HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Şeyh Ahmed'in Vasiyetnamesi

[OKUR SORUSU:] Aşağıda metnini verdiğim vasiyetname bana bir arakadaşım tarafından iletildi. Bu vasiyetnamenin sıhhati, mahiyeti ve bize yüklediği yükümlülük konusunda bizleri aydınlatmanızı rica ediyor...
"Medne-i münevvereden gelen bu vasıyetnameyi okuyun
Medine-i münevverede Türbe-i Serif Hatibi Seyh Ahmet Diyor ki:
'Vallahilazim bu vasiyetnamede zerre kadar yalan yoktur. Bir cuma gecesi namazımı eda edip uyumaya varmıştım. Harem-i Şerif tarafından "Ya Şeyh Ahmet" diye bana bir nida geldi. "Lebbeyk ya Rasullallah" deyip Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in şahsını gördüm. Rasullallah (s.a.v.) efendimiz şöyle devam etti: Ya Şeyh Ahmet!...Allah-ü Teala huzurunda yüzüm kalmadı. Sana haber veriyorum ki geçen cumadan bu cumaya 16000 kişi öldü, içlerinden bir tek müslüman çıkmadı, gelenlerin amel defterlerini kara ve sol elinde gördüm. Ya Şeyh Ahmet!...Evvela ana ve babalarına asi oldular ve zekatlarını men ettiler, hacı olup haram yemeyi adet ettiler, herkes nefsinden baska bir şey düşünmedi, yüzlerinde haya kalmadı. Dünya malı ile nasip olan tartılarına hiyanet etmeyi adet ettiler.
Ya Şeyh Ahmet!...
Benim ümmetlerime haber eyle, yaptıkları günahlardan tevbe ve istigfar etsinler, namaz kılsınlar, zekat vermesini adet etsinler. Ya Şeyh Ahmet!. . ümmetlerime haber eyle ki kıyamet alametleri zuhur ediyor. Hak Teala'ya asi olmasınlar. Çok yakın bir zamanda 3 gece güneş tutulacak, üç günden sonra magribten dogup maşrika batacak, Kuran-i Kerim insanların gözüne gözükmeyecektir. Ümmetime söyle günahlarına tevbe etsinler, yakın bir zamanda İsa (a.s.)'nin inmesi zuhur edecek. Ya Şeyh Ahmet! Ümmetime haber eyle, Kudret kalemiyle her kim bu vasiyetnameyi bir köyden bir köye, bir kazadan bir kazaya, bir ilden bir ile, bir devletten bir devlete gönderirse Huzur-u mahşerde günahları affedilir. Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.)'yi şahsi ile görmüs olur. Kim vasiyetnameyi işitipte yazmazsa bir köye veya bir başka yere göndermezse, yüzü kara ola.
Türbe-i Şerif'in Hatibi Şeyh Ahmet 3 defa yemin edip, 'Vallahilazim bu vasiyetnamede yanlış bir haber verirsem, bu dünyadan öbür dünyaya imansız gideyim' dedi."


Cevap:

Bu vasıyetname, küçük farklarla benim çocukluğumdan beri elden ele dolaşır. Bazılarında "yaymada kusur gösterenlere ağır tehditler" de bulunduğu için insanlar korkarlar ve birbirlerine nakleder dururlardı. Hayli zamandır vasiyetname gündemden kalkmıştı, anlaşılan birilerinin ellerine geçmiş ve yine gündeme sokulmuş.
Medine'de türbe-i şerif diye bir yer ve onun hatibi yok. Efendimiz'in türbesi kastediliyorsa bunun da hatipleri eskiden beri biliniyor ve onlardan böyle bir vasiyetname haberi çıkmamıştır.
Mümkün müdür?
Elbette bir insan rüya görebilir, rüyasında Sevgili Peygamberimizi de görebilir (Allah cümlemize nasip buyursun, amin!), Peygamberimizin rüyada bir şeyler söylemesi de mümkündür, ancak bütün bunların geçerliği, Kitap ve Sünnette açıklanan, İslam alimlerince yorumlanıp yazılan kurallara uygun olmasına bağlıdır.
Bence uydurma olan vasiyetnamede doğrularla yanlışlar birbirine karıştırlmıştır. Ana babaya asi olmak, zekat vermemek, başkaca günahlar işlemek elbette doğru değildir, yapılmaması gerekir, ama bir haftada 16 bin kişinin öldüğü ve hiçbirinin imanla göçmediği ifadesi abartılıdır ve müminlere sui zandır. Ayrıca belli bir dönem müslümanlarının günah işlemeleri yüzünden Peygamberimizin, "Allah katında yüzünün kalmaması" islami kurallara aykırıdır; her koyun kendi bacağından asılır, Peygamberimiz tebliğ vazifesini tam olarak yerine getirmiştir, şimdi o, Rabbi katında hayal edilemez nimetler ve lutuflara gark olmuştur.
Kıyamet alametleri konusunda vasiyette geçen alametler zaten rivayetlerde mevcuttur, onların ne zaman olacağını da yalnız Allah bilir.
Bu ve benzeri haberlere itibar etmemek ve başkalarına haber vermemek en iyisidir; bundan dolayı da -başına kötü bir şey gelmek şöyle dursun- insan ecir alır, sevaba girer.

[Editörün Notu: Bu yazının yazıldığı yıl: 2006 ve öncesi]Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Kelime İndeksi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler Kelime İndeksi