HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Mesih
İslâm tarihinde Mesih'im, Mehdî'yim diyen kimseler çıkmış, bazıları az, bazıları çok fitneye sebep olmuş, toplumun kafasını karıştırmış, huzurunu bozmuş sonra da yok olup gitmişlerdir. Günümüzde bazı "konuşup yazanlar" bunun sebebinin "İslâm inancına sokulmuş Mehdî ve Mesih" beklentisi olduğunu ileri sürüyor, "kitaplarda bu beklentiye dayanak teşkil eden bilgiler ve açıklamalar olmasaydı böyle kimseler çıkmazdı" diyorlar. Bunda doğruluk payı bulunmakla beraber mesihlik ve mehdîlik iddialarını yalnızca "kitaplarda bu bilgilerin bulunmasına" bağlamak isabetli değildir; ayrıca sahtesi çıkar diye gerçeğini söylememek de doğru olmazdı. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'in (s.a.v.) son peygamber olduğunu kesin olarak söylediği, kitaplarımızda da peygamber beklentisine dayanak olacak bir ifade bulunmadığı hâlde (Hz. İsa'nın inmesi dışında) peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkanlar da olmuştur.
İslâm ilmihâl kitaplarında, bunlar dışındaki bazı akaid (inanç bilgisi) kitaplarında, kıyâmet yaklaşınca Mehdî'nin ortaya çıkacağı, Hz. İsa'nın ineceği yazılmıştır. Sahîh hadîs kitaplarında Hz. İsa'nın geleceğine dair rivâyetler vardır, bazıları bunların tevâtür derecesinde olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kur'an'da onun geleceğina dair açık bir ifade yoktur, ancak iki âyeti (Nisa: 4/159; Zuhruf: 43/61) böyle yorumlayanlar olmuştur. Zuhruf sûresinde geçen "Şüphesiz o, kıyâmete ait bilgidir..." meâlindeki âyette "o" şahız zamiri, arkadaşlarla birlikte hazırladığımız meâlde parantez içinde "İsa" şeklinde açıklanmış diye bize atıp tutan ve peygamberlik iddialarının suçunu bile bize yüklemeye çalışan insafsız ve ölçüsüz ilâhiyatçı, bu açıklamanın -Fahreddin Râzî ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın da içinde bulundukları- sayısız kaynakta asırlardan beri yer aldığını bilecek durumdadır. Ebû Hanife'den nakledilen el-Fıkhu'l-Ekber isimli akaid kitabından itibaren birçok inanç bilgisi kitabında da bu bilgiye yer verilmiştir. Bu durum karşısında kılıcı keskin, hikmet bilgi ve eğitimi sıfır bazı zemane ilâhiyatçılarının çıkıp da "Hz. İsa'nın yeniden geleceği, ineceği uydurmadır, İslâm'da yeri yoktur..." demelerinin -şahsî tercih ve yorumlarını açıklama dışında- bir değeri yoktur. Yapılması gereken şey, "Ben İsa'yım" diyen kimsenin iddia ve nitelikleri ile hadîslerde bildirilen İsa'nın örtüşüp örtüşmediğini araştırmaktır. Bugünlerde tartışılan şahıs "peygamber olarak geldiğini, İsa olduğunu ve kendisine vahiy geldiğini, iddiasının delîlinin Kur'an'da ve hadîslerde var olduğunu" söylüyor. Şimdi bunlara bakalım:
1. Tefsircilerin yorumu bir yana Kur'anda Hz. İsa'nın geleceğine dair açık bir âyet yoktur. Bu konuda hadîsler vardır.
2. Sahîh kabûl edilen hadîslere göre Hz. İsa peygamber olarak değil, Son Peygamber Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dinine tâbî bir ıslâhatçı olarak gelecektir (Müslim, İman, 246).
3. Hz. İsa peygamber olarak gelmeyeceği için vahiy alması da sözkonusu değildir.
4. Hz. İsa, sipermini Allah'ın yaratması sonucu Hz. Meryem'in rahminde oluşmuş ve dünyaya gelmiştir. Mezarcı'nın ise anası babası bellidir, İsa olması mümkün değildir.
İşte böyle bir açıklama müslümanların kafa karışıklığını engellemek için yeterlidir. Bunun ötesi fırsattan istifâde ederek şov yapmak, para kazanmak, insan karalamaktan öteye geçmez.
Bir not:
İlâhiyat Fakültelerinde, başörtüsü yasağını uygulamak üzere sürdürülen baskıya tahammül edemediğim için görevi bırakmaya karar verdim. Hak hukuk mücadeleme daha özgür bir statüde devam edeceğim.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler