HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Cumhuriyet ve Başörtüsü Eylemi
Tarihe mâlolan Sultanahmet mitinginde üçyüz elli bin kişi vardı, ömrümde o kadar bayrak görmemiştim, kimsenin burnu kanamadı, polisler gölgelerde dinlendiler, konuşmacılar ve halk yalnızca şu taleplerini dile getiriyorlardı: "Temel öğretimi istediğiniz kadar uzatın ve zorunlu kılın, yalnız İmam-Hatiplere ve diğer meslek liselerine zarar vermemesi için kesintili (5+3) yapın". Bu kadar kalabalık arasında yüz kadar gencin elinde farklı bir pankart vardı, birkaç genç de kubbe üzerine çıkmış başka bir bez-pankart sallıyorlar ve slogan atıyorlardı; bütün medya günlerce ve her gerektikçe yalnızca bu istisnaî manzarayı, bir avuç gencin aykırı davranışını verdiler, hep bunu gözler önüne sermeye gayret ettiler.
Haklar, hürriyetler ve başörtüsü için elele eyleminde, sayısını kimsenin bilemediği büyüklükte bir insan zinciri, Türkiye'nin yarısında elele verdiler ve yalnızca haklara saygı gösterilmesini ve başörtüsüne dokunulmamasını istediler. Bu kadar kalabalığın arasında akıllı mı, deli mi, memur mu , sivil mi, ajan mı, kiralık mı olduğu bilinmeyen bir kişi de "yetmiş beş yıldır süren zulüm" ibaresi yazılı bir pankart taşımış. Ormana kör, bir çürük ağaca dört gözlü olan medya ve laikçiler yalnızca bu pankartı görmüşler, onu gösteriyor ve onu tartışma konusu yapıyorlar. Bu oyun yetmemiş gibi şimdi de kocaman kocaman başlı adamlar masûm bir gösteriyi "cumhuriyete karşı başkaldırma provası" olarak takdim ediyorlar, "cumhuriyet için elele" eylemini, "başörtüsü için elele" eyleminin rövanşı hâline getirmek, insanımızı "başörtüsünü isteyenler" ve "cumhuriyeti isteyenler" şeklinde ikiye bölmek istiyorlar.
Çağdaş değerleri, tabuları, kutsalları kullanarak (istismar ederek) amaçlarına ulaşmayı ahlâklarına aykırı saymayanlar başörtüsünü engellemek için çağdaşlığı, Atatürk ilke ve inkilâplarını, laikliği kullandılar; yetmedi şimdi de cumhuriyeti kullanmaya başladılar. Bu değerlerin, kurum ve kavramların başörtüsüne destek mi, köstek mi olduğu konusunu özet hâlinde bir daha ele alalım:
a) Çağdaşlık kılık kıyâfet meselesini bireyin tercihine bırakmaktır, çağdaşlık kılık kıyâfete müdahalenin insan haklarına, insanın kimlik ve kişiliğine saygısızlık olarak telakki edildiği zaman parçasının ve uygarlık düzeyinin adıdır.
b) Atatürk'ün kadınlar için bir kıyâfet belirlemediğini bilmeyen yoktur, ancak şu meâldeki sözünü öncelikle Atatürkçü geçinenlerin bilmedikleri anlaşılmaktadır:" Kadınlarımızın şer-i-şerife (dine) uygun olarak giyinip toplum içine karışmalarında, eğitime ve hizmete katılmalarında büyük faydalar vardır". Bu söze göre başlarını örtüyorlar diye kızlarımızın öğrenim kurumlarından uzaklaştırılmaları Ata'nın arzu ve irâdesine ters düşen bir davranıştır.
c) İnançları sebebiyle örtünen kızlarımızı okullara, devlet dairelerinde ve işyerlerinde çalışmaya kabûl etmemek laikliğe aykırıdır; bu hakkı engelleyen kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, kararlar Anayasaya, insan haklarına ve laikliğe ters düşmektedir; çünkü laiklik ilkesinin temelinde kişinin din ve vicdan özgürlüğü vardır, bu özgürlüğü serbest olarak kullanma imkânı vardır, bu konuda -mevzûât ile de olsa- herhangi bir engelleme ve baskının bulunmaması vardır.
d) Cumhuriyet hâkimiyetin bir ferde veya guruba değil, halkın bütününe, millete ait olmasıdır, yönetimde son sözün millete ait bulunmasıdır. Örtünen kızlar ve hanımlar ne zaman, nerede "tek kişi veya seçkinler zümresi yönetimi" istediler? Halkın talebini çeşitli vasıtalarla dile getirenler mi cumhuriyetçi, onları susturup kendilerini seçkinler zanneden bir gurubun irâdesini zorla millete kabûl ettirmeye çalışanlar mı? Örtünenleri ve bu hakkın engellenmemesi için elele verenleri cumhuriyet düşmanı ilân edenlerin gözü kesiyorsa halk oylamasına gidilsin; halk oylaması isteyenler mi cumhuriyetçi, ondan kaçanlar mı?
Milletini ve memleketini sevenler, insan hak ve hürriyetlerine saygılı olanlar, sağduyusuna hâlâ sahip bulunanlar! Sakın oyuna gelmeyin, cumhuriyet rejimi, isteyenin örtünmesinden yanadır, örtünenlerin cumhuriyetle bir meseleleri yoktur, "cumhuriyeti başörtüsünün karşısına dikmeye hayır, cumhuriyeti insan hak ve özgürlüklerinin teminâtı kılmaya evet!"


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler