HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


AB ve Ezan

AB'ne girme konusunda içeride ve dışarıda ortaya çıkan tarafların farklı gerekçeleri, hesapları ve beklentileri var; AB bir yandan Türkiye'nin bazı özelliklerinden dolayı onu içine almaktan korkuyor, endişe duyuyor, diğer yandan ise küresel ekonomik ve politik denge açısından kendini buna mahkum olarak görüyor.
İçeride modernleşmeye (Avrupalılaşmaya) kendilerini adamış olanlar, bir süre öncesine kadar "acaba AB normlarının getireceği özgürlük ülkede şeriatın geri gelmesine yol açar mı" sorusu karşısında korkuya kapılırken AİHM'nin kararı, Fransa'nın başörtüsünü yasaklaması gibi bazı gelişmeler sonunda korkularından kısmen kurtuldular ve yeniden AB'ye girmeye heves göstemeye başladılar. Dindarların AB'ne girmeyi naçar olarak kabul eden kesimi ise AB'ne girmenin kendilerine getireceğini umdukları özgürlüğün üzerinde bazı kara bulutların belirmesi, getiri-götürü hesabı yapılınca zararlı çıkma ihtimalinin daha belirgin hale gelmesi karşısında düşünmeye başladılar.
Milliyetçi, dindar ve kemalistlerin farklı endişelerine katılmayan ve AB'ne girmeyi hararetle isteyen bir kesimin önemli gördükleri ekonomik, siyasi, stratejik ve sosyal gerekçeleri var: Bu borç yükü altında işsizliğe çare bulmak için yapılması gereken çok büyük (yüz milyardan fazla) yatırım ihtiyacı, hayat standardının yükselmesi, İsrail'in ABD destekli Ortadoğu politikası karşısında denge arayışı...
Ben hep şunu söyledim ve yazdım:
1. Birden fazla medeniyet var, bugün hakim görünen Batı medeniyeti karşısında/yanında bir de köklü, orijinal ve dinamik İslam medeniyeti mevcut. Bizim bu medeniyetten vazgeçmemiz, onu bir başkasıyla değiştirmemiz mümkün değildir. Medeniyetler arasında etkileşim, alış-veriş olur, ama karma bir medeniyetten de söz edilemez.
2. Müslümanların kahir ekseriyetinin benimsediği ve yaşadığı bir müslümanlık var; bunu köklü olarak değiştirmek mümkün değildir ve müslümanlar hiçbir şey karşılığında buna razı olmazlar.
3. AB içinde yaşayan on milyon civarındaki müslüman, entegrasyon ile asimilasyon arasında sıkışıp kalmışlardır. Sayısız problemleri vardır, çözüm için de sözde kalan çoğulculuk temel alınmamakta, entegrasyon adı altında asimilasyon politikası işletilmektedir.
4. Batı medeniyeti son tahlilde bir İngiliz-Yahudi medeniyetidir (Sayın T. Duralı'nın tezi). Orada yahudilerin durumu müslümanlarınki ile mukayese edilemeyecek kadar iyidir.
5. Müslümanlar dinlerini kamusal alanda görünmez kılıncaya (bu manada ve ölçüde islami hayattan uzaklaşıncaya kadar) Batılı onu, bünyesinde bir ur olarak görecektir. Onları mutlu ve memnun kılacak bir müslümanlık ise müslümanları bedbaht edecek, islami geleceklerini tehlikeye sokacaktır.
Bu gerçekler göz önüne alındığında müslümanların Batı'ya entegrasyon talepleri olamaz, kendileri olup, bu çağda ayakta durmanın şartlarını oluşturarak Batı'ya çıkış yolu gösterme talepleri/ödevleri olabilir.
Ancak:
1. Türkiye, hatta İslam dünyası kendi dinamikleri ile (Batılılaşma değil) çağdaşlaşamıyor, normalleşemiyor..
2. Türkiye'nin önünde dağ gibi -kısa vadede- aşılması çok zor problemler var.
3. ABD destekli İsrail yayılmacılığı karşısında Türkiye'nin tek başına yapabileceği fazla bir şey yok. Diğer islam ülkeleriyle birlikte hareket etmenin önünde de büyük engeller var.
Bu gerçekler göz önüne alındığı zaman da AB veya bir başka güç ve imkan ile işbirliği zaruri gözküyor.
Önümüzde on yıl sürecek bir müzakere aşaması bulunduğuna ve AB, başlangıca nisbetle hayli değişiklikler geçirdiğine (kurallarının değişebilir olduğuna) göre müzakerelerde maddi ve manevi çıkarlarımızın, içine düşmemiz muhtemel bulunan olumsuzlukların gözden uzak tutulmaması elzemdir. Kâr zarar muhasebesi daima göz önünde turulmalı, zarar galip görüldüğünde bu yoldan dönülmeli, ama bu arada -durumdan istifade ederek- Türkiye'nin normalleşmesi için önemli adımlar atılmalıdır.
Başlıktaki ezan ve bunun AB ile ilişkisi gelecek yazıya kaldı.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Tarihe Göre:
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler Tarihe Göre: Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi