HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


İMAM HATİPLERİN ORTASI VAR MI?
Türkiye garip bir ülke oldu, insanlar gözleriyle gördükleri, elleriyle tuttukları bir nesnenin bile var olup olmadığını tartışabiliyorlar. Çünkü bazı sihirbazlar çıkıp "siz görüyor ve dokunuyorsunuz ama bu aslında yoktur, size var gibi geliyor" diyebiliyor, insanların kafalarını karıştırıp olmadık konularda şüpheye düşmelerine sebep olabiliyorlar. Bu sosyo-psikolojik olgunun son örneği İmam-hatip liselerinin orta kısmı ile ilgilidir. Bir yanda binlerce çocuğumuzun halen içinde okudukları ve adına, teknik olarak yanlış olsa bile "İmam-hatiplerin orta kısmı" denilen, MGK'nın ortadan kalkmasını istediği, bazı çevrelerin canhıraş bir feryat ve gayretle kapanmasını destekledikleri okullar var; diğer yanda -Din Eğitimi Genel Müdürü dahil- birkaç kişinin büyük bir gayretle böyle bir okulun bulunmadığı, ortada okul kapatmak gibi bir işlem ve eylemin de mevcut olmadığı, hassas çevrelerin hep yanlış anlayarak boşuna kürek çektikleri iddiası var. Doğrusunu söylemek gerekirse işte bu ikinci iddia tam bir göz boyama, sihirbazlık ve elçabukluğu örneğidir. Bunun böyle olduğunu ayan beyan ortaya koyabilmek için şu sorulara cevap arayalım:
1. Bugün hemen bütün İmam-hatip Liselerinin bünyelerinde, adı normal devlet orta okulu da olsa üç yıllık okullar var mıdır, yok mudur?
2. Bazı askerî ve sivil çevreler bu okulların ortadan kaldırılmasını, İmam-hatip Liseleri dahil meslekî olan ve olmayan bütün liselerin bünyelerinde -ister ortaokul adıyla olsun, ister temel eğitimin ikinci kademesi densin- bir ortaokulun bulunmamasını istiyorlar mı, istemiyorlar mı?
3. Temel eğitim kesintisiz sekiz yıl olsun diyenlerin çoğu bunun, liselerin dışındaki mekânlarda, tek çatı altında, kademesiz, bir bütün halinde olmasını istiyorlar mı, istemiyorlar mı?
4. Dünyanın bütün ileri ülkelerinde temel eğitim böyle kesintisiz bir bütün olmadığı halde Türkiye'de kesintisiz olsun diye terter tepinenler böylece İmam-hatip liselerinin bünyelerinde, çatıları altında ortaokul -veya temel eğitimin ikinci kademesi- kalmasın, çocuklar başka mekânlarda İmam-hatip liseleri dışındaki liselere yönlendirilsin, böylece İmam-hatip liselerine talep azalsın, mezunları da yalnızca yüksek din tahsili veren fakülteye gitsin istiyorlar mı, istemiyorlar mı? (Bu maksada yönelik olarak İmam-hatip liseleri için alan belirlemesi yapılmamış olduğunu da burada hatırlatmakta fayda görüyoruz.)
Cevapları içinde olan bu sorulara ve bu cevapların ortaya koyduğu gerçeğe rağmen sihirbazlık yapmaya, toplumun hassasiyetini yanlış yönlendirmeye, mukavemeti kırmaya yönelik gayret ve beyanları üzüntü ve ibretle izliyoruz.
Evet, bugün İmam-hatip liselerinin çatıları altında, "din dersi, Kur'ân-ı Kerim ve Arapça'nın mecburi seçmeli ders olarak okutulduğu" okullar vardır. Birileri bunların yok edilmesini, kaldırılmasını; biz de "temel eğitim sekiz yıla çıksın, ama iki kademeli olsun, üç yıllık ikinci kademe meslek okullarının bünyesi içinde ve çatısı altında da olabilsin, çocuklar bu ikinci kademede mesleğe de yönlendirilebilsin" istiyoruz. İsteklerin mahiyeti ve karşıtlığı apaçık ortadadır. Eğitim, insan hakları, demokrasi, ileri ve gelişmiş ülkelerin uygulamaları bizim isteğimizi desteklediği halde karşıda olanların inat ve ısrarlarının yegâne dayanağı siyasîdir, ideolojiktir, İmam-hatip -hatta bir mânada İslâm- karşıtlığıdır.
Aydın, çağdaş ve demokrat rolünü oynayanları sağduyuya, inattan, yanlış olanda ısrardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Bunlara doğruyu anlatma mevkiinde oldukları halde susan veya hasis, fani menfaatler için çanak tutanlara da Allah'tan basiret diliyoruz.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler