HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


"Olduğunuz Gibi Yönetilirsiniz"
Yukarıdaki yazıda müminlerin yöneticilerinin ancak müminlerden seçilebileceğini, yöneticide aranacak vasıf ve şartların ikincisinin de amel olduğunu tesbit etmiştik. Amel, inanılan dinin, insan hayatının bütün yönleri ile ilgili talimatını uygulamak demektir. Bu uygulamayı -özellikle farz, vacib, haram ve tahrimen mekruh davranışlar ve hükümlerde- eksik yapanlara İslâm literatüründe "fâsık" denilmektedir. Bu bağlayıcı hüküm ve talimatta kusuru olmayanlar ise "salih, adil, takva sahibi" müminlerdir. Salih ve ehliyetli mümin varken, fâsık müminin veli (devlet başkanı, vali, kaymakam, hakim, muhtar, vezir, vekil, belediye başkanı, şahit,...) olması İslâma göre caiz değildir. Müminler kendilerini temsil edecek, kendileri adına hukuken geçerli işlemler yapacak, yönetimlerini deruhte edecek kimseleri belirlerken bu kaideye uymak zorundadırlar. Bu zorunluluk müslümanların siyasetle (yönetimle, rejimle, iktidara gelecek olanların kişilikleri, ahlakları ve programları ile, çıkardıkları kanunlar, aldıkları kararlar ve yaptıkları icra ve uygulamalarla) ilgilenmeleri mecburiyetini de beraberinde getirmektedir.
Müminler, kendilerini yönetenlerin kararları ve icraatlarının bir yandan Allah Teala'nın irade ve rızasına, diğer yandan toplumun dünya ve ahiret menfaatlerine uygun olup olmadığını devamlı denetlemek ve uygun hale gelmesi için çaba göstermek durumundadırlar. İslâm insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını hedef edinmiştir. Bu iki alem mutluluğunun değerleri karşılaştırıldığında ikincisinin ağır basması tabiidir; çünkü birincisi fâni, bu ise bâki ve ebedîdir; birincisi araç, bu ise amaçtır. Şu halde aksine bir zaruret bulunmadıkça öncelik ve tercihlerde ahiret menfaatine ağırlık verilecektir. Ahiret menfaati insanların dünyada zayıf, geri, çilekeş, yoksul, mağlup, cahil olmalarını gerektirmez; yalnızca dünya nimetlerinden yararlanırken bazı sınırlar ve kurallara riayet etmeyi gerektirir. Bu sınırlar ve kuralların da tamamı son tahlilde insanı aynı zamanda dünya hayatında kötülüklerden, hastalıklardan, vicdan azaplarından, mutsuzluk ve huzursuzluklardan korumaya yöneliktir. Mümin işte bu inanç, bilgi, duygu ve şuur içinde seçimini yapacak, seçtiğini denetleyecek, değerlendirecek, öncelikleri belirleyecek, düzenini kuracaktır.
Yazının başına koyduğumuz cümle, aynı zamanda hadis olarak da rivayet edilmiş bulunan bir sosyo-politik kanunu ifade etmektedir. İnsanların içinde bulundukları sosyal ve ahlâkî şartların siyasete yansıması, hatta yansımanın ötesinde iktidarı belirlemesi iki şekilde yorumlanabilir:
1. "Kişi sevdiği ile beraberdir" vecizesinin de ifade ettiği üzere fasıklar fasıkları seçer, salihler de salihleri. Bir ülkede güç veya çoğunluk fasıklarda ise yönetime fasıklar gelir, güç veya çoğunluk salihlerde ise tabii olarak yönetimde de salihler bulunur.
2. Allah Teala kullarını terbiye etmek, iş işten geçmeden onları uyararak doğru yola girmelerine yardımcı olmak maksadıyle topluma hakim olan zulüm, rüşvet, hasılı ahlaksızlık sebebiyle, onlara kötü yöneticileri musallat kılar. Bin nasihattan hayırlı olan bu musibet sebebiyle bazen insanlar akıllarını başlarına devşirir, hakka ve ahlâka döner, kendi irade ve çabalarıyle layık olacakları iyi yönetime kavuşurlar.
Sonuç olarak âhirete ateşini götüren insanın kendisi olduğu gibi yönetimi ve yöneticiyi belirleyecek olan da yine insanın ahlakı ve iradesiyle elde ettiği liyakattir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler