HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


MESLEKÎ KIYAFET - BAŞI AÇIK RESİM
İnanan insanları rahatsız etmeyi, sokaklara dökmeyi, haklarından mahrum kılmayı vazife edinmiş bazı kimseler şimdi de meslekî kıyafet ve başı açık resim verme mecburiyetini bahane ederek işlerine devam etmektedirler. Onlara sorarsanız "isteyenin başını örterek okumasına imkân verilmiştir. Ancak kayıt için başı açık resim mecburiyeti vardır. Ayrıca bazı meslekler ve durumlar için de belli kıyafette olmak zorunludur, bunlardan taviz verilemez, verilirse devlet düzeni dine dayandırılmış olur; bu ise laikliğe aykırıdır".
İsteyenin başını örterek okumasına imkân verilmemiş, uzun çabalar ve çileler sonunda alınmıştır; o da tam ve kesin olarak alınamamıştır ki, bazı yöneticiler hâlâ direnmekte, kız öğrencileri başlarını açmaya zorlamaktadırlar.
"Okulda başınızı örtebilirsiniz, ancak bir defaya mahsus olmak üzere fotoğrafçıya başınızı açacak, resim çektirecek ve bunu bize getireceksiniz" diyenler dini yaşamadıkları için söylediklerinin ne mânaya geldiğini bilmiyorlar. Haram olan bir davranışın "bir defaya mahsus olan" istisnası yoktur. Başını açmayı haram bilen bir kız, bir defa da olsa onu erkek karşısında açamaz; tıpkı bir defaya mahsus olarak alkollü içki alamayacağı, zina yapamayacağı, rüşvet alamayacağı, yalan söyleyemeyeceği, faiz yiyemeyeceği, namazı terkedemeyeceği... gibi. Kaldı ki, bu bir defa açma da orada kalmayacak, başı açık resimli belge birçok erkeğe gösterilecektir.
Meslekî kıyafet mecburiyeti de böyledir. İnancı gereği örtünen bir kadın devamlı örtünür. Daire, laboratuar, sınıf vb'lerinde başını açamaz, açarsa haram işlemiş, günaha girmiş olur (böyle düşünür, böyle inanır, böyle hisseder).
Devletin düzenini dine dayandırmak nasıl gerçekleşir?
Eğer kanunları yaparken dini kaynak olarak kullanır ve bütün vatandaşları, o dine inansın inanmasın kanuna uymaya mecbur tutarsanız, devleti din kurallarına göre yönetmiş olursunuz. Kanunları yaparken vatandaşların dinî inanç ve hassasiyetlerini göz önüne alır, isteyenin inancını yaşamasına imkân verecek şekilde kanun ve düzenleme yaparsanız, devleti dine dayandırmış olmaz, sadece çağdaş ve uygar ülkelerin yaptığı gibi din ve vicdan hürriyetini korumuş olursunuz.
Gerçek bu olunca, örtünmek isteyenlere karşı başı açık resim ve meslekî kıyafet dayatması yapanlar, mevcut mevzuata dayanıyorlarsa bu mevzuat anti-demokratiktir, anti-laiktir ve din hürriyetine aykırıdır. Vakit geçirilmeden -demokratikleşme adına- düzeltilmesi gerekir. Yöneticilerin şahsî inisiyatiflerine ve yorumlarına dayanıyorsa onların bu inat ve dayatmadan, insan hak ve hürriyetleri adına hemen vazgeçmeleri icab eder.
Bunlar yapılmazsa başını açmamakta direnen kız ve kadınlarımızın önünde üç seçenek vardır: Ya kahrolarak başlarını açacak, buna sebep olanlara kin ve nefret duyarak okumaya, vazifeye devam edecekler; ya direnerek dünyanın gözü önünde, buna sebep olanlar için bir utanç tablosu oluşturacaklar; yahut da evlerine kapanıp cahil ve âtıl (işsiz, güçsüz) kalacaklar. Buna hangi vicdan razı olur, hangi akıl yatar, hangi sistem uyar?!
Bu ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz: Lütfen kısır çekişmelerden, hayatî konuları ve gündemleri örten perde gündemlerden vazgeçin. Dev gibi fırsatlar gelip geçiyor, atı alan da Üsküdar'ı aşıyor, bu dünya fani, o makamlar, rütbeler ve mevkiler kimselere kalmaz. Yaptıklarınızdan ebedî âlemde sorguya çekileceksiniz (ahirete inanmıyorsanız vicdanınız; o da yoksa halk size hesap sorar). Fırsat elde iken şu ülkeye ve halkına hizmet edin, açların doymasını, hastaların tedavi görmesini, cahillerin okuyup ilim ve irfan sahibi olmasını, ülkenin kalkınmasını, dış tehditlere karşı caydırıcı güce sahip olmasını, borçluların boyun eğriliğinden kurtulup gerçek mânada bağımsız hale gelmesini... sağlayın. İşte konular ve gündemler bunlardır, bunlara yönelin, millet sizden bunları bekliyor.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler