İdeal insan, devlet ve toplum

1. Hocam çevremde bazı arkadaşlar sistemin başında bulunan insanların kafir olduğunu ve kafirin mümine velayet hakkı olmadığı için onların görevlendirdiği imamların arkasında namaz kılınamayacağını -özellikle cuma namazı- iddia ediyorlar, bu konuda aydınlatıcı bilgi verirseniz sevinirim.
2. Kur'an ideal bir insan mı, ideal bir toplum mu, yoksa ideal bir devlet mi vadediyor? Kuran ve sünnetten değişmeyen temel özelliklere sahip bir devlet düzeni oluşturabilir miyiz? Bu konuda tavsiye edeceğiniz kitaplar var mı?


Cevap:

Laik ülke yöneticilerine toptan kâfir (İslam'dan çıkmış) demek doğru ve caiz değildir. Yöneticiler içinde müminler de vardır, inanmayanlar da vardır.
İslam kurallarına göre yönetilmeyen bir ülkede devletin tayin ettiği imamlar, eğer imamlık için gerekli bulunan nitelikleri taşıyorlarsa bunların arkasında namaz kılınır. Cuma namazı olsun, diğer namazlar olsun sahih olmaları için imamların, halifeler tarafından tayin edilmeleri gerekmez. Esasen İslam'da imamlık, tayin ile değil, ehliyet (yeterli nitelikler) ile belirlenir. Müslümanlar bir araya gelip Cuma veya cemaatle namaz kılmak istediklerinde içlerinden, imamlığa en layık olan öne geçer ve namaz kıldırır. Namaz kıldıran en layık olan değil de, nitelikleri yeterli bulunan başka birisi ise namaz yine sahih olur. Devletin müdahalesi namazın sıhhati için değil, anlaşmazlıkların çıkmasını engellemek içindir.
İmam olabilmek için "olmazsa olmaz" nitelikler; müslüman, namaz bilgisine, namaz için zorunlu olacak kadar Kur'an okuma bilgi ve becerisine sahip olmaktır. Bundan sonrası yeterliğin, daha iyiye doğru dereceleri ile ilgilidir.
İslam, Kur'an ve Sünnet'in tanımladığı, Hz. Peygamber ve ileri gelen ashâbının örneklendirdiği tipte "iyi insan, iyi Allah kulu" vaad ediyor; daha doğrusu böyle insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. İdeal toplum ve ideal devlet de işte bu iyi insanların etkili ve iş başında oldukları toplumdur, devlettir. "Önce hangisi?" diye sorulacak olursa, verilecek cevap "İkisi birden, aynı süreç içinde, birbirini etkileyerek, inşa ederek" şeklinde olur.
"Kuran ve sünnetten değişmeyen temel özelliklere sahip bir devlet düzeni oluşturabilir miyiz?" sorusunun cevabı "Evet"tir. "Laik Düzende Dini Yaşamak" isimli kitabımın ikinci cildinde (İz yayıncılık, 1998, s. 254), Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve siyaseti kavram ve kurum olarak belirleyen dokuz "anahtar kelime"den söz etmiştim: "Tevhid, itaat, hilafet, bey'at, şûrâ, emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker (devletin, toplumun ve fertlerin denetim ve değerleri koruma vazifeleri), velayet, mülk ve hüküm. Bunlarla ilgili açıklamaları oradan okuyabilirsiniz.