilmîliği ve değeri konusunda olumsuz bir şey söyleyene rastlamadım. Kendileri ilim adamı olmadıkları ve bu işten anlamadıkları halde ya ahlaka aykırı bazı saiklerle veya ehliyetsiz gayret-i diniyye ile Hoca'nın ve eserinin aleyhinde konuşan, yazıp çizenleri ise bundan sonraki yazıda ele alıp değerlendireceğim.
Merhum Prof. Dr. Muhammed Hamîdullah ondan fazla dil bilen, bu dillerin çoğunda konuşan ve yazan, Doğu'da ve Batı'da muteber ilim kurumlarında önce okuyup yetişen, sonra buralarda hoca olan, ders veren, İslam Hukuku, İslam Tarihi, Kur'an ve Tarihi, Hadis, İslam Kültürü, Dinler Tarihi... ilim dallarında verdiği dersler ve yazdığı kitaplar ve makaleleri ilim dünyasında takdir görmüş bulunan imanlı, ibadetli, güzel ahlaklı bir örnek "İslam âlimi" idi. İslam Peygamberi'ni yazarken işte bu birikimini kullanmış ve ilmin, ilmîliğin olmazsa olmaz şartlarını mükemmel bir seviyede gerçekleştirmiştir.
Onun ilim, irfan ve ahlakının birkaç şahidi:
Ülkemizde ilk başarılı ve önemli meali ile tanınan, sevilen ve güvenilen merhum Hasan Basri Çantay, Hamîdullah Hoca'nın İslam'a Giriş isimli kitabına yazdığı "takrîz"de şunları kaydediyor: "...eserin, aziz dostum, üstadlar üstadı Prof. Muhammed Hamîdullah efendi hazretlerine ait olduğunu düşünmek, onun kemali hakkında derhal kesin bir hükme varmağa kâfîdir...Beş altı ecnebi lisan bilen, bütün saatleri İslam'a meşkur hizmetlerle geçen, imanı gibi salih ameli de kâmil örnek bir mümin ve müslim olduğunu gösteren..."
Bir suikastta şehid olan Lübnanlı âlim Subhî es-Sâlih de, neşrettiği Ahkâmu-ehli'z-zimme isimli esere yazdığı önsözde, bu eserin neşrinde Hamîdullah Hoca'dan gördüğü teşvik ve yardımı şükranla andıktan sonra şunları söylüyor: "Hindistan-Haydarabad'lı Allâme Prof. Dr. Muahemmed Hamîdullah yaptığı sağlam ve değerli ilmî araştırmaları sebebiyle tarife ihtiyaç bırakmayacak bir seviyededir, onu bu kitabın dipnotlarında hep saygıyla anmışımdır..."
Benim de, merhumun imanı, ameli, ilmi ve güzel ahlakına delil olan birçok müşahedem ve hatıralarım vardır. Burada hepsine yer vermek mümkün olmadığından bir örnekle yetineceğim:
Hoca'yı -Boğaz'da tahsis edilecek konağa yerleşerek iyi bir maaşla Türkiye'de yaşaması ve İSAM'da (Diyanet Vakfı'nın İslam Araştırmaları Merkezinde) yetişen gençlere rehberlik etmesi için- davet etmek üzere sayın Tayyar Altıkulaç ile (on yıl kadar önce) Paris'e gittik, kendisini bir çatı katındaki daracık ve mütevaziden de geri olan evciğinde ziyaret ederek arzumuzu ifade ettik. Bize cevabı şu oldu: Türkiye'de sizler gibi fâzıl kardeşlerim var, siz orada bana ihtiyaç bırakmıyorsunuz, buranın (Parisin, Fransanın...) ise bana ihtiyacı var, beni mazur görün, burada kalayım ve sizin emirlerinizi buradan yapabildiğim kadar yapayım..."
Hizmet için çileyi, yine içinde hizmet bulunan ama ona göre öncelikli olmayan bir dünya cennetine tercih eden merhum, umuyorum ki şimdi ebedî cennettedir ve hayatını yazdığı Allah Sevgilisi'nin komşusudur.

2 Mart 2003
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Tarihe Göre:
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler Tarihe Göre: Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi