Başkasının karnesine ilaç yazdırmak

2. Başkasının karnesine ilaç yazdırmak (zaruret var, geliri yok) haram mıdır?


Cevap:

Devletin verdiği para, mal, imtiyaz vb. kime verilmiş ise ancak o alabilir, o kullanabilir ve ne maksatla verilmiş ise ancak o maksatla harcanır ve kullanılır. Bu kurala riayet etmeyenler vebale girer, devlet malını haksız olarak elde etmiş olurlar. Ancak bir vatandaş yoksul ise ve hastalandığı için de tedaviye ihtiyacı varsa, son sırada onun ihtiyacını karşılamak devlete düşer. Eğer devlet bunu yapmıyorsa, zaruret bulunduğu için bir başka vatandaş karnesini kullandırarak o yoksulu tedavi ettirebilir.