HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


ÇAKTIRMADAN DİNE KARŞI
Dine bir mü'min gibi inanmayan, dinî hayattan hoşlanmayan, hatta onu insanlar için zararlı bulan kimselerden pek azı bu inanç ve düşüncesini açıkça ifade edebilmiştir. Geriye kalan çoğunluk ise açık ifade yerine örtülü ifadeyi, doğrudan anlatım yerine dolaylı anlatımı tercih etmişlerdir. Son günlerde iki siyasetçi, bir gazeteci ve TV yorumcusu ve bir de edebiyatçı-yazar-konuşmacıdan dinlediğimiz şu cümleler bize, kasıtlı, planlı ve programlı olarak "çaktırmadan dine karşı" bir hareketle karşı karşıya olduğumuz sezgisini verdi. Şöyle diyorlardı bu şahıslar:
"Onaltı yaşından önce çocuklara verilecek din bilgisi ve eğitimi onların bağımsız düşünme kabiliyetlerini köreltiyor..."
"Biz çocuklarımızı onaltı yaşından önce Kur'ân kurslarına, İmam-hatiplere göndererek Kalkancıların kucaklarına düşmelerine izin vermeyeceğiz; onları tek çatı ve tek program içinde okutup eğiterek ülkenin tarih ve coğrafyasını, insan sevgisini... öğreteceğiz".
"Bize yol gösterecek müsbet ilimden başka bir şey yoktur."
"Genetik, sibernetik, biyonik alanlarındaki çalışmalar bize yepyeni, eskisine hiçbir yönden benzemeyen bir üçüncü bin yıl getiriyor, herşey değişecek... Ama bu insanlar için faydalı mı olacak? Bunu bilemiyoruz..."
Dördü de önemli ve etkili yerlerde bulunan bu şahısların rivayeti farklı sözleri bir maksutta birleşiyor: İnsanlığın tek rehberi müsbet ilimdir, din insanların gelişmesi ve mutluluğu önünde bir engeldir. Fikir ve kültür tarihini okumamış kimseler bu sözlerin ve düşüncelerin yeni (çağdaş, ileri düzeyde) olduğunu zannedebilirler; hemen hatırlatalım "en kaba çizgileriyle pozitivizm de bir asır önce işte bunları söylüyordu". Yeni olan yalnızca şahıslar ve söyleme biçimleridir.
Bu sözlerin bizim açımızdan değerlendirilmesine gelince:
Bağımsız düşünce bir aldatmacadır; önemli olan düşüncenin bağımsızlığı, ögelerin ve sonucun yalnızca düşünene ait olması değil -çünkü bu olamaz- mantığı, tutarlılığı, doğruluğu, yönlendiricileri (nefis mi, şeytan mı, kin mi, nefret mi, şartlanmışlık mı, hırs mı, yanlış bilgiler ve evham mı..?) ve ulaşılan sonucun fert ve toplum olarak insanlığa getirdikleridir. Dindarları bağımlı, kendilerini bağımsız düşünür sayanlar yapabilirlerse kendi düşüncelerini bu ölçütlere vursunlar.
Herhangi birşeyin sahtesini gerçeğinden ayıramayanlar, o şey hakkında doğru bilgisi olmayanlardır. Kalkancı'nın kucağına düştüğü iddia edilen kızcağız ne Kur'ân kursu, ne de İmam-hatip mezunu, ona iyi bir din eğitim ve öğretimi verilseydi neyi ve kimi rehber edineceğini bilecekti.
Müsbet ilmi din haline getirenler laboratuar kobayları seviyesinde bir hayata razı olmak durumundadırlar. İnsan olarak yaşamak isteyenlerin ihtiyaçlarını tek başına müsbet ilim karşılayamıyor, onlar dine, düşünceye, sanata, sezgiye, hayale... ihtiyaç duyuyorlar; ayrıca müsbet ilim bunları değil, bunlar müsbet ilmi doğuruyor ve besliyor.
Bahsedilen alanlardaki gelişmelerin bir kısmı insan hayatını kolaylaştırmaya, hastalıkların tedavisine, bitki ve hayvan türlerinin ıslahına, verimin arttırılmasına... yöneliktir ve iyi kullanıldıklarında, vaktiyle bulunan "saban, teker, elektrik, motor" kadar insanlara yararlıdırlar. Bu icatlar dinin yerini alamadığı gibi onlar da alamaz, her biri kendi yerinde işlerliğini sürdürür. Bir kısmı ise insanın ruh ve bedenine müdahale, onu değiştirme veya insanlığa tahakküm gibi amaçlara yöneliktir. Bu tasarrufların küçük örneklerinin bile nasıl olumsuzluklara yol açtıklarını görüp ibret alıyoruz. Daha büyüklerini ise ancak hak dinin ve yüksek ahlâkın rehberliğinde engelleyebileceğimizi düşünüyoruz.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler