HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


IX
Siyaset, Siyasîler, Sistemler

Sıra Sana da Gelir
"Siz kendinize bakın; doğru yolda olduğunuz takdirde başkasının sapması size zarar vermez" (Maide: 5/108) meâlindeki âyeti insanların yanlış anladıklarına işaret ettikten sonra Hz. Ebû Bekir şu hadîsi nakletmiştir:"İnsanlar makûl ve meşrû olmayan (münker) bir şeyi görüp bildikleri hâlde değiştirmezlerse Allah'ın cezâsı hepinizi içine alıverir".
Münkeri ortadan kaldırmak için gerekeni yapmayı farz kılan birçok âyet yanında yukarıda meâli verilen hadîs ve benzerleri müminlere bir vazife vermektedir: Çevresinde dine, hukuka, insan haklarına, ahlâka, kamu menfaatine aykırı bir davranış ortaya çıktığında onu engellemek, bunun için elinden gelen hiçbir meşrû eylemi ihmâl etmemek.
Çağdaş demokrasilerde de halkın vazifesi yalnızca oy verip kaderini vekillerine ısmarlamak değildir, vatandaşın yönetime katılma ve yöneticileri denetleme vazifeleri vardır. Münkeri engellemek, siyasî iktidarı denetlemek, gerektiğinde sivil tepki göstermek hür insan olan ferdin ihmâl edilemez ödevi, vazgeçilemez özelliğidir.
Yukarıya meâlini aldığımız hadîs insanımızın bir hastalığına işaret ediyor ve onları uyarıyor: Hastalık "neme lâzımcılıktır", "vurdumduymazlıktır", "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" yaklaşımıdır; uyarı ise " yılan yaşadığı sürece bir gün seni de sokar, münker devam ettiği sürece bunun zararı birgün sana da dokunur, sıra sana da gelir, topluma ait ödevler ihmâl edilirse Allah toplumu cezâlandırır" şeklindedir.
Üniversite yöneticileri, öğretim elemanları ve memurlarını içine alan disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklik, bazı maddelerindeki muğlaklık, her tarafa çekilebilme, haksız tasarruflar için kullanılabilme kâbiliyeti göz önüne alındığında hem bu bakımdan, hem de özellikle belirtilen suçlara karşı takdir edilen cezâ bakımından mevzûat tekniğine, anayasaya, hukukun genel ilkelerine ve insan haklarına aykırıdır, aynı zamanda hadîsin kapsamına girmektedir, münkerdir. Bu yönetmeliğe göre meselâ başörtüsü takmayı "Cumhuriyetin niteliklerini değiştirmeye yönelik siyasî eylem" olarak değerlendirmek, bunları engellemeyen yönetici ve öğretim elemanlarını da "bu eyleme destek verenler" şeklinde nitelemek, suçlamak ve yönetmelikte öngörüldüğü üzere çok ağır bir şekilde cezâlandırmak mümkündür.
Yönetmelikte öngörülen suçların bazıları için elemanı üniversiteden atmak yerinde ise de tamamı için böyle değildir, hele meslekten çıkarılan ilim adamlarının eserler, imtihanlar ve yıllar süren ilmi çabalarla elde ettikleri akademik unvanlarını geri almak, kullandırmamak tam mânâsıyla haksızlıktır. Meslekten çıkarılan öğretim elemanlarının kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı bir dizi iş yerinde çalışma imkânlarını ellerinden almak, onları açlığa ve işsizliğe mahkûm etmek ise ortaçağdan hatırlarda kalan "afaroz" cezâsını andıracak kadar haksız, ilkel ve ağır bir cezâdır.
Yönetmeliğin "üniversitelerin mâhiyet ve amacı" ile genel hukuk ilke ve kuralları yönünden yeniden ele alınarak değiştirilmesi için çaba sarfetmek ve bu arada ister öğrencilerden, ister öğretim elemanlarından olup mağduriyete uğramış kimselerin elinden tutmak, onlara yardım etmek, aç ve açık kalmamalarını, perişan olmamalarını sağlamak başta "sosyal hukuk devleti" temsilcilerinin, onların ihmâl etmesi hâlinde ise devletin ve hâkimiyetin asıl sahibi olan halkın, sivil kurum ve kuruluşların önde gelen vazifesidir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler