HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Siyasî Sorular
Bugünlerde nerede birkaç kişi ile bir araya gelsem siyasî sorular arka arkaya sıralanayor:
- Nihayet olan oldu, parti bölündü.
- Gelenekçiler (yaşlılar) bir tarafa çekilip gençlere imkân ve fırsat verselerdi ne olurdu?
- Filân gitmiş filânlarla anlaşmış, dâvayı satmış diyorlar, siz ne dersiniz?
- Bu bir ihanet ve itâatsizlik değil midir, böyle bir davranış meşrû olur mu?
Daha nice sorular, değerlendirmeler, zanlar ve tahminler...
Daha önce birkaç defa yazdım, laik, çok partili demokratik cumhuriyet sisteminde hangi dinden, mezhepten, guruptan olursa olsun biraraya gelip parti kuranlar, mevcût sistemin kabûl edebileceği bir program sunarak siyaset yapanlar, bu isitem içinde, sistemin kurallarına göre ve izin verdiği sınırlar içinde siyaset yaparlar. Bu siyaseti, başka din ve sistemlerin siyaset kuralları ile karıştırmamak gerekir. Siyasî gurupların maksatları, kendi din, ideoloji ve dünya görüşlerine hizmet olabilir, ama bu maksat, yukarıdaki gerçeği değiştirmez. İslâm'dan bir örnek vermek gerekirse mevcût sistemde parti kuran ve lider olan kişi ne halifedir, ne de halife namzedidir; laik demokratik cumhuriyette iktidara talip olan bir partinin başkanıdır. Kendi değerleri ve amaçları ile mevcût isitemin vazgeçilmez ilkeleri arasında sıkışıp kalan lider ve partililer çeşitli taktikler uygular, yol ve yönteme başvururlar. Bunların tamamını İslâm'ın zarûret kuralı içine soksak bile ortada bir ictihad vardır; bu da isbetli de hatâlı da olabilir. Bir partili siyaset tarzını veya belli bir kararı ve davranışı hatâlı bulur da ona itiraz ederse, onu değiştirmek için mücadele ederse ne hiyanet etmiş olur, ne ülü'l-emre itâatsizlik sözkonusudur.
Daha özelde şunlar söylemek mümkün ve belki faydalıdır:
Siyaset tarzı ve aktörlerin değişimi parti içinde gerçekleşebilseydi bölünme olmazdı, gerçekleşemedi, bölünme oldu, şimdi ah tuh demenin faydası yoktur.
Dün bir yola başkoymuş, birbirlerine inanmış ve güvenmiş, aralarında akrabalık derecesinde yakınlık, sevgi ve saygı oluşmuş kimseler, siyasî faâliyette (amaçlar, usûl, öncelikler, çözümler, aktörler...gibi konularda) görüş ayrılığına düştüler ve bunu da başka türlü gideremeyerek farklı partilerde siyasete karar verdiler diye tu kaka yapılamazlar. Önceki duygu ve ilişkileri samîmî inanç ve değerlendirmelere dayanıyorduysa şimdi de ancak birbiriyle dost olabilirler. İthamlar, iftiralar, karalamalar, düşmanca tavır alışlar asla tasvip edilemez. Şimdi bir yarış başlamıştır, bu yarışta geçer akça, tabanı iknâ edecek kadro, program, hedefler, öncelikli meseleler ve çözüm tazlarıdır. Bunları bir tarafa bırakıp atışmaya girişmek veya bazı tabuları kullanmak/istismar etmek ahlâkî değildir. Dileriz iki taraf da bunları yapmazlar.
Tabana gelince: Dün kendilerine beraber gelen, kurşundan bir duvar gibi elele, gönül gönüle gelen kimselerin bugün siyasî görüş ayrılığına düşmüş olmaları ve farklı guruplar/partiler hâlinde gelmeleri tabanın aklını karıştırmamalıdır. Bu bir siyasî görüş ve ictihad farkıdır. Dün bu partiye oy vermiş olan taban bugün iki guruptan birine -veya başkalarına- oy verecektir. Tercih objektif bilgiye ve iknâ olmaya dayanacak, bilinçli olacaktır. İyi niyet, millet ve memleketin menfaati esas olduktan sonra (tabanda da bu düşünce hâkim ise) sandıkta ayrılanlar câmide, cemâatte, ictimaî hayatta birleşecek, kardeşçe duygular içinde dayanışmaya devam edeceklerdir, etmelidirler.
Bu bir ahlâk imtihanıdır, bu imtihanı kazanmak seçim kazanmaktan daha önemlidir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler