HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Erken boşalma ve boşanma

Eşim çabuk boşaldığı için benimle cinsel temas yapamadı. Uzun zaman bekledim, arada gerginlik oluştu, bir gün tartıştık, beni bir talak ile boşadı, babamın evine geldim, aradan dokuz ay geçti, mahkemeye başvurdum, şimdi de boşamıyor; ben, iddet içinde vazgeçtim, sen benim şer'an karımsın, mahkeme boşasa bile başkasıyla evlenemezsin diyor. Ben ayrılmak istiyorum; çaresi nedir?


Cevap:

Eşiniz sizi bir talak ile boşamış, siz de baba evine gelmişsiniz, aradan 9 ay geçmiş; yani iddet çoktan sona ermiş, cinsel temas yapmadan boşadığı için talak bain olmuştur. Böyle boşamada, iddet içinde de olsa koca, sırf kendi isteği ile evliliğe dönemez. Talak ric'î (iddet içinde kocanın isterse vazgeçip evliliğe dönebileceği boşama) bile olsa, ilk üç ay içinde eşiniz evliliğe dönmemişse talak baine dönüşür ve bu sebeple evlilik bağı sona erer, kocanız da -cinsel temas yapmadan- boşadığı için mehrinizin yarısını ödemek mecburiyetinde olur.
Mahkemeye başvurup boşanan bir kadını kocası -dini bakımdan- boşamamakta ısrar ederse durum hakemlere intikal ettirilir. Hakemler kadının, kocanın kusuru (mesela cinsel temas yapamaması, teşebbüs halinde boşalması) yüzünden ayrılmak istediğini tespit ederlerse ayrılmaya (tefrik) karar verirler. Ayrılmayı talak sayan ictihada göre de kadının mehrinin ödenmesi gerekir. Bu ifadelerimin kısadan ve geçerli delili, Osmanlılar zamanında, Şeyhülislamlık makamının da onayı ile çıkarılan Hukuk-aile kararnamesinin 119, 130 ve 131. maddeleridir.


Aynı şahıslardan ek sorular:
1) Talak bain midir? Ric'i midir? Hayız halinde olması durumu değiştirir mi? Koca İbn Teymiyye'nin görüşüne göre boşamanın geçersiz olduğunu iddia etse durum ne olur?
2) Zevcenin mehir hakkı var mıdır? Var ise mehrin ne kadarı hakkıdır? Yoksa sadece müt'a hakkı mı vardır?
3) Bu durumda kocadan muhalaa yapması istenebilir mi? Ölçüsü ne olabilir?
4) Medeni Kanuna göre nafaka talep etmeleri dinen caiz mi? İslam'da boşandıktan sonra kadının nafaka, tazminat hakkı var mıdır?


Cevap:

Ben olayların şahidi değilim, fetva istiftaya tabidir, anlatılana göre hüküm verilir. Ben hâkim olmadığım için vak'ayı tahkik ve ispat yoluna gidemem, "anlatılan doğru ise, vak'a böyle ise hüküm şudur" derim.

1. Benim şahsî tercihime göre "hayız halinde talak geçerli değildir". Taraflar anlaşamazsa mesele hakeme götürülür, hakem de tarafların üzerinde anlaştıkları ictihada, böyle bir anlaşma olmazsa hakemlerim ictihadına göre hüküm verirler.
Yalnızca halvet değil, aynı zamanda haşefenin dühulü de vaki olduysa talak bain değil, ric'î olur. Halvet-i sahihayı da cima hükmünde kabul eden müctehidlere göre ise, -sizin işinizde halvet kesin olduğu için- halvetten sonra talak yine ric'î olur. Benim daha önce "bain" demem, dühul bulunmadığı ifadesine bağlıdır ve ben halveti dühul hükmünde saymıyorum.

2. Talak dühulden önce olursa bain, sonra ve sarih lafız (açıkça boşamayı ifade eden söz) ile olursa ric'î olur. Sizin durumunuzda -kadın hayızlı olduğu halde- talak geçerli sayılırsa, dühulden önce boşadı diyenlere göre (karşı tarafın iddiası bu ise) mehrin yarısı ödenir (Bakara: 2/237). Dühulden sonra boşadığınız kabul edilirse ric'î olur ve bu takdirde rücu ettiğiniz için halen kadın eşinizdir, mehir de gerekmez.

3. Kadın evli kalmak istemiyorsa ve siz de boşamak istemiyorsanız bir ayrılma yolu da muhâlaadır; bu da aranızda anlaşacağınız meblağ üzerinden yapılır. Mesela mehrin tamamını veya bir kısmını size vererek muhâlaa yapılabilir.

4. Boşanmış ve iddetini doldurmuş kadının nafaka hakkı yoktur. Evlenip ayrılmadan -maddi veya manevi olarak- zarar gören taraf tazminat talep edebilir (Edemez diyenler de vardır). Anlattığınız doğru ise siz de zarar görmüş oluyorsunuz.

Tavsiyem:
Bu hadisede iki taraf da müslüman ve olay öncesinde dostlar. İyi niyetle bir evlenme akdi yapılmış, ama mutluluk müyesser olmamış. Evliliğin yürümemesinde, bana önceden anlatılanlardan farklı olarak karının da kusuru var. Şu anda ise o evli kalmayı istemiyor. Sizin illa da evli kalalım demeniz doğru değil. Onların da "hem ayrılıp kurtulalım, hem de maddi menfaat elde edelim" demeleri doğru değil. Karşılıklı anlaşın, araya adamlar, hakemler koyun, dühul, halvet, rücû vb. konularda ihtilafınız olduğu için muhalaa yoluyla evliliği sona erdirin. Kadına mehrin yarısını veya daha fazlasını yahut daha azını bırakabilirsiniz.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Kelime İndeksi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler Kelime İndeksi