HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Ak Parti İktidarı

Ak Parti'nin kurulduğu günlerde "Ak Parti Hayırlı Olsun" başlığı altında şunları yazmıştım:
"Çok partili demokratik rejimin uygulandığı ülkemizde farklı dünya görüşlerine ve politik duruşlara sahip kesimlerin siyasete girmeleri kadar tabii bir şey olamaz. Aynı kesimde kabul edilenlerin de liderlik, öncelikler, siyaset sanatı gibi konularda farklı görüşlere sahip olmaları, bu görüşler arasında bir uzlaşma sağlanamadığında ayrılarak partileşmeleri mümkündür, vakidir. AK Parti de bu çerçevede oluşmuş bir partidir, millet ve memleket için hayırlı olmasını, hukukun ve ahlakın hakimiyeti altında çalışarak güzel hizmetler vermesini diliyoruz.
Siyasete girmek iktidara talip olmaktır, iktidar ise çıkar ilişkileri ile yakından alâkadardır. Meşru yoldan mal, menfaat ve çıkar sahibi olmuş kimselerin yine meşru yoldan iktidara gelecek ve hukukun üstünlüğüne uyacak bir partinin kurulması ve iktidar olmasından korkusu, kuşkusu olamaz. Kuşkusu ve korkusu olanları üç gruba ayırmak gerekir: a) Önceki iktidarlarla anlaşarak tekeline topladığı çıkarların adalet çerçevesinde paylaşılmasına razı olmayanlar. b) Meşru olmayan yoldan elde ettiği servet ve menfaatlerin hesabının sorulmasından, hakkın yerini bulmasından korkanlar. c) Kendi dünya görüşünü, bağlı bulunduğu değerleri tabulaştıran, bunlarsız bir hayatı tasavvur edemeyen, kendi iradesini milletin iradesinden üstün tutan, akla, bilime ve çağın genel değerlerine uygun bile olsa "kendi tabularına uygun düşmeyen" değişime karşı çıkanlar.
Kuşkusu ve korkusu olan üç grubun dediği olursa millet zarar edecek, milletin dediği olursa bu üç gurup kaybedecek; bu durumda millete düşen, kendi menfaatini (millet ve memleketin genel çıkarını) öncelemek, iradesine sahip çıkmak, menfaat ve taassup gruplarının gürültüsüne pabuç bırakmamaktır.
Bir de iyi niyetli, peşin hükümden arınmış, millet ve memleketin menfaatinden yana olup bir partinin kadrosunu, program ve tüzüğünü -kendilerine göre- uygun ve yeterli bulmadıkları için olumsuz değerlendirmeler yapanlar vardır, bu değerlendirmeleri saygı ile karşılamak, bu tür tenkitlerden yararlanmak gerekir."
Evet, şimdi Ak Parti iktidar oldu, millet "kendi menfaatini (millet ve memleketin genel çıkarını) önceledi, iradesine sahip çıktı, menfaat ve taassup gruplarının gürültüsüne pabuç bırakmadı"; yani kendine düşeni yaptı. Şimdi sıra, emaneti teslim ettiği iktidarda, milletin vekillerinde, onlara da düşen, gürültüye pabuç bırakmadan akl-ı selimin, hukukun, adalet ve hakkaniyetin, gerçek demokrasinin gereklerine uyarak bu milletin makûs talihini ve tarihini değiştirmektir. Makul bir süre içinde ekonomik krizi aşmayı, hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmayı, sosyal adaleti tesis etmeyi, yolsuzlukları önlemeyi, kara delikleri kapamayı, yolsuzlardan ve hırsızlardan hesap sormayı, ülkeyi maddi olarak kalkınmış ülkeler seviyesine getirmeyi, manevi olarak da dünyaya verebileceğimiz öz değerlerimizi öne çıkarmayı öncelikli işleri bilerek ilerlemek ve bu amaçla iktidarın gücünü kullanmaktır.
Kutsal topraklarda yeni iktidarın başarısı için dua ettik; çünkü onların başarısı ülkenin başarısı olacak, bunun da İslam Dünyası'nın içine düştüğü krizden çıkması, hatta dünyada huzur ve barışın sağlanması yönünde müspet etkileri görülecektir.
Not: Teker teker ulaşmak zor olduğu için yeni seçilen milletvekili dostları buradan tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

17 Kasım 2002
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Tarihe Göre:
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler Tarihe Göre: Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi