HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Din değiştirmek

Türkiye Protestan Kiliseler Birliği Basın Sözcüsü İsa Karataş'ın açıklamasına göre (Radikal, 26-Ekim) bir gazeteci kendisini aldatmış, adını ve gazetesini yanlış vermiş ve sorularına cevap almış, işin aldatma tarafına İ.Karataş cevap vermiş, bu yazıda beni ilgilendiren husus ülkemizdeki din değiştirme olayları ile buna karşı İ. Karataş'ın söyledikleridir.

Sayın Karataş daha önce yaptığı bir açıklamada "Türkiye'de yaklaşık 5 bin Protestan olduğunu ve bunların içinde yaklaşık 1500 civarında kişinin Alevi kökenli olabileceğini söyledim", "Alevi örgütlerden tepki alıyor musunuz?" sorusuna da, "İnsanların inanç özgürlüğü var, kim niye tepki göstersin şeklinde yanıt verdim" diyor. Radikal'deki yazısında ise din değiştirme konusunda şunları ekliyor: "İnsanların din değiştirmesi neden bir başkasını ilgilendirsin? Din değiştirmek, bana kalırsa çok bireysel bir olaydır ve haber değeri yoktur. Ama ille de haber yapılacaksa, insanları üzecek şekilde yapmanın bir anlamı var mı? Medya mensupları artık şunu çok iyi anlamak zorunda: Hiç kimse 'kandırıldığı' için ya da 'parayla satın alındığı' için din değiştirmez. Sık sık yapılan 'İnsanları parayla kandırıp Hıristiyan yapıyorlar' suçlaması büyük bir haksızlıktır..."

Peki dindar Müslümanlar, din değiştirme olayına nasıl bakıyorlar, nasıl bakmaları gerekir?

Müslümanların bu olaya bakışları ile "dince gerekli bakış" arasında önemli bir fark yok. İslam'a göre "Bir insanın hidayetine sebep olmak dünyalara değişilmez bir başarıdır, bir ibadettir, bir hayırdır. Bir Müslümanın din değiştirmesi, kâfir olması ise en büyük günahtır, Müslümaları son derecede üzer, toplum buna tepki gösterir, hatta geçmiş zamanlarda (İslam, toplum ve devletin temelini oluştururken) diğer gayr-i müslimler, din özgürlüğünden yararlanarak ülkede rahat yaşarlar, ama dininden dönenler -ki, onlara mürted denir- ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kalırlardı.

Bir Müslümanın dinden dönmesi (din değiştirmesi) AB kriterlerine ve bugünkü insan hakları anlayışına göre onun hakkıdır, din özgürlüğünün bir parçasıdır, ama bu kabul/kural, Müslümanların din değiştirme olayına bakışlarını değiştiremez. Anayasa ve kanunların mürtedlere verdiği hakları değiştirmeye gücü yetmeyen Müslümanın vicdanına da başkalarının gücü yetmez; o, vicdanen, kanunlar açıklamaya izin vermediğinde içinden bu olayı kınar ve din değiştiren kimse ile ilişkilerini, inancına göre yeniden gözden geçirir ve değiştirir. Bu cümleden olarak onunla evlenmez, onun mirasını almaz, onu velî ve vasî olarak kabul etmez, onunla dost olmaz, ona mukadderatını teslim etmez...

Hıristiyanlar da kendilerinden din değiştirenlere bunları daha fazlasıyla yapıyorlar. Sıra kendilerine gelince "Kim ne karışır!" demiyorlar.

Gelelim 1500 Alevî kardeşimizin Hıristiyan olması konusuna. Dilerim bu haber doğru değildir. Eğer doğru ise ülkemizin ister Alevî, ister Sünnî olsun bütün -dînî hassasiyeti olan- Müslümanları buna üzülürler, olayı önemserler ve gerekli tedbirler üzerinde düşünürler.

Alevîlerin mezhep ve tarikatleri Sünnîlerinkinden farklı olsa da dinleri farklı değildir, onlar mümin-Müslüman kardeşlerdir, ister Sünnî, ister Alevî hiçbir Müslümanın, dinini doğru anladığı ve yeterli eğitimini aldığı takdirde Hıristiyan olacağına ihtimal vermiyorum. Müslüman asıllı bir kimse din değiştiriyorsa onun, Müslümanlıkla ilişkisinde -özellikle bilgi ve eğitim bakımından- ârızalar var demektir. Para vb. ile kandırılma meselesi de Karataş'ın inkârını doğrulayacak mahiyette değildir; bütün dünyada asırlardan beri misyonerlerin, insanları Hıristiyanlaştırmak için neler yaptıklarını herkes biliyor.

Öyle anlaşılıyor ki, AB ve bugünkü dünya ile ilişkiler sürecinde Müslümanların, kendilerini (dinlerini) korumak ve dileyenlerin serbest iradeleri ile İslam'ı seçmelerine yardımcı olmak için hem çok, hem de geçmiş zamanlardakinden farklı gayretler göstermeleri gerekiyor.

30 Ekim 2005
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Tarihe Göre:
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler Tarihe Göre: Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi