HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Aynı Hamam, Aynı Tas
İyi niyetli, temiz kalpli, çabuk inanan saf milletim gözünü ve kulağını medya sihirbazına dikmiş, akşam sabah hükümetin kurulmasını bekliyor, kurulma geciktikçe yüreği daralıyor, ümitleri zayıflıyor. Aynı hikayeyi kaç kere dinlediği ve aynı filmi kaç kere seyrettiği halde bıkıp usanmadan yahut da ibret alıp doğru sonuçlar çıkaramadan yine seyrediyor, yine ümitleniyor; yoksulluğa, her gün biraz daha daralan geçimine, yüzlerce çaresiz derdine, çözüm bekleyen problemine bu ümitle katlanıyor. Bir kere de kendine gelip olup bitenleri fıtri sağduyusundan geçirip şöyle diyemiyor: "Hamam da tas da aynı olduktan sonra hamamcı, dellak, peştemalcı değişse ne olacak, değişmese ne olacak?
Hamamcının ve tasın değişmesinden maksat, devletin yapısında ve işleyişinde gerçekleşmesi gereken köklü değişimdir. Bu değişim de iki çeşittir: Düzenin değişmesi, düzen içinde kalınarak yapının ve işleyişin değişmesi.
İktidara talip olan partilerin programlarına bakıldığında düzen değişikliğini öngören, bunu açıkça ilan eden ve programlayan bir partinin bulunmadığını görüyoruz. Eğer bunun sebebi veya mazereti anayasa ve kanunlar ise; yani ülkenin ana kanunu ve ilgili mevzuatı düzen değişikliğini öngören bir partinin kurulmasına izin vermiyorsa ülkede gerçek mânâda bir demokrasinin mevcudiyeti tartışma konusudur. "Hiçbir sistem kendisini ortadan kaldıracak bir başka sisteme vücut veremez, meşrûiyyet tanıyamaz" vecizesi/kuralı(!) aynı zamanda bir dayatmanın ifadesidir. Eğer birileri bu kuralı koyuyor ve milletin karşısına bununla çıkıyor, ona bir sistemi dayatıyorsa bu oluşuma bir isim takmak gerekir, ama bize göre bu isim demokrasi değildir. İnsan hakları ve özellikle düşünce ve din hürriyeti ile sosyal adalet ve güvenlikten yararlanma hakları hangi sistem içinde gerçekleşiyorsa o sistem meşrûdur, millet onu istediği takdirde kimsenin engelleme hakkı olamaz. Şu halde düzen değişikliği bu değerlerin ortadan kaldırılmasına değil, gerçek mânâda hayata geçirilmesine yönelik ise isimleri değil, muhtevayı ve partinin bu muhtevayı gerçekleştirme şansını/ehliyetini tartışmak gerekir; kelimeleri, isimleri, tabuları değil.
Düzen içinde (laik, demokratik, liberal, sosyal düzen içinde) kalınarak köklü değişikliklere gidilecekse milletim, bu iddia ile ortaya çıkan kadroların ehliyetine ve programına bakmalı, bu arada geçirdiği tecrübelerden, denediği şahıs ve kadrolardan aldığı sonuçlardan da yararlanmalıdır. "Sonuç vermeyen deney tekrarlanmaz", "Bir mümin, aynı yılan deliğine elini iki kere sokmaz" gibi hikmetlerden istifade etmelidir. Bir kısmı kiralanmış veya satılmış medyanın etkisi altında kalacağına onu da etkisi altına alarak, siyasete soyunanları da şu sorulara açık, net, ikna edici cevaplar vermeye çağırmalı ve aldığı cevaplara göre oyunu kullanmalı, seçtiklerini denetlemeli, bu soruşturma ve denetlemenin mekanizmalarını oluşturmalıdır:
Ülkeyi iç ve dış borç yükünden nasıl kurtaracaksınız?
Enflasyonun baş sebebi faiz yerine bir alternatifiniz, bir sermaye temini usûlünüz var mı?
Gelir dağılımında meydana gelen ve arşı titreten adaletsizliği nasıl ortadan kaldıracak ve adil paylaşımı nasıl sağlayacaksınız?
Devleti hâkim konumundan hâdim konumuna hangi usûller ve değişikliklerle getireceksiniz?
Toplumun ve öz değerlerimizin teminatı olan aileyi çürümekten ve dağılmaktan, gençleri anarşiden, aylaklıktan, boşluktan, uyuşturucu iptilasından, yönünü şaşırmış seks batağından -millî eğitim ve kültür alanında yapacağınız, millî ve manevi değerlerimiz temeline oturtulmuş- hangi ıslahat ile kurtaracaksınız?
Önce kalkınmış ülkelerle rekabet edecek, sonra da daha insani çizgide dünyaya örnek olacak bir ekonomi politikanız var mı? Bu politikayı yürütecek bilgi, beceri ve karakter yapısına sahip insan unsurunu nasıl yetiştireceksiniz?
Şahsiyetli bir dış politika izlemek, uluslararası ilişkilerde piyon değil şah ve vezir olmak için kısa ve uzun vadeli projeleriniz, planlarınız nedir?
Önemlilerini sıralamaya çalıştığımız bu ana problemleri çözecek kadrosu, iradesi, programı ve ehliyeti bulunmayan partilerin biri gelmiş, biri gitmiş ne yazar? Hamam ve tas değişmedikten sonra hükümet kurulmuş, kurulmamış neye yarar?


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler