HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Çözüm Yolu Kapanamaz

"Çözümsüzlüğü çözüm" zannedenler başörtüsü meselesinin çözüldüğünü, artık hukuk veya uygulama yoluyla başörtüsü yasağının kaldırılmasının mümkün olmadığını, başını örten müslümanların bu yasağı sinelerine çekip kendilerini (inançlarını) değiştişrmenin yollarını aramaları gerektiğini tekrar edip duruyorlar. Biz de buna karşı şu ifadeyi tekrar edip duracağız: "Dinler insanlar var oldukça var olacaktır, dini inanç insanı aşar, insanı aşan bir düzenleme, insan tarafından -meşru ve muteber olarak- değiştirlemez, karşıdakiler öyle istiyorlar diye bir mümin dini yaşantısını bozamaz, din özgürlüğüne baskı sonu gelmez sıkıntılara ve problemlere yol açar, yasak bir çözüm değil, çözümsüzlüktür..."
Hala çözüm yolu açık mıdır?
Elbette açıktır.
AİHM'si üniversitelerde başörüsü yasağının lehine karar almıştır, ama AB'ne dahil birçok ülkede ünüversitelerde başörtüsü serbesttir. Özel üniversielerde serbestlik daha geniş boyuttadır. Orta öğretimde devlet okullarında bazı ülkeler başörtüsü yasağı getirmişlerdir, ama bazılarında burada da örtünme serbesttir. Özel okullara gelince, burada kılık ve kıyafeti devlet değil, okulu yönetenler belirlemektedirler. Şu halde bir ülke başörtüsünü serbest bıraksa bu AB'ye giriş için bir engel teşkil etmez.
Mahkeme kararları yasaklayın demiyor, yasaklamanın hukuka aykırı olmadığını karara bağlıyor. Buna göre üniversite yönetimleri başörtüsünü serbest bıraksa bu da hukuka ve AİHM'nin kararına aykırı olmayacaktır.
İç hukuka baktığımızda karşımıza yüksek mahkeme kararları çıkıyor. Bu kararlar da "başörüsünü ysaklamazsanız suç işlemiş olursunuz" demiyor. "Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak şartıyla üniversitelerde kılık kıyafet serbesttir" diyen kanun maddesini yorumluyor ve "belli bir anlayışa göre kaiklik ilkesini bir kanun gibi kabul ediyor, dini inanacı yüzünden baş örtmeyi laikliğe, dolayısıyla yürürlükteki kanuna aykırı buluyor.
Bu yoruma katılmamız asla söz konusu olmamakla beraber yine de çözüm yollarının kapanmadığını görüyoruz. Anayasada değişiklik yapılarak laiklik tanımlanır, din özgürlüğü hakkını kullanmanın -başkalarının hak ve özgürlüklerine açık, kesin ve halihazırda zarar vermedikçe- laikliğe aykırı olmadığı hükmü anayasaya yazılır, böylece "başörtüsü laikliğe aykırıdır" denilerek yasaklanamaz.
En kolay çözüm ise şudur:
YÖK veya üniversiteler genel ahlak ve âdaba ayıkırı olmayan kılık kıyafeti serbest bırakırlar, kimsenin belli bir kıyafeti ne maksatla kullandığı ile de ilgilenmezler. Bu tutum ve davranışı engelleyen hiçbir kural ve kanun yoktur.
"Çözümsüzlük çözüm değildir", siyasileri ve yöneticileri çözüme davet ediyorum; aksi halde zulmetmiş olurlar ve zulümle devlet ayakta kalamaz.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Tarihe Göre:
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler Tarihe Göre: Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi