HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Ortak Olmayan Değerler Ne Olacak?

Bir meslektaşımızın şu cümleleri gibi kulağa hoş gelen ama bize göre içi boş veya problemli sözler sıkça tekrarlanıyor:
"Yeni bir yüz yılın eşiğindeyiz ve yeni bir dünyaya doğru yol alıyoruz. Toplumumuzun bütün kesimlerinin kendini yeniden değerlendirmeye tabi tutması ve ön yargıları bir kenara bırakarak, ortak ve çağdaş değerler etrafında uzlaşması gerekir. Çağdaş değerleri reddederek bir yere varmak mümkün değildir. Evrensel demokrasinin ilkeleri doğrultusunda barış içinde bir arada yaşamanın sihirli formülünü bulmak zorundayız. Bu formül, uzaklarda, hayal ülkesinde, "Simeranya"da gizli değil; yakınlarda, kendi tarihimizde ve kültürümüzde saklıdır."
Birinci cümlede meşhur "değişim ve yenilik" referansı ile karşılaşıyoruz; kendindekini/kendini değiştirmek isteyenlerin dayandıkları ve tekrarlayıp durdukları bu referans âdeta tartışılmaz bir temel değer; "yenidir, iyidir, değişip buna uymak gerekir". Halbuki merhum Âkif'in deyişiyle "Her yeni yeni diye alınmaz, iyi ise alınır; her eski eski diye atılmaz, kötü ise atılır". İyinin ve kötünün ölçütü de "yeni, çağdaş, modern" olmak değil, ya evrenesel veya inanılan dine göre "iyi, meşru, faydalı ve doğru" olmaktır.
İkinci cümlede "ortak ve çağdaş değerler" ile "ön yargılar" karşıtlık ilişkisi içinde zikrediliyor. Ön yargılardan ne kastedildiği ise bu karşıtlıktan çıkarılıbiliyor: "Ortak ve çağdaş olmayan ön yargıdır" ve bir tarafa atılmalıdır. Peki dinin (İslam'ın) getirdiği inanç, ibadetler, helaller-haramlar, bunlardan çıkan dünya görüşü ve hayat düzeni "ortak ve çağdaş değerler mi, değil mi? Ortak ve çağdaş değerler olmadığına göre (çünkü onbeş asır önce gelmiş ve müslüman olmayanların çoğu bunları benimsemiyorlar; yani ortak değil) bunlar ön yargılar mı oluyor, bir kenara atılmaları mı gerekiyor?!
Çağdaş değerleri redderek bir yere (O yer neresi ise?) varmak mümkün değilse, reddetmeden, "senin değerin sana, benimki de bana" diyerek bir yere varmak niçin mümkün olmasın?! Neden dünyada bir medeniyet ve kültür (Batı'nınki) hakim olsun, niçin farklı medeniyetler saygı ve itibar görmesin ve insanlığın refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak için yarışmasın?!
"Barış içinde bir arada yaşamanın formülü bizim tarihimizde ve kültürmüzde var" deniyor. İslam tarihinde hakim medeniyet ve kültür İslam'ınki değil miydi? Bu medeniyet ve kültürün özelliği farklılığı zorla yok etmemek, islâmî değerlere aykırı olan değerleri tebliğ, telkin, imrendirme, ikna yoluyla değiştirmeye çalışmak idi. Barışın birinci şartı farklılığa tahammüldür ve adalettir (ortak değerlere sahip olmayı barış ve hak için ön şart kılmamaktır), farklı inanç ve hayat tarzına sahip olan farklı kültürlerin mensuplarını da insan saymak, onlara da insan olmaya mahsus hakları tanımaktır. Batı'da hala hakim olan düşünce ve uygulama (istisnalar kaideyi bozmaz) Batı medeniyeti dışında kalmanın ilkellik ve vahşilikle eşit olduğundan ibarettir. Ya Batılı olur insanca muameleyi hak edersiniz, ya da başkası (öteki) olur, sömürülecek, güdülecek yaratıklar olarak algılanırsınız.
Barış içinde bir arada yaşamanın tarihimizde ve kültürmüzde mevcut formülü müslümanların, İslam'ın değerlerini esas almaları, iyi ve doğrunun ölçütü kılmaları, insanları bu değerler etrafında birleşmeye çağırmaları, çağrıya müspet cevap vermeyenlerle de "başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermedikleri sürece islâmî barış ve adalet ilkeleri çerçevesinde" ilişki kurmalarıdır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Tarihe Göre:
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler Tarihe Göre: Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi