HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


HOŞKÖRÜ
Renk-körü, renkleri birbirine karıştıran, siyahı beyaz, beyazı siyah görebilen görme-engellinin vasfıdır. Buna göre hoş olanı nâ-hoş, hoş olmayanı hoş, güzeli çirkin, çirkini güzel, ayıbı normal, normali ayıp, haklıyı haksız, haksızı haklı görenlere de bir isim vermek gerekecek; ben bunun için "hoş-körü" ismini veya sıfatını teklif ediyorum. Hoşkörü olanların bir özelliği de bakış yönüne göre hoş görme veya görmeme duygu ve algılarının değişmesidir. Görünen şey aynı veya benzer olduğu halde hoşgörmek istedikleri yöne/tarafa bakınca bunları hoş görürler; hoş görmek istemedikleri yöne/tarafa bakınca da birden hoşkörü olurlar. İşte hoşkörlüğü ile ilgili eğlendirici/düşündürücü örnekler:
Askerlerin antidemokratik, hukuk dışı söz ve davranışları hoşgörülür, sivillerinki hoşgörülmez.
Baloya giderken medeniyet ve merasim gereğidir diyerek -siyasî ve gayr-i siyasî- kadınların ve erkeklerin değişik kıyafet giymeleri, evlerinden bu kıyafetle sokağa çıkıp balo verilen yere kadar halka görünerek gitmeleri hoşgörülür; din ve ibadet gereğidir diyerek hacıların hava alanında veya evlerinde ihrama girmeleri ve bu kıyafetle halka görünmeleri hoşgörülmez. (Bir not: Burada isteyerek ve tedbir alarak halka görünme de yoktur, medyanın özel sayılabilecek bir durumu halka teşhir etmeleri sözkonusudur.)
Bankaların, özel şirketlerin korumalarının uygun kıyafet (forma) giymeleri hoşgörülür, bunu bir belediye veya parti yaparsa hoşgörülmez.
İmam-hatip Liselerinden, insan haklarına saygılı, millet ve memleket sever, dindar -bu vasıfları taşımayanlara nisbetle farklı tipte- insan yetişmesi hoşgörülmez; diğer liselerden -İmamhatipliye benzememek şartıyle- kırk tipte insan yetiştirilmesi hoşgörülür, beklenir ve buna "eğitimde birlik ilkesi gereği" yetişmiş tek tip insan diye bakılır (hoşkörleri böyle görürler).
Başka liseleri bitirenlerin inançları, ideolojik tercihleri ne olursa olsun istedikleri fakültede yüksek öğrenim yapmaları hoşgörülür; İmam-hatip mezunlarının vali, kaymakam, subay, yüksek bürokrat... olmasına müsamaha gösterilmez.
Bir partinin milletvekillerinin namazı, orucu, sakalı, haccı, demokratik ve hukukî talepleri hoşgörülmez, diğer partilerin milletvekillerinin (istisnaları vardır elbette) içkisi, zinası, kumarı, küfürü, hakareti, alayı, kutsalları veya tabuları istismarı... hoşgörülür.
Amerika ve Avrupa'nın eğlence, oyun, gezi, dinlenme merkezlerine yüzlerce defa giden siyasîler hoşgörülür, hacca veya umreye giden siyasîler için çetele tutulur.
Vücutlarının açık yerleri kapalı yerlerinden daha fazla olan bayanların bu kıyafetleriyle kamunun önüne çıkması, bunu günah ve ayıp bilerek rahatsızlık duyan milyonlara meydan okuması hoşgörülüp çağdaşlığın simgesi olarak alkışlanır; inancı gereği olduğuna inanarak şu veya bu şekilde örtünen, kapanan, kamu önüne böyle çıkan hanımların bu kılık ve kıyafetleri hoşgörülmez. "Madem ki bundan rahatsızlık duyanlar var onlar da böyle kapanmasınlar efendim!" denir.
Metres tutan, "evlenmeyi düşünmüyoruz, böyle mutluyuz" diye ilan ederek -İslâm inancına göre- zina hayatı yaşayan çiftlere gıpta ile bakılır, yaşantıları aleni dedikodu mahallerinde ballandıra ballandıra anlatılır; resmî evlenme imkânı bulamadıkları için inançlarına göre nikah yaparak evlilik hayatı yaşayanlar hoşgörülmez; kendilerine zina eden kişi, çocuklarına da evlilik dışı doğan çocuk muamelesi yapılır.
Bir dünya görüşünü, ideolojiyi, hayat tarzını benimsemek ve zorla başkalarına dayatmak hoşgörülürken bir başkasını yaşamak veya savunmak bile suç sayılır.
"Kahrolsun şeriat!" naraları atarak sokaklara dökülmek desteklenir, hoşgörülür, "yaşasın şeriat!" levhalarını taşımaya tahammül gösterilmez.
İlmî kanaati ve inancı gereği İslâm, filan veya falan sistemle bağdaşmaz, o farklıdır diyenler hoşgörülmez, gericilik ve çağdışılıkla yaftalanır; İslâm'ı her devrin geçer sistemine uygun düşüren, mum gibi eritip her kalıba sokanlara aydın, hoşgörülü, hakîm, büyük düşünür nazarıyla bakılır.
Bu örnekleri alabildiğine çoğaltmak mümkündür. Ancak örnekleri çoğaltmanın hoşkörlerini tedavi edeceğini beklemek de saflıktır.
İnancı bir olanlar arasında birliği, inancı farklı olanlar arasında da beraberliği (bir arada insanca yaşama imkânını) getirecek olan sağlıklı hoşgörüye ulaşabilmek için daha çok çileler çekmemiz, tekneler dolusu ekmekler yememiz gerekecek herhalde!


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler