Meslek Liseleri ve İmam Hatipler

Meslek liselerinden mezun olanların üniversiteye girmelerinde yapılan haksızlığı, eşitsizliği defalarca yazı konusu edinmiş, giderilmesinin kolay olduğunu vurgulamış ve yolunu da göstermiştik. Eğitim Bilim Dergisi'nin son sayısında yayımlanacak olan "yeni M.E.Bakanı ile yapılmış röportaj"dan, bu haksızlığın giderileceği müjdesini almış bulunuyoruz. Bakan YÖK başkanı ile görüşerek bir çözüm arayacağını, zorlama imkanı olmasa bile ikna imkanı bulunabileceğini ifade ediyor. Şimdi diğer meslek liseleri mezun ve mensuplarıyla da işbirliği yaparak sivil toplum kuruluşlarının YÖK üzerinde yoğun baskı yapmalarının zamanıdır. Özerk kurumları yanlış yoldan döndürmenin çaresi sivil toplumun etkili baskısıdır.
İmam Hatip Liselerinin orta kısımları, sekiz yıllık zorunlu temel eğitim sebebiyle ortadan kalkınca, liselerinin öğrenci bulmakta zorlanacağı sanılmıştı. Uygulamada durum böyle olmadı; eğer Liselerinden mezun olanların yüksek öğrenim hakları -puan gaspı yüzünden- kısıtlanmamış olsaydı, ilköğretim okullarından mezun olan çocuklarımız arasından yeteri kadarı İmam Hatip liselerini tercih ediyorlardı. Bunu gören malum çevre, meslek liselerinden mezun olanların puanlarını 0.2, diğer liselerden mezun olanların puanlarını ise 0.5 ile çarparak ve daha başka oyunlara da başvurarak meslek liselerinin ve bu arada (birinci derecede hedef olarak) İmam Hatiplerin önünü kesmiş, yolunu tıkamış, kapanmaya mahkum etmişlerdi. Bu tedbirler sonunda İmam Hatip liselerinin öğrencisi azalınca da, kefen soyucular veya çaresiz ölülerin üzerinde dairevi uçuşlar yapan akbabalar gibi İmam Hatiplerin, çoğu halk tarafından yaptırılmış binalarının üstüne konma teşebbüsüne geçtiler. Halkımız devletine güvendiği için fedakârlıkla yaptırdıkları binaları MEB'na devretmekte tereddüt göstermemişlerdi. Mülkiyeti vakıfların üzerinde kalan binalar da vardı. Bütün bu binaları, öğrenci azaldıkça (aldıkları tedbirlerle öğrenciyi azalttıkça) İmam Hatiplerden alıp başka okullara vermeye başladılar. Gezip gördüğüm birçok yerde bunun örneklerine rastladım. Son teşebbüsü de Bursa'da gördüm. Müfettişlerin raporlarına, Bakanlık onayına ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün olumlu yazısına dayanılarak Büyük Şehirdeki birden fazla İmam Hatip okullarının (Nilüfer ve Yıldırım İ.H. okullarının) bir binada toplanması ve boşalan binaların da başka okullara verilmesi karar altına alınmış, hatta İl M.E. Müdürü, devir teslim komisyonu teklif yazısını da tez elden yazmış (28-Haziran-2002 tarih, 23700 sayılı yazı).
Durun Beyler, daha İmam Hatipler ölmedi. "Kapanmış" diye şayia çıkarılmasına rağmenonlar dimdik ayakta.YineBursa'dan bir örnek vereyim: Geçen akşam bir konuşma ile katıldığım Bursa İmam Hatip Mezunları ve Mensupları derneği (BİHMED)'nin gecesinde onlarca azimli ve imanlı mezunun (dernek üye ve yöneticilerinin) gecelerini gündüzlerine katarak okullarını yaşatmak için faaliyet gösterdiklerini ve bu yıl bin öğrenci kaydını hedef aldıklarını işittim ve gördüm. Buna benzer faaliyetler ülkenin her yanında sürdürülmekte. Milli Eğitim Bakanı'nın meşkür (teşekküre şâyan) teşebbüsünü de göz önüne aldığımızda İmam Hatip Liselerinin yeniden eski canlılığına kavuşacağında şüphe yoktur.
Şunu da eklemekte fayda görüyorum: AB'nce hazırlanan eğitim raporunda, okullarda sınıfların öğrenci sayısının 30'u geçmemesi istenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, 50, 60, 70 öğrencili sınıfları 30 lu yapabilmek için, halkın istediği okulları kapatma yoluna değil, bina yaparak derslik sayısını arttırma yoluna gitmelidir. Bunun da yolu bir an evvel borç batağından ve faiz sarmalından/soygunundan kurtulmak, bütçede faiz fazlası olup yatırıma ayrılacak miktarı arttırmaktır. Eğitim için alınan vergileri okul yapımına harcamaktır. Bunun yerine, halkın arzusunu göz önüne almadan İmam hatipler için yapılmış binaları alır başka okullara verirseniz altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olursunuz; insanlar bir amaçla okul binası yaptırmak istediğinde bunun geleceğinden emin olmaz ve vazgeçer.