HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


EVLİLİKTE DİN FARKI - II: MÜSLÜMAN OLMAYAN KOCA
Dinsiz, müşrik, ehl-i kitap gruplardan olsun başka gruplardan olsun bütün gayr-i müslim erkekler ile Müslüman kadının evlenmesinin haram ve yasak olduğu hükmünde İslâm âlimlerinin (müctehid ve müfessirlerinin) ittifakı, yani icmâ-ı ümmet vardır. Buna rağmen bazı çağdaş yazarlar, ehl-i kitap olan gayr-i müslim erkekler ile Müslüman kadınların evlenmelerinin caiz olduğunu (veya olması gerektiğini), "yasağın Kur'ân'da yer almadığı ve gayr-i müslimlerin arasında yaşayan kadınlar ile kızların buna ihtiyaçlarının bulunduğu" gerekçesine dayanarak ileri sürmüşlerdir. Bu sebeple -Müslümanların yanlış ve dince caiz olmayan bir evlilik yapmalarını engellemek için- İslâm tarihi boyunca ittifakla benimsenmiş ve uygulanmış hükmün (böyle bir evlenmenin haram ve yasak olduğu hükmünün) delil ve dayanağını özetlemeye ihtiyaç hasıl olmuştur:
a) Kitâbî kâfirlerin de bir kısmında şirk vardır, bir önceki yazıda meali verilen âyet (Bakara: 2/221) bu bakımdan onları da içine almaktadır. Mâide âyeti (5/5) ehl-i kitabın kadınlarıyla Müslüman erkeklerin evlenmelerini caiz kılmış (Bakara âyetinin hükmünden onları istisna etmiş), fakat Müslüman kadınların kitâbî erkeklerle evlenebileceklerini söylememiştir; şu halde yasağın bu parçası devam etmektedir.
b) Mümtehine sûresinin 10. âyetinde Medîne'ye göçüp gelen ve sığınan kadınlardan mü'min olanların kâfirlere geri verilmesi yasaklanmış ve "Ne bunlar onlara helaldir, ne de onlar bunlara helaldir" buyurulmuştur. Gerçi burada kâfirlerden büyük ihtimalle Mekke müşrikleri kastedilmektedir; ancak kullanılan ifade, mânası daha kapsamlı olan "kâfir"dir ve bu ifadeye göre de kâfir erkek ile Müslüman kadın evlenemez.
c) Teğâbün sûresinin ikinci âyetinde iman bakımından insanlar "mü'min" ve "kâfir" olmak üzere ikiye ayrılmışlardır; buna göre ehl-i kitap olan Hıristiyanlar ve Yahudiler de kâfirdirler. "Mü'min kadınları kâfirlere geri vermeyin, bunlar onlara helal değildir..." âyetine göre hiçbir kâfire müsmüman kadın verilemez; çünkü koca olarak hiçbir kâfir istisna edilmemiştir.
d) İlgili naslar (mesela Nisâ: 4/141) kâfirlerin Müslümanlar üzerinde hâkim (üst, reis, hükmedici) olmalarına engeldir; İslâm aile hukukuna göre ailenin velisi ve reisi erkektir, erkeğin kâfir olması halinde mü'min kadın onun emri ve yönetimi altına girecektir.
e) Örnek devirlerden günümüze kadar uygulama böyle olmuştur; gayr-i müslim kadınlarla Müslüman erkekler evlenmişler, ancak kitabî de olsalar gayr-i müslim erkekler ile Müslüman kadınlar evlenmemişlerdir.
Aile reisinin erkek olması ve tarih boyunca fiilen de ailede erkeklerin egemen bulunması hem kadının hem de çocukların dinî hayatlarını etkilemiştir, etkilemektedir. Kitabî olan bir kadının Müslüman bir erkekle evlenmesi halinde kadın Müslüman olmazsa kocası onu İslâm'a zorlayamaz; çünkü dini bunu engellemektedir, ancak çocukları Müslüman olurlar. Bu husus hem erkeğin ailede ve bu gibi konulardaki tercihlerde önceliği ve hakimiyetinin tabiî sonucudur, hem de hukukun belirlediği bir haktır: "Çocuğun dini babasına tâbidir". Aile reisinin gayr-i müslim olması halinde hem kadının dinî hayatı tehlikeye düşecek, hem de büyük bir ihtimalle doğacak çocuklar gayr-i müslim olacaklardır. Hak dini inkâr edenlerin insanları ateşe çağırdıklarının burada (Bakara: 2/221) hatırlatılması da konuyla yakından ilgilidir; bir dine inanan başkalarını da o dine girmeye çağırır, batıl bir dine çağırmak demek ateşe çağırmak demektir. Dine davette, din ile ilgili tebliğ ve eğitimde güçlü olan etkili olur. Ailede erkek daha güçlü ve hâkim olduğu için karısı ve çocuklarını da kendi dinine girmeleri konusunda etkileyebilecektir. Bu ise onları ateşe çağırmak demektir.
Sonuç olarak Müslüman kadınların, hangi çeşitten olurlarsa olsunlar, gayr-i müslim erkeklerle evlenmeleri caiz değildir; bu hüküm yalnızca tarihî sosyal şartların dikte ettiği bir hüküm değildir; gerekçesi ve dayanağı dinîdir; dinin özel açıklamaları yanında genel amacına dayanmaktadır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler