HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


İmam Hatipli Kızlar

Laikliği daha katı bir biçimde uyguladığı bilinen Fransa'da, bir pazarlama şirketinde çalışan Cezayir asıllı, başı örtülü bir hanım, "türban takarak siyasi gösteri yaptığı" iddiasıyla işten çıkarılıyor. Kadının avukatları ise "8 yıldır türban takan müvekillerinin işyeri tarafından dini ayrımcılığa uğradığını" iddia ediyorlar. Paris İş Mahkemesi, "kadının yeniden işe alınmasını ve kendisine işten atıldığı Temmuz ayından bu yana alması gereken toplam ücretin yanısıra mağduriyeti dolayısıyla bin euro maddi tazminatın ödenmesini" karara bağlıyor. Bu kararın dayanağının "ayrımcılık" olduğunu hatırda tutalım.
Bu haberin medyaya yansıdığı günlerde Türkiye'de de başörtüsü ile ilgili bir "çözüm teklifi" gündeme geliyor. Teklif sahibi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç. Orgeneral Kılınç'ın Radikal'e yaptığı açıklamaya göre teklifi ve gerekçesi şundan ibaret: "Bu ülkede, dış dünyada olduğu gibi bayan rahibe yetişmiyor. İmam Hatip liselerinde başı kapalı okuyan kız öğrencilerin Katolik dünyasında olduğu gibi Türkiye'de görev yapacakları ne bir kilise var, ne başka bir şey. Bugüne kadar bu ülkede bayan imamların görev yaptığı hiç görülmedi. Öyleyse, din adamı yetiştirmek amacıyla kurulan imam hatip okullarına kız öğrencilerin alınmasının bir anlamı yok. Bu gerçeğin, camilerde vaaz veren imamlar aracılığıyla halka anlatılması gerekiyor."
Vaktiyle bir Osmanlı Maarif Nazırı'nın, "Şu okullar kapansa hiçbir maarif meslesi kalmayacak" dediği rivayet edilir. Orgeneral'in teklifi de buna benziyor. "Kızları okula alma, başörtüsü davası da bitsin!" Meselenin hem mahiyetinin hem de çözümünün hiç de Orgeneral'in dediği ve zannettiği gibi olmadığını maddeler halinde özetleyelim:
1. Oğullarını ve kızlarını İmam hatip Liselerine gönderen veliler, onların mutlaka imam olmalarını istemiyorlar. İlgili mevzûâta göre İmam hatipler, hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime öğrenci yetiştiren ortaöğretim kurumlarıdır. Türk Milli Eğitimi ideolojik saplantılar sesebiyle genel ortaöğretim okullarında yeterince din eğitim ve öğretimine yer vermediği için dindar müslümanların bir kısmı çocuklarını İmam Hatip olkullarına gönderiyorlar. Buradan mezun olanların bir bölüğü mesleğe veya mesleki yüksek öğrenime, bir bölüğü de diğer ilim dallarında yüksek öğrenime yöneliyorlar. Yine ideolojik kaygılarla ikinci yönelişin önü kesildiği için İmam Hatipliler "bu ayrımcı ve haksız tasarruf"a karşı mücadele veriyorlar.
2. Birçok Batı ülkesinde, diğer okullar yanında sayısız kilise okulları vardır; bu okullarda Hristiyanlık sıkı bir şekilde öğretilir ve din eğitimi verilir, mezunlar papaz olmaz, lise mezunu olurlar ve diledikleri yüksek öğrenim kurumına girer, okur, mezun olur ve başka liselerden mezun olanların bütün haklarına sahip bulunurlar.
3. Bir müslüman kadının başını örtmesi için rahibe olması gerekmez; bunun dince gerekli olduğunu bilmesi, böyle inanması yeter. Din özgürlüğü de, bütün ilgili belgelerde, herkesin -başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermedikçe- inancına göre yaşaması, bu özgürlüğün başka sebeplerle kısıtlanmaması, dindara ve dinsize karşı ayrımcılık yapılmaması... şeklinde tanımlanır. İmam Hatip mezunlarının yüksek öğrenime geçişte puanlarının gaspedilmesi, başını örten kızlarımızın okullara sokulmaması, başını örten kadınlarımızın kamusal alanlara girmelerine ve devlet dairelerinde çalışmalarına izin verilmemesi ayrımcılıktır, din özgürlüğünü, meşru bir dayanak bulunmadan kısıtlamaktır, insan haklarına aykırıdır.
4. Milli güvenlik, milleti bölmek, bir kısmına karşı ayrımcılık uygulamak, dindarları din özgürlüğünden mahrum etmek suretiyle korunamaz. Tam aksine dindara, gevşek dinliye ve dinsize özgürlük tanımak, dine ve inanca müdahale etmemek, halka karşı politika oluşturmamak, tek tip insan yerine olmazsa olmaz alanlarda müşterekleri olan ve bu müşterekler çerçevesinde milli birlik oluşturan fertler yetiştirmekle korunur.
Diyanet'e yapılan tavsiyeyi de gelecek yazıda ele alalım.

20 Aralık 2002
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Tarihe Göre:
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler Tarihe Göre: Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi