HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Musiki dinlemek, yolculukta namaz ve Vehhabilik

1. Hocam, hasbahçe ve huzura doğru internet sitelerinde çalgı aleti ile ilahi söylemek küfürdür diyor. Günümüzde ilahilerin çoğu çalgılı, biz bunları dinlediğimiz zaman küfre mi giriyoruz?

Cevap:

Musiki icra etmek ve dinlemekle ilgili birçok rivayet ve yorum var. Hadis alimleri, "musikiyi haram kılan hiçbir sahih hadis yoktur" demişlerdir. Şu halde yukarıda ifade edilen "çalgı dinlemek ve bundan zevk almanın insanı kafir edeceği" hükmüne dayanak teşkil eden rivayet (bazı kaynaklarda böyle bir hadis rivayet ediliyor) sahih değildir. Ehl-i Sünnet'e göre "amel imandan cüz değildir; yani iman başkadır, amel başkadır, amel (bir şeyi yapmak veya yapmamak, mesela haram işlemek) imanın bir parçası değildir" bu sebeple kişinin imanını eksiltmez, onu imandan çıkarmaz. Çalgı dinleyen küfre girer diyenler Ehl-i sünnetin temel kurallarından birine aykırı bir fetva veriyorlar demektir.
Musikinin hükmü etkisine ve kullanılma amacına bağlıdır. Helal, mübah, müstehab olan bir durum ve davranış içinde icra edilen ve dinlenen musiki yasak değildir. Harama veya mekruha alet edilen musiki ise haram veya mekruh olur.2. İnsan ve hayvan kanı yemek veya içmek haram mıdır?

Cevap:

Damardan, vücuttan dışarı çıkmış, akmış olan kanı yemek ve içmek haramdır. Etin içinde, kılcal damarlarda tabii olarak kalmış bulunan kan et gibidir, et ile beraber yenir.3. Mesleği şoför olan, 25 yıldır bu işle uğraşan biri için namaz ve oruç konusundaki hüküm nedir? Bu kişi senede 1 ay evinde kalabiliyor. Yol şartları var, zorlukları çok, su bulunmayabiliyor. Temizlik şartlarına uyulamıyorsa yolda ve evinde kaldığı zamanlarda ibadetleri nasıl yapmalıdır. Bu ibadetleri kaza mı yapmalı, lütfen açık bir şekil de yazabilir misiniz?

Cevap:

İslam dininde insana güç gelen, insan fıtrat ve tabiatına ters düşen, altından kalkılamaz bir yükümlülük yoktur. İbadet eziyet çekmek için değil, Allah ile kulca ilişki kurmak ve yaratılışın amacını gerçekleştirmek için yapılır. Namaz en önemli ibadettir; onu terk etmenin hemen hemen hiçbir mazereti yoktur; çünkü imkansızlık veya güçlük durumlarında ruhsatlar (kolaylıklar, yükümlülüğün hafifletilmesi, bazı şartlardan vazgeçilme...) vardır. Elbisesini temizleme imkanı bulamayan pis elbise ile kılar, abdest alma imkanı olmayan teyemmüm eder, teyemmüm etme imkanı bulamayan onsuz da kılar. Oturamayan ayakta, ayakta duramayan oturarak, yatarak...kılar. Eğilemeyen, secde edemeyen başı -bazı ictihadlara göre gözü- hareket ettirerek kılar. Bütün bunlar yapılıp namaz kılınınca bir daha kaza etmek de gerekmez. Yolcular için öğle ile ikindiyi ve akşam ile yatsıyı birinin vaktinde birleştirerek kılma imkanı da vardır. Buna göre bir şoför gündüz boyunca yolculuk yaparken, öğleden sonra akşama kadar ilk imkan bulduğu yerde önce öğleyi, sonra da ikindiyi kılabilir. Akşam ile yatsı da böyledir, tan yeri ağarıncaya kadar ilk fırsatta önce akşamı, arkasından yatsıyı (farzlarını ve ikişer rek'at) kılar.
Hasılı beynamazın (bî-nemazın) geçerli mazereti yoktur.4. Sohbet odalarında sizin vehhabi olduğunuz söyleniyor doğru mu? Açıklar mısınız?

Cevap:

Vehhabî denilen kimseler (mesela Suudi Arabistan müslümanlarının çoğu) itikadda selefî (kendi tespitlerine göre ilk üç nesildeki inanma şeklini benimseyenler), amelde ise Hanbelî mezhebine bağlıdırlar. Bunları İslam dışına atmak günahtır, bunlar da müslüman kardeşlerimizdir. Bana gelince, ben Ehl-i sünnet alimlerinin inanç ve amel konusunda benimsedikleri usul, hüküm ve kuralların dışına çıkmam, Vehhâbî de değilim.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Kelime İndeksi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler Kelime İndeksi