HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Kıyamet alametleri ve İsrail

...Sizinle güncel meselelerden olan, gerek Ortadoğu gerekse ülkemiz İslam toplumunu yakından ilgilendiren, bölgemizdeki Siyonist güçlerin bir büyük İsrail kurma yolundaki çabalarını birkaç dini kaynakla da birlikte değerlendirerek edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum.

1. Bilindiği gibi Siyonistlerin yıllardan beri süre gelen büyük İsrail kurma hedeflerinin ilk adımı 1945 yılında gerçekleşti. O günden bu yana gerek Amerikadaki gerekse diğer ülkelerdeki lobi faaliyetleriyle sürekli kurulan bu devletin o bölgede büyüyebilmesini amaçladılar. Şimdi bu durumu, öncelikle Irak'ın işgal edilmesiyle sonra da Suriye'ye iftiralar atarak, Arabistan'ı terör faaliyetleriyle karıştırarak bölgedeki dengeleri, müdahale edebilmeyi meşru kılacak ve bu meşruriyeti İsrail lehine kullanabilecek şekilde değiştirmeye çalışıyorlar. Bu işin güncel boyutu...
Bir de olaylara dini açıdan bakarsak; Peygamberimiz (s.a.) in kıyamet alametlerinden bahsederken Hadis-i Şerif'lerinde buyurduğu gibi Yahudilerle Müslümanlar savaşmadıkça ve çıkacak bu savaş müslümanlar tarafından kazanılmadıkça kıyametin kopmayacağı yönündeki sözlerini sizin nasıl değerlendirdiğinizi sorarak ilk sorumu yöneltiyorum.

Cevap:

İsrail'in Nil'den Fırat'a kadar uzanan "Büyük İsrail" devletini kurmak, Mescid-i Aksâ'yı yıkarak onun yerine kendileri için kutsal olan Süleyman Mabedini inşa etmek, böylece kendilerine vaad edildiğine inandıkları vatanlarına (arz-ı mev'ûda) kavuşmak için asırlardır çalıştıkları gizli değildir. Bugün İsrail'de bazı müzelerde, hayal ettikleri Büyük İsrail'in maketleri, haritaları ve ilanları vardır, açıkça sergilenmektedir.
Yahudilerle müslümanlar Hz. Peygamber zamanında da savaştılar, şimdi de savaşıyorlar. O zaman zafer