GÜVEN BUNALIMI
Bir eve hırsız girer, sağı solu karıştırırken evin oğlu uyanır ve hırsızı yakalar, birbirlerine sımsıkı sarılırlar, gürültüye baba uyanır ve "Ne oluyor?" diye seslenince oğlu hırsız yakaladığını haber verir, babası "Öyleyse getir" der, oğul "Gelmiyor" cevabını verir, "O halde bırak da gel" deyince "Bırakmıyor" diye seslenir. Hırsız ev sahibinin ne yapacağını bilemediği ve ona güvenemediği için bırakamıyor, ev sahibinin de gücü yetmediği için hırsızı çekip getiremiyor, aslında hırsıza güvenme söz konusu olamayacağı için de onu yakalamak ve etkisiz hale getirmek istiyor, fakat gücü yetmiyor, bu durum tam bir çıkmazdır, kaostur, kısır döngüdür, atalettir (hareketsizliktir, durağanlıktır, ölümdür).
Bazıları yine bölme, parçalama edebiyatı yapacaklar ama gerçek şudur ki ülkemiz insanı kabaca iki gruba ayrılmış gibidir. Bir grup insanımız yalnızca inancına göre yaşamak istediği, ne şimdi, ne de gelecekte başkalarının hak ve hürriyetlerine müdahale etmek gibi bir niyet taşımadıkları, böyle bir niyete delil teşkil edecek bir davranışları da bulunmadığı halde karşı taraf, ne olur ne olmaz diye (güvenemedikleri için) onların en masum hayat tarzlarını sınırlamak ve onları en temel haklarından yoksun bırakmak istiyorlar; bu isteklerini gerçekleştirebilmek için demokrasinin askıya alınması ve kuşa çevirilmesi dahil her yolu deniyorlar. Hayatlarını inançlarına göre serbestçe yaşamak isteyenler ise ortada fol ve yumurta bulunmadığı halde sırf birtakım zan, tahmin, vehim, abartma ve kuş beyinlilerin istihbaratına (ihbar, yakıştırma ve iftiralarına) dayanarak kendilerini temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakanlara karşı güven duymuyorlar, onları kendilerinden olarak algılamakta güçlük çekiyorlar, akıl ve hukuk dışı uygulamalar sürdükçe aradaki soğukluk derecesi artıyor, yabancılaşma alametleri beliriyor.
İnsanları bu şekilde -bir manada- bölünmüş bir ülkede istikrar, maddi ve manevi üretim, verim, barış, gelişme.. olmaz; insanların ruh sağlığı bozulur, günlerini kötü haber ve olayların beklentisi içinde geçirirler, öncelikler karışır, hayati meseleler unutulur, sun'i gündemler devreye girer, ülke her bakımdan zarar görür... Bu duruma ve gidişe razı olabilmek için millet ve memleket düşmanı olmak gerekir. Böyle olmayanlara düşen vazife ise akl-ı selime dönmek; evham, hayal, vesvese, asılsız şayia ve ihbar, zan, tahmin yerine sabit vakıalara, ilmi verilere, elle tutulur, gözle görülür gerçeklere itibar etmek, bütün eşit vatandaşların ortak ülkesi olan Türkiye'de insan hak ve hürriyetlerine saygıya ve karşılıklı konuşup anlaşmaya dayalı bir sosyal, siyasi, hukuki ve kültürel düzen kurmaktır. Bunun için de bilinen yerleri yeniden keşfetmeye gerek yoktur; demokrasiyi olabildiği ölçüde kamil manada uygulayan, insan hak ve hürriyetlerine saygı gösteren ülkelere ve toplumlara bakmak, bu konularda onların yaptıklarını yapmak yeterlidir. Bundan sonrası insanların iyide ve güzelde yarışına, beğendirme ve sevdirmeye bağlıdır; zorla ne iman, ne ibâdet, ne ahlak, ne de herhangi bir sisteme taraftarlık kazandırılabilir.
Tarafların hırsız ile ev sahibi gibi birbirini yakalayıp hareketsiz kalmaktan kurtuldukları, birbirine güvenir hale geldikleri, enerjilerini karşılıklı engelleme eylemi yerine ortak menfaatlerin elde edilmesi ve tehlikelerin savulması için sinerjik olarak kullandıkları zaman Türkiye kısa bir süre içinde uçuşa geçebilecektir.