HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Tarikat, Mehdi, Gayp bilgisi...

Değerli hocam sorumu acilen cevaplarsanız memnun olacağım; çünkü çok önmli bir mesele, benim hayatımı derinden etkileyen bir sorun. Eşim altı ay önce birisiyle tanıştı, bu kimse önceleri Mehdi'den ve Mehdi'nin özelliklerinden söz ediyordu, sonra eşime kendisinin Mehdi olduğunu rüyasında ona Mehdi olduğunu gösterdiklerini söylemiş, ayrıca peygamberimizle yüzyüze konuştuklarını da söylüyormuş. Bir de rüyasında (batın da açılıyormuş) kendisine 3. dünya savaşının çıkacağını Türkiye'nin de bu savaşa katılacağını ve Türkiye'deki erkeklerin hepsini de askere alacaklarını bu nedenle başka bir ülkeye (Mekke olduğunu söylüyor) gitmemiz gerektiğini söylüyor. Eşim adama çok inanyor ve ne derse yapar, ancak Kasım ve Ocağın 16 sında ekonomik kriz olacağını T. Çiller'in başbakan olcağını bir de Ramazan ayında kendisine rüyasında ilim verileceğini ve tüm dünya dillerinin öğretileceğini (Mehdi olduğundan dolayı) söylüyordu, ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Bunlara da şöyle yorum yapıyor "Allah bazı veli kullarını imtihan edermiş, rüyasını yanlış çıkararak"
Yaza doğru büyük ihtimalle Mekke'ye gitmemiz gerektiğini söylüyor. Eşim de herşeyi bırakarak gitmeyi düşünüyor. Bu bakmdan çok zordayım, ayrıca bu adam Esad Coşan, Zahid Kotku, Mahmut Efendi ve gönenli Mehmet Efendi gibi birçok alimin kendisini işaret ettiklerini (Mehdi olduğu hususunda) iddia ediyormuş. Bu kişi nakşî, bekar, 42 yaşlarında, önceden bir işte çalışıyormuş, manevi olarak işi bırakmasını söylemişler.
Ayrıca evliyalardan manevi yardım ve kabirlerden yardım istemekten, mürşidine rabıtadan bahsediyor. Bu son söylediklerim şirk olmaz m?
Bir de şunu söylemiş: Ben önceden daha nurluydum.
Hocam şu anda ben bu kişiye inanmıyorum, ama sizden gelecek ve yapacağınız yorum beni çok rahatlatacak; çünkü bazen gerçek olabilir mi diye düşünüyorum...Önceleri bu kişiye eşimin 10-15 arkadaşı inanyordu ve devamlı yanına gidiyorlardı, şu anda ise sadece 3 kişi inanıyor.
Hocam bu adamın dediklerine inanmıyorsanız eşimi ben sizce bu konuda nasıl ikna edebilirim?
Mehdi hakkında varsa sahih hadisleri yazabilir misiniz?


Cevap:

