HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


İmam Hatipler Kastı
İnsanlığın, insan hak ve özgürlüklerini tanıyacak olgunluğa ulaşamadığı zamanlarda ve mekânlarda kast sistemi vardı; aralarında geçişlilik imkânı bulunmayan sosyal sınıflar mânâsındaki kastlardan birine ait olan kişi ne yaparsa yapsın bir yukarı kasta çıkamazdı. Yirmi birinci asrın birinci yılını yaşarken Türkiye'de, İmam Hatip öğrencilerine kast sisteminin uygulandığını görmek hem hazin hem de düşündürücüdür.
İlgili kanun, İmam Hatip Lisesi mezununa, hem meslek alanına hem de diğer alanlara eşit olarak yönelme ve yüksek öğrenim görme hakkı verdiği hâlde önce kanunun lâfız ve rûhuna aykırı olarak Y.Ö.K.nün yaptığı yorum ve uygulama, diğer meslek liselerinden mezun olanlarla birlikte İmam Hatip mezunlarını da, meslek alanı dışında yüksek öğrenim alma hakkından mahrûm bıraktı. Bu haksız uygulama karşısında sahipsiz ve çâresiz kalan bazı İmam Hatipliler, istedikleri alanda yüksek öğrenime girebilmek için okul değiştirme yoluna gidince, bunu haber alan ilgili bakanlık -kendi beyanlarından basına yansıdığına göre- derhal İmam Hatipli avına çıkmış, okul okul tarama yaparak naklen gelen öğrencileri soruşturmaya başlamış, tespit ettiklerini de eski okuluna; yani İmam Hatip kastına iade edecekmiş. Pekala niçin ve ne hakla iade edecekmiş? Bu sorunun cevabı hem kolay hem zor. Türkiye'de bir zamandan beri uygulanan usûle göre cevap ve savunma çok kolay; çünkü mutlaka bir karar alınmış, bir yönetmelik veya kanun çıkarılmıştır; yapılan da (öğrencilerin okul değiştirmeleri de) bunlara aykırıdır. Sorumlu bakanın karşısına çıksanız söyleyeceği şudur: "Efendim bizim uygulamamız yasaldır, itirazı olanlar mevzûâtı değiştirsinler, muhatap mevzûât koyucudur". Cevap aynı zamanda zordur; eğer mevzûâtın meşrûluk ve hukûkîliği şekil yönünden değil de genel ve evrensel hukuk ilkeleri, insan hak ve özgürlükleri yönünden ele alınıp değerlendirilirse! Böyle değerlendiren bulunursa onların da söyleyecekleri vardır: Efendiler, neden bu hukuka aykırı mevzûâtı çıkarıyor da insanları en tabîî haklarından mahrûm ediyor, bir kısım vatandaşları suça, kanunsuzluğa ve anarşiye itiyorsunuz!
Öyle anlaşılıyor ki, yanlış algılanan, yanlış değerlendirilen ve gerçek sınırlarının dışına taşırılan irticâ olgusu ve tehdidi bazı güçlü çevreleri, İmam Hatip öğrencilerini durdurma, kamu görevi alanlarını sınırlama, topluma olan etkilerini asgarîye indirme kararını almaya sevketmiş bulunmaktadır. Bu çevrelere yanıldıklarını anlatmak da mümkün olmamaktadır. Türk toplumunun büyük çoğunluğuna rağmen alınan ve uygulanan bu kararlar, ülkedeki çarpık demokrasi anlayışı ve uygulaması çerçevesinde mümkün olabilmekte, mecliste milleti temsil eden vekillerin çoğunun râzı olmadığı şeyleri bile engellemeleri çoğu zaman mümkün olamamaktadır.
Din ve düşünce özgürlüklerine yönelik haksız kısıtlamaların ortadan kaldırılması konusunda dışarıdan gelecek baskıya umut bağlayanların şunu bilmeleri gerekiyor: Eğer baskı altına alınacak özgürlük Müslümanların din özgürlüğü ise hem Amerika hem de Avrupa, çeşitli sebeplerle buna -kendilerince uygun bir yere kadar- göz yumacaklardır, yummaktadırlar. Şu hâlde himmete muhtaç olanlar bunu başkalarından bekleyemeyecek durumdadırlar. Din, düşünce ve öğretim özgürlüklerinin haksız ve ölçüsüz bir şekilde kısıtlandığından şikâyeti olanların sivil irâde ve inisiyatife ihtiyaçları vardır. Yeniden sivil toplum örgütleri oluşturmak, müştereki olan diğer örgütlerle işbirliği yapmak, hukuk ve meşrûiyet içinde kalarak var güçlerini sarf etmek, ilgilileri yanlış yoldan çevirmek için kamu oyu baskısı uygulamak durumundadırlar.
"Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol"


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler