HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Cüppelilerin Türkiyesi ve İmam-Hatipler

YÖK rektörlere ve öğretim üyelerine baskı yaparak Ankara'da bir Cumhuriyet yürüyüşü tertip etme telaşı ve gayreti içinde. Evet baskı yapıldığına dair birçok tanık ve belge var. Peki bu yürüyecek olan "cüppelilerin" yürüyüşlerinin sebebi ne, neyi protesto ediyor, neye karşı çıkıyorlar. Benim anladığım şu ki cüppeliler, a)AKP iktidarına karşı çıkıyorlar, b) Başörtüsünün serbest bırakılmasına karşı çıkıyorlar, c) İmam-Hatip mezunlarının üniversitelere girmelerine karşı çıkıyorlar, d) YÖK kanun taslağına karşı çıkıyorlar. Geçenlerde Prof. Dr. Eser Karataş'ın, "YÖK ve eğitim ekonomisi" başlıklı güzel bir yazısını okumuştum. Sayın Karataş bu yazısında Üniversite kavramının üç temel işlevinden söz ediyordu: 1. nitelikli beşeri sermaye üretimi (mesleki bilgi artı eleştirel düşünce), 2.yaratıcılığa yönelik üniversiter bir özgürlük ortamı ve 3.temel toplumsal değerlerin kuşaklararası aktarımı. Yazarın vardığı sonuç YÖK'ün bu üç fonksiyonun tamamaında başarısız olduğu idi. Cüppeliler asıl işlerindeki başarısızlıklarını polemik yaparak, ideolojik sloganlara sığınarak örtmek istiyorlar. Halbuki onların taşıdıkları cüppe, haçlı savaşlarını kışkırtan kara cüppekli papazların cüppesi değil, ilim kisvesi olan bir cüppedir; ilim adamına ise vakar, hoşgörü, tarafsızlık ve vicdani sorumluluk hassasiyeti yakışır.
Diğer iki konuyu başka yazılara bırakarak İmam Hatip mezunları üzerinde duralım.
Köşelerinde tozu dumana katan gazete yazarlarının bir kısmı ya bilgisiz veya bildiklerini gizliyorlar. Hepsi tutturmuş "İmam Hatiplerin meslek lisesi olduğunu, genel lise gibi kabul edilmelerinin bir sürü olumsuz sonuç doğuracağını yazıp gürültü çıkarıyorlar. Önce bu yanlışı düzeltelim: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 1983'te, 2842 sayılı kanun olarak yeni anayasaya uyumlu hale getirilirken bazı değişiklikler yapıldı ve revize edildi. Ama hem 1973'teki halinde ve hem de 1983'teki halinde İmam-Hatip Liselerini tanımlayan madde aynen muhafaza edildi. O maddeye göre - ki aşağıda ilgili maddeyi aynen veriyorum-; "İmam Hatip Liseleri hem mesleğe ve hem de yüksek öğretime eleman hazırlayan bir orta öğretim kurumu" olarak tanımlanmaktadır. "Kendi alanında" ifadesi, diğer meslek liseleri gibi bu okulların da adı "İmam-Hatip Okulu" iken geçerli idi. Milli Eğitim Temel Kanunu ile bütün mesleki ve teknik liselerle birlikte İmam-Hatip Okullarının adı da "Lise"ye çevrilince o hüküm ortadan kaldırılmıştır.
Üniversiteye giriş imtihanında meslek lisesi mezunlarının aldıkları puanların 0.3 ile, diğer liselerin puanlarının ise 0.8 ile çarpılması büyük bir eşitsizlik ve haksızlığa sebep oluyordu. Hükumet bu haksızlığı ortadan kaldırmak istiyor, kanun çıkarmak mecburiyetinde kalması da YÖK'ün bu haksız uygulamada, "sırf İmam Hatip mezunlarının istedikleri üniversitere girmelerini engellemek için" ısrar etmesi, ideolojik takıntı/vehim yüzünden ayrımcılık yapmayı göze almasıdır. Onun bu haksızlık ve ayrımcılığı anayasaya, demokratik cumhuriyet ilkelerine aykırı olmuyor da meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girmeleri aykırı oluyor?!
Hele bir de CHP milletvekili Ali Topuz'un tehdidi var ki, evlere şenlik. "Meclisteki çoğunluğuna dayanarak aklına eseni yapan iktidarların başlarına gelenler bizim ve dünyanın yakın tarihinde bilinmekte imiş". Yani asker darbe yapar, Menderes ve arkadaşlarını astığı gibi sizi de asar! Ben bu tehdidi değerlendirmek yerine bir ibret levhası olarak halkımıza sunmakla yetiniyorum. Sayın Topuz'a ve aynı düşüncede olan arkadaşlarına da şunu hatırlatmak istiyorum: "iktidar aklına eseni değil, milyonlarca vatandaşın ısrarlı taleplerini karşılamaya çalışıyor, anayasaya ve demokratik cumhuriyet ilkelerine aykırı bir haksızlığı ortadan kaldırmaya çalışıyor".
Bazı iyi niyetli yazarların üzerinde durdukları bir konu, "okul başarı puanları yerine öğrenci başarı puanlarının konması, bunun da iyi okul ile kötü okulu eşitleme gibi bir sonuç doğuracağı endişesidir. Ancak taslakta çarpan 0.2 ye indirildiği için bu endişeye de yer olmadığını düşünüyorum. Bir de başarı bakımından "iyi okul" , "kötü okul" ayrımı yaparken kötü diye nitelenen okullar üzerinde (hangileri, niçin, ne yapmalı soruları bağlamında) yeniden düşünmelerini sityorum.
Bazı köşe yazarlarının teklif ve değerlendirmelerini de gelecek yazıya bırakalım.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Tarihe Göre:
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler Tarihe Göre: Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi