HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Örtünme Üzerine: Demokratik Çelişkiler
Sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partinin bir bayan milletvekili, kendi fikriyatında olan kadınlara yaptığı bir konuşmasında "en küçük bir örtünme teşebbüsüne karşı bile şiddetle mücadele etmeliyiz" diyor, gerekçe olarak da "örtünmenin kadın özgürlüğü için bir kısıtlama mânâsı taşıdığını, bunu isteyenlerin erkekler olduğunu ve bu isteğin temelinde de erkeklerin zayıflıklarının bulunduğunu..." ileri sürüyor. Bu bayana göre -giyinen değil, çünkü kendisi dahil bütün kadınlarımız elhamdülillah henüz giyiniyorlar- örtünen; yani islâmî örtünmeye riayet eden kadınlar kendi inançlarına dayalı özgür seçimleri ile örtünmüyorlar da erkeklerin zaaflarından kaynaklanan baskıları sonucu örtünüyorlar. Erkeklerin örtünme taleplerinin de dine, inanca dayanan bir tarafı bulunmuyor; bu sebeple örtünmeye karşı direnmek, örtünmeyi önlemek bir "kadın haklarını savunma eylemidir" ve bu eylem titizlikle yürütülmelidir.
Bu sosyal demokrat bayan milletvekili sosyal araştırmalara kulak verse, göz atsa veya kendisi bu iddiayı ortaya atmadan önce bir alan araştırması yapsa/yaptırsaydı örtünen kadınların büyük bir çoğunluğunun hiçbir baskı altında kalmadan, yalnızca inançları sebebiyle örtündüklerini (avret yerlerini, yani açılması haram olan yerlerini uygun giysilerle kapattıklarını), hatta önemli sayıda müslüman kadının tam tersine (örtünmemeleri için) bir baskı var iken/buna rağmen örtündüklerini görürdü. Böyle bir araştırmayı yapmamıştır, yapılanlara da bakmamıştır; çünkü bu ve benzeri partilerin geleneksel yaklaşımı halka rağmen halk adına ahkâm kesmek, belli bir ideolojiyi ve tabuları dayatarak yönetmektir.
Aynı günlerde televizyonda bir tartışmada bir sosyal bilimler doçenti "demokrasinin insan hakları demek olduğunu, şeriat yönetiminin ise belli bir inancı, ona inananlara ve inanmayanlara dayatmayı gerektirdiğini, bu sebeple şeriat yönetimi ile insan haklarını korumak anlamında demokrasinin bir arada olamıyacağını" savunuyordu. İslâmcı muhatabı kendisine özetle şu mukabelede bulundu: "Asıl bugün bizde ve daha birçok ülkede uygulanan şekliyle demokratik yönetim dayatmacıdır; çünkü bu yönetimler belli bir kültür ve eğitim programını, hukuku devlet olarak oluşturmakta, inancı, ideolojisi gereği bunu benimseyenlere olduğu kadar buna karşı olan vatandaşlara da dayatmakta, zorla empoze etmekte, yaptırımlarla uygulatmaktadır. İslâmın özüne uygun bir toplum yönetimi modelinde ise bu mânâda bir dayatma söz konusu değildir; ortak alanı teşkil edecek olan insan haklarının korunmasını devlet üstlenir, farklı inanç guruplarını ise kendi inançlarına uygun hukuk ve eğitimde serbest bırakır..."
Tabii bu "islâmî modelin" de henüz olgunlaşmamış, problemli, tartışmaya açık yönleri vardır; ancak insan haklarını korumak bakımından demokrasi ile şeriat yönetimini mukayese ederek hemen her defasında şeriatı mahkûm edenleri en azından derin düşüncelere sevkedecek bir yaklaşım olduğunda da şüphe yoktur; öyle ya bir tarafta insanları istedikleri sosyo-psikolojik sınıflandırmalara tâbi tutan, samimi dinî davranış motivasyonlarını yok sayan ve inanca karşı mücadele bayrağı açan sosyal veya liberal demokratlar var, bir yanda da dayatmanın "de"si bulunmayan islâmî modellerden bahseden islâmcılar, şeriatçılar var; "bunlar da nereden çıktı, biz demokrasi, insan hakları diye İslâm'a vurup duruyorduk, bu oyun bozanlık da ne oluyor" diye derin düşüncelere dalmakta haklı değiller mi?


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler