Teyemmümle namaz

2. Sabah namazını kılmak için kalktığımızda gusletmemiz gerektiğini anladık. Ama sabah namaz vakti de çıktı çıkacak. Bu durumda teyemmüm edip namaz kılmalı mıyız, yoksa vakit çıksa da gusletmek mi gerekir?
3. Misafirlikte veya gusletmek imkanı olmayan (çok soğuk, su yok, yolculuk) durumlarda namazlarımızı nasıl eda etmeliyiz?


Cevap:

2. Gusül abdesti alındığı takdirde sabah namazı geçecekse teyemmüm edip namazı eda etmek gerekir. Çünkü namaz böyle de olsa kılındığında "zamanında eda edilmiş" olur, vakit darlığı yüzünden yerine konacak bir çare bulunduğu halde namaz geçirilirse daha büyük bir sakınca ve kayıp göze alınmış olur.

3. Soruda örnekleri verilen durumlarda gusül abdesti yerine teyemmüm yapılarak namazlar kılınır. Teyemmüm yalnızca suyun bulunmaması durumunda değil, suyu kullanma imkanı bulunmadığında veya kullanılırsa sağlığa zarar vermesi ihtimalinin varlığında da başvurulacak bir dini temizlik aracıdır. Bir sahâbî komutan, sefer halinde ihtilam olmuş, uyanınca havanın soğuk olduğunu, yıkandığı takdire hasta olabileceğini göz önüne alarak teyemmüm etmiş ve cemaate de imam olarak namaz kıldırmıştı. Seferden dönünce durumu Peygamberimize anlattılar, o da bunu uygun buldu, onayladı.