HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Feminist Talepler
Feministlerin, Türk Medeni Kanunu'nun aile kısmı ile ilgili değişiklik talepleri ile genel olarak aile ve ilişkileri konusunda yaptıkları açıklamalara dayanarak şöyle bir "feministçe aile" tanımı ortaya koymak mümkündür: Olmasa da olur bir akitle (onlar buna kontrat da diyorlar) birlikte yaşamaya ve istenirse çoluk çocuk sahibi olmaya karar vermiş, birbirini seven iki kişinin birlikteliği. Bu birlikteliğin iki önemli unsuru, eşitlik ve özgürlüktür. Çiftin her biri diğeri karşısında mutlak eşitlik hakkına sahiptir; cinsiyete dayalı hiçbir fark ve farklı rol kabul edilemez. Mümkünse tabii ve biyolojik özelliklerin getirdiği farklılıklar da ortadan kaldırılmalı ve mesela erkeğin hamile kalması, çocuk doğurması ve çocuğunu beslemesi... sağlanmalıdır. Çifti birbirine bağlayan, yalnızca sevgi (derinliği olmayan, manevi yönü zayıf, seks ile temellenmiş sevgi) olmalı, bu ortadan kalktığı zaman derhal birlikteliğe de son vermelidir. Ayrıca çiftin her biri, sevgi bağına dayalı olarak başkalarıyle de cinsî ilişkiye girebilmeli, kaçamaklar büyütülmemelidir...
Feminist kesimin "kadının evlendikten sonra da kızlık soyadını taşıması, gerektiğinde kocasının evinden başka bir evde oturabilmesi, çalışmak için kocasının iznine ihtiyacı bulunmaması, evlilikte edinilen servete -kazanan hangisi olursa olsun- ortak olması, kocanın aile reisliğine son verilmesi gibi değişiklik talepleri, yukarıda tasvir edilen temel düşünce ve inançtan kaynaklanmaktadır. Bu düşünceye göre masum gibi gözüken taleplerden başlanmalı, kamuoyu oluşturuldukça arkadan diğer talepler gelmeli, sonunda "feministçe aile" gerçekleşmelidir.
Sistem olarak liberalizmi benimseyen, tarihi, kültürü ve bunlara bağlı olarak değerleri bizimkilerden farklı bulunan toplumlarda ve ülkelerde, asgari boyutlarına indirilmiş bulunan sınırlamalar dışında özgür fertler diledikleri gibi yaşarlar; genel örf, adet, ahlak ve din kayıtlarından azade bir hayat sürerler. Böyle bir hayat tarzının aileyi ve dolayısıyle toplumu nasıl etkileyeceği, hangi olumlu/olumsuz sonuçlara götüreceği, bu sonuçlara göre alınması gereken/gerekmiyen tedbirler onların meselesidir. Ancak içimizde yaşayan, toplumuna yabancılaşmış, şuurlu/şuursuz başka toplumları ve kültürleri taklide yönelmiş marjinallerin, uçukların, zıpçıktıların, kendi dünya görüşleri (!) çerçevesinde ileri sürdükleri ve gerçekleşmesini istedikleri taleplerinin, toplumu bağlayacak ve etkileyecek bir kapsamda takdim edilmesi, milleti temsil edenlerin de bunlara -çoğulculuk, insan hakları, demokrasi, çağdaşlık vb. adına- kulak asmaları bizim meselemizdir, bizi ilgilendirmektedir.
Biz -yani milletin kahir ekseriyeti- binlerce yıldan beri bizi biz yapan ve bunca tahribata rağmen ayakta tutan aile kurumumuzu canımız gibi koruruz. Onu bozacak, sakatlayacak ve geleneğimizin kurallarını koyduğu, düzenlemesini yaptığı aile ilişkilerinde bozulma varsa, aile fertleri hak ve yükümlülüklerini ihlal ediyorlarsa, aile birliği -vazifeler ihmal edildiği, haklar kötüye kullanıldığı için- bazı fertlerine maddi veya manevi zarar veriyorsa derhal çaresine bakar, kendi eczanemizde mebzulen bulunan devaları kullanarak hastalığı tedavi ederiz. Zulmü alkışlamayız, zalimi asla sevmeyiz, ancak gelenin keyfi için geçmişe de kalkıp sövmeyiz, kendimiz olmaktan çıkıp ne idüğü belli olmayan başkası asla olmayız.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Makale
Sonraki Makale
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Makale Sonraki Makale İçindekiler