CÂMİDEN NE ÇIKAR?
Önce birisi "camilerin ibadet yeri, İslâm'ın da barış dini olduğunu" beyan ederek, sonra diğeri "camilerin siyaset ve gösteri yeri olmadığını" söyleyerek Müslümanların, cuma namazı çıkışlarında ortaya koydukları protesto eylemini kınadılar ve İslâm'a aykırı buldular. Onlara göre camiye yalnızca namaz kılmak için girilir ve camiden çıkan insanlar en azından evlerine veya iş yerlerine gidinceye kadar dünya işine karışmazlar, namazda imiş gibi hareket ederler, koyun gibi güdülürler, dişlerini sökseniz -ilgili merci izin vermedikçe- seslerini çıkarmazlar... Bu zihniyete göre hac ibadeti yapanların da orada, bir araya gelmiş iken dünyada olup bitenleri konuşmaları, İslâm dünyasının durumunu tahlil ve tesbit etmeleri, ortak meselelerin çözümünü müzakere etmeleri ve gerekli mercilere sonuçları duyurmaları da İslâm'a aykırıdır. Hasılı laisizmi, sekülarizmin mü'minlerine göre Müslümanın dinini dünya işine karıştırması suçtur, günahtır, dine aykırıdır.
İşin doğrusuna gelince...
Camiler ilk kuruluşundaki örnek uygulamaya göre birden fazla iş ve ihtiyaç için kullanılır; istirahat, nikah, cenaze namazının kılınması, eğitim ve öğretim, muhakeme, devlet misafirlerinin kabulü, Müslümanların önemli işlerinin ve meselelerinin müzakere edilerek kararlar alınması... bu cümledendir. Eğer biri çıkar da "bunlar tarihîdir, o günkü ihtiyaç ve imkânsızlıklara bağlıdır, bugün bu işler için ayrı mekânlar ve kurumlar vardır" diyecek olursa kendisine şu cevap verilir: Bunlar doğru olabilir, ancak bu tarihî uygulama iki şeye kesin delildir: 1. Camiler yalnızca namaz kılmak için değildir. 2. Müslümanların din işleri dünya işlerinden ayrı değildir, din ile dünya içiçedir, Kur'ân ve Sünnet hem din hayatını hem de dünya hayatını düzenlemek, yönlendirmek, yönetmek için gönderilmiştir.
Cuma çıkışlarında cami cemaatlerinin yaptıkları şey, sekiz yıllık kesintisiz eğitimin kesintili olmasını talepten ve bu talebi ilgili mercilere iletmek ve duyurmaktan ibarettir. Cemaatler bu eylemi mer'i kanunlara (toplantı, gösteri, yürüyüşle ilgili kanunlara) uyarak yapmak isteyip bunun için gerekli mercilere de başvurdular. Fakat bu merciler yukarılardan aldıkları emir gereği izin vermediler. İmam ve hatiplere de cami içinde, vaaz ve hutbede "sekiz yıllık kesintisiz eğitimle ilgili hiçbir şey söylememeleri" talimatı verildi. Siz milyonlarca insanı ilgilendiren ve onların rızasına ters düşen bir takım tasarruflarda bulunacaksınız, bu tasarruflara karşı çıkanların da seslerini kısacak, ağızlarını kilitleyecek, her türlü eylemlerini engelleyeceksiniz; sonra da bu ülkeyi demokrasi ile yönettiğinizi, burada insan haklarına yer verildiğini iddia edeceksiniz. Bu en azından "gülünç bir çelişki hali" değil midir?
"İslâm barıştır, kelimenin kök mânasında da bu vardır" diyorlar. Evet, İslâm bütün insanlığı adalete, huzura, barışa, saadete götürmek için gelmiştir, ancak bu yüce amacı gerçekleştirmek için gerektiğinde savaşı (cihadı), iyiyi gerçekleştirmek ve kötüyü engellemek için gayret göstermeyi (emir bi'l-ma'ruf, nehyi ani'l-münker) de farz kılmıştır. Artık Müslümanlar da okuyor, düşünüyor ve konuşuyorlar; İslâm'ın ne olup ne olmadığını, "onu yalnızca Cumadan cumaya ve camide veya siyasî istismar meydanlarında hatırlayanlardan" daha iyi biliyorlar.
İmam-hatip liselerinin orta kısmını kapatarak milyonlarca Müslümanı boynu bükük bırakanlar bunun yanlarına kalacağını sanıyorlarsa kesin olarak aldanıyorlar. Aldandıklarını ilk seçimde ve onu takip eden düzeltmelerde görecekler, göreceğiz, "inşâallah!"