HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Hariçten Gazel Okuma
Başörtüsünün aleyhinde olanlar, sakala bıyığa dil uzatanlar, anadilinde namazı savunanlar, din eğitimine karşı çıkanlar, müslümanların helâl kazanç peşinde olmalarını tenkit veya alay konusu edinenler, İslâm'a ait bazı konuları kötü maksatlarla gündeme getirerek kafa karıştıranlar... hep hariçten gazel okuyanlardır. Evet hariçten, dıştan, uzaktan; çünkü onların başı açıktır, bize ait sakal ve bıyıkları hiç olmamıştır, hangi dilden olursa olsun namaz kılamaya niyetleri yoktur, hangi şartlarda olusa olsun çocuklarına İslâm din eğitimi aldırmak gibi bir amaçları mevcût değildir, kazancın hortumlusu da hortumsuzu da helâldir, tartışmaya açtıkları konular onların konuları değildir. Peki niçin bu konulara el atarlar, görünüşte İslâmî olan, daha doğrusu İslâm ile alâkası bulunan talepleri dile getirirler? Cevabı çok açık ve basit: Bunlar toplum mühendisleridir, jakoben seçkinlerdir, kerâmeti kendinden menkûl aydınlardır, milletin -seçilmemiş, kendilerini kendileri tâyin etmiş- velîleri ve vasîleridir, doğruyu ve iyiyi onlar bilirler, kendilerinde içi ve dışı, ferdi ve cemiyeti ile halkı, baştan aşağı değiştirme selâhiyeti görürler... İşte bunun için, bu nitelikleri sebebiyle, kendileri halktan, halkın içinden olmadıkları, ona yabancılaşmış bulundukları hâlde dışardan (hariçten) müdahale eder, gazel okurlar.
Çağdaşlığı, aydınlığı, seçkinliği kimselere bırakmayan bu beyler -ki bu nitelikleri kendilerine yakıştıranlar da sadece kendileridir- çağdaşlığın ölçütü olan Batı'nın bir iki yüz yıl geçmiş tarihi içinde yaşarlar. Hâlâ rasyonalist, bilimci, ilerlemeci, maddeci ve müdahalecidirler. "Siz batı diyorsunuz, demokrasi ve insan haklarından söz ediyorsunuz, mecbûr kaldıkça bazı belgeleri imzalıyorsunuz, ama bunlara uymuyorsunuz, demokrasiden yan çiziyor, insan haklarını ihlâl ediyorsunuz, bu ne perhiz, o ne lahana turşusu?" denildiğinde şu nakaratı tekrarlıyorlar: "Bizim özel şartlarımız var, önce baskıcı, totaliter uygulamalarla o şatları uygun hâle getireceğiz, sonra eksiksiz demokrasi ve insan hakları gelecek. Şartların uygun olup olmadığına, istenilen kıvama gelip gelmediğine de biz karar vereceğiz!" "Peki bu selâhiyeti nereden aldınız, Allah'tan mı, milletten mi, bilimden mi, locadan mı...?" diye sorulacak olursa bunun cevabını henüz düşünüp uyduramadıkları görülecektir.
Hariçten gazel okuyanlar bir gün şunu öğrenecekler: Onlar başkalarının hayatı, hak ve özgürlükleri meşrû çerçevede kullanma biçimi hakkında böyle dışardan müdahalede bulundukça başkaları da onlar hakkında aynı şeyi yapacaklardır. Bu davranış ve yaklaşımın sonucu devamlı gerilim, çatışma, huzursuzluk, iç çekişme, enerji isrâfı ve verimsizliktir. Kimbilir belki birileri böyle olmasını, böyle devam etmesini istiyorlardır; demokrasi, şeffaflık, herkesin hakkını alması, özgürlüklerin yaşanması, haksızlara fırsat verilmemesi onların işlerine gelmiyor, çıkarlarına ters düşüyordur! İyi ama onların istedikleri de halkın çıkarlarına ters düşüyor!
Halkın hep böyle sessiz, hareketsiz kalacağını zannedenler bir gün yanıldıklarını anlayacaklardır. Dileriz o güne kadar ve o gün millet ve memleket fazla zarar görmesin!


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler