Enflasyon, nema ve hayat sigortası

1. Artırabildiğim paralar herhangi bir araç yerine dövizde değerlendiriyorum. Ancak yabancı devlet hisse senedi almak hoşuma gitmiyor. Tüccar güvenebileceğim para işletebilecek biri de yok. Döviz de dengesiz. İhtiyacım olduğunda bozdururken zarar edip sıkıntıya sebep olabiliyor. Çok yüksek olunca da helal olduğu konusunda şüphelerim beni rahatsız ediyor. İnsanların kendi kendilerine enflasyon oranında faiz alma konularına katılmıyorum ancak, çözüm de üretemiyorum.

2. Yıllardır kesilen "Tasarrufu teşvik fonu" birikiminin nemalarını yıllardır faiz olduğunu düşünerek dağıtıyorum. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Bir ara 6 yıl doldurunca isteyenler kesintiyi durdurabilir dendi, anaparanın alınabileceği söylendi. Ancak, öylece kaldı.

3. Hayat sigortaları konusunda düstur nedir? Araba kaskosu benzeri uygulamalar var. Yani, bir yıl için sağlık-ölüm olmazsa prim yanıyor, aksi halde tazminat alınıyor.


Cevap:

1. Alacaklar tahsil edilirken, borçlar ödenirken enflasyon farkının da ödenmesi gerekir. Aksi halde alınan borç eksik ödenmiş, alacaklının hakkı yenmiş olur. Enflasyon farkının hesaplanmasında bazı problemler bulunduğu için, borçlunun hakkı yenmesin ve fazla ödeme olmasın diye ihtiyaten birkaç puan eksik hesaplama yapılması uygun olur.
Kul hakkından korkan, dürüst ve iş bilir müteşebbisler ortaya çıkıp da halkın tasarruflarını, doğrudan veya ÖFK'lar gibi kurumlar aracılığı ile -kâr zarar esas üzerinden- nemalandırmadıkça sizin bahsettiğiniz problem/çözümsüzlük devam edecek, insanlar helal olan, ama verimsiz koruma yöntemlerini sürdüreceklerdir.

2. Tasarruf kesintilerinin nemalarını, asıl paranızı alıyormuşçasına alır yersiniz. Sonunda ödenenlerin toplamı, asıl paranızla bunun enflasyon farkını geçerse, o zaman reel faiz almış olacağınızdan bu miktarı fukaraya verirsiniz. Şu ana kadar ödenenler ve ödenecek olanların bu rakama ulaşma ihtimali yok gibidir.

3. Hayat sigortasının, riski paylaşma ile bir alakası yoktur. Bu sigorta, daha fazla veya ileride gelir sağlamak için bugünden/önceden ödeme yapmaktan ibarettir ve az verip çok almak, kazanırken verip, kazanamaz hale gelince almak kastından kaynaklanır. Hayat sigortası, bir zaruret olarak ancak şu durumda meşru olabilir: Bir gün çalışamaz ve kazanamaz hale gelince bir geliri, bakacak bir kimsesi olmayanlar hayat sigortası yaptırırlar. O gün gelince başka kaynaktan geçimleri olursa, yatırdıkları para ve onun enflasyon farkını alır, geri kalanı yoksullara dağıtırlar. Geçinecek başka kaynaklar olmazsa sigorta tazminatı ile geçinirler.