Mehdi konusunda yazdığım bilgi ve inancımı bu kitapta bulacaksınız. . Tarih boyunca pek çok kişi Mehdi olduğunu iddia etmiş, sonra aslı faslı olmadığı anlaşılmıştır. Mehdi hakkındaki rivayetlere bakılırsa onun işi "dünya savaşı çıkacak diye etrafına topladığı birkaç kişiyi yerinden yurdundan etmek" değildir; o, zulme karşı savaşacak, adaletin ve iyiliğin egemen olması için çalışacaktır. Müslümanların vazifesi işte bu amaca yönelik çalışmaları ve çalışanları desteklemektir; hizmete çağıran ve öncülük edenlerin adları Mehdi olsun, olmasın!
Gaybı (normal bilgi vasıtalarıyla bilinemez olan şeyleri) ancak Allah bilir. Allah bildirirse kulları da bilir, ama bu kullar peygamberler ise bilgileri sağlamdır, peygamber değil iseler bilgilerine güvenilemez; şeytandan, nefisten, hastalıktan, hayalden...de olabilir. Eğer Allah bildirmeden kullar gaybı bilselerdi bunu en iyi Peygamberimiz bilirdi; halbuki o da, vahiy bilgisi gelmediği zamanlarda olacakları bilememiştir.
Tasavvufun, tarikat eğitimi almanın amacı "İlim ve imanda yakin (kesinlik) ve takvâ elde etmek, nefs-i emmâreyi terbiye, ihlâs ve ihsan vasıflarını kazanmaya çalışmaktır. Adına keramet denilen olağanüstü olaylar tasavvufun maksudu ve makbulü değildir.
Her namazda okuduğumuz Fatiha suresinde Rabbimize şöyle diyoruz "Yalnız sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz". Ölüden insanlara gelecek bir fayda yoktur, aksine dirilerin dua ve ibadetlerle ölülere faydalı olmaları mümkündür. Yaşayan insanlardan gelecek faydalar da Allah'ın izni ile gelir, bu sebeple yardımı O'ndan dilemek gerekir, O isterse kullarını buna aracı, vasıta, vesile kılar.
Dede tekke dolaşıp her bir yatırdan özelliğine göre bir şeyler istemek caiz değildir ve böyle bir özelliğin ve isteğe verilecek cevabın dinde ve ilimde yeri yoktur. Hasta iseniz doktora gidin, borçlu iseniz kazanarak veya yardımseverlerden yardım alarak ödemenin yollarını arayın, başkaca bir sıkıntınız ve ihtiyacınız varsa bunların maddi sebeplerine sarılın ve bütün bunları yaparken ve yaptıktan sonra Allah'a sığının, ondan yardım isteyin; ölülerden, dedelerden, tekkelerden, cincilerden, üfürükçülerden, büyücülerden değil.
Manevi yardım, feyiz ve faydanın elde edilme yolu da iman, ibadet, zikir ve tefekkürdür.
Tarikat şeyhi öğrencisini (müridini) eğitir, yukarıda zikredilen "tasavvufun amacına" ulaşması için yardımcı olur, onun elinde başka bir yetki yoktur; tarikat eğitimi yoluyla iyi bir insan, iyi bir müslüman olmak için çalışmak yerine tarikatı bir ekmek kapısı, bir din, bir büyü, kehanet ve keramet yolu olarak kullanmak, bilmek, anlamak yanlıştır, günahtır, sapıklıktır.
Bazı tarikatlarda rabıta adıyla bilinen bir eğitim metodu vardır; bu metod doğru kullanılırsa şirk olmadığı gibi yararlı da olabilir. Rabıta'nın özü, Allah'ın sevdiğine, kamil ve eğitici olduklarına inanılan insanlarla devamlı beraberliktir; bu beraberlikten manevi olarak yararlanmaktır. Rabıta ibadet değildir ki şirk olsun! Kabaca bir örnek vereyim: Kendisinden müspet olarak etkilendiğiniz, üzerinizde olumlu, iyi, hayırlı izler bırakmış bulunan bir kimseyi (hocanızı, arkadaşınızı, ebeveynininizi...) hatırladığınız zaman birçok güzel duygu, düşünce ve tasavvur da bu hatırlamayı takip eder, o anda değişir, huzur bulur, duygulanırsınız...Mürid şeyhini düşündüğü zaman da onun talimatını, güzel ahlakını ve örnek kulluğunu birlikte hatırlar, bu örneğe göre yeniden yapılanma yolculuğu hız kazanır.
Kötü, yasak, bazen şirk olan rabıta değil, mürşid ve ona rabıta ile ilgili yanlış anlayış, inanış ve uygulamalardır.
Soruda bahsedilen kişinin yalancı olduğunu gösteren bir delil de adlarını vediği muhterem insanlardır; onların böyle bir şey söylemedikleri açık ve kesindir.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Kelime İndeksi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler Kelime İndeksi