HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Diyanet Vakıf İhtilâfı
Görünüşte veya gösterişte gericilik-ilericilik (?) anlayışına dayalı bir Diyanet-Vakıf ihtilâfı varsa da aslında bu ihtilâfın tarafları da sebepleri de birden fazladır.
Tarafları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı, kendilerini, ilerici, devlet dostu ve koruyucusu sayan bazı resmî ve sivil çevreler, hac gelirine göz dikmiş turizm şirketleri vardır.
Sebeplerin en önemlileri ise bizim tesbitimize göre şunlardır:
1. Bilenlerin iştahını kabartan hac geliri. Turizm şirketleri yıllardan beri bu gelirin yalnızca kendi kasalarına akması için olanca güçleri ile mücadele verdiler ve daima siyaseti devreye soktular. Eskiden hacıları özel şahıs ve şirketler götürürdü, o günleri bilenler hacıların nasıl perişan olduklarını, rezilliğin diz boyuna çıktığını da bilirler. Bunlara son vermek üzere işi Diyanet ve Vakıf üslendi, onların da bazı kusurları olmuştur elbette, ama geçmişi ile mukâyese edilemez düzeltmeler, iyileştirmeler de oldu. Hac seyahati için alınan paradan artan kısım Vakf'ın gelirlerinin en büyük dilimini teşkil etti, Vakıf bu para ile yoksullara baktı, yurt içinde ve dışında, özellikle Türk Cumhuriyetlerinde câmiler yaptı, çeşitli seviyelerde okullar ve yurtlar açtı, öğrencilere burs verdi, İstanbul'da bir İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) kurdu, yetenekli gençlere yeterli burslar vererek yurt içinde ve dışında doktora yapmalarını sağladı, bitirenlerin bir kısmı ülkemizin çeşitli ilmî kurumlarında başarı ile görev yapıyorlar, bir kısmı ise Merkez'de bilimsel araştırma ve üretim ile meşgûl oluyorlar. İSAM'ın çıkardığı, hâlen 22 cildi basılmış bulunan, tamamının kırk cilde ulaşacağı tahmin edilen İslâm Ansiklopedisi, Türkiye'nin iftihar, dünyanın istifâde edeceği bir eser oldu. İSAM'da kurulan kütüphane ve dokümantasyon merkezi, yerli yabancı birçok ilim adamı ve öğrencinin ayrılamadığı bir yuva hâline geldi, Vakıf birçok kitap ve dergi neşretti... Şimdi bu gelirin birazına Diyanet, daha büyük kısmına da özel turizm şirketleri el koymak istiyorlar. Diyanet parayı, siyaseti memnun edecek şekilde harcayacak, şirketler de biraz daha servet yapıp çoluk çocuklarını zengin edecekler.
2. Yukarıda sıralanan hizmetlerin bir kısmının, İslâmî uyanış ve gelişmeye hizmet ettiği için bazı çevrelerce, irticâ'a destek sayılması. Hâlbuki yapılanların, gerçek mânâda irticâ (bu da ne ise) ile hiçbir ilişkisi yoktur. İrticâ dîni bilmemek ve yanlış uygulamaktan kaynaklanıyorsa Vakf'ın faâliyetleri buna destek değil, köstek olmaktadır. Kadının dövülmesi konusu, gûya askere hakaret konusu istismar edilmektedir; bunları kullananlar da işin aslını biliyorlar, ama işlerine geldiği için kullanmaya (istismara) devam ediyorlar. Yüz binlerce sayfalık yayın içinde, hatâsı savabı tartışılabilecek birkaç satırı bulup ön plâna çıkarmanın iyi niyetle bir ilgisi olamaz.
3. Vakf'ın üst düzey yetkilileri ile Vakıf faâliyetlerinin dışında kalmış veya istediği düzeyde içine girememiş bulunan bazı şahıslar arasındaki ihtilâf, çekişme, rekâbet. Vakıf mütevellî heyetini, çoğu müftülerden oluşan, içlerinde ilâhiyat öğretim üyelerinin de bulunduğu genel kurul üyeleri seçmektedir. Vakfın başkanı daima Diyanet İşleri Başkanıdır. Seçilenler de ya hâlen Diyanet'te görev yapan veya oradan emekli olmuş hocalar ile ilâhiyatçılardır. Namuslu mücadele, denetim, hizmet yarışı övgüye lâyıktır. Bu yola girenlere bir diyeceğimiz olamaz, ancak hasis menfaatlerine ve kötü emellerine hassas noktaları âlet edenlerin bu davranışlarını da ahlâkın içine sığdıramadığımızı ifade etmeliyiz.
Demokratikleşme paketi içinde şu üç önemli konu halledilmedikçe daha çok sun'i ihtilâflar, jurnaller, şantajlar, istismarlar ile karşılaşırız:
a) Düşünceyi ifadenin suç ve kusur olmaktan çıkarılması.
b) Diyanet işlerinin, siyasetin sultasından kurtarılması.
c) Hukukun üstünlüğü ilkesinin yerleşmesi, yargısız infazlara son verilmesi.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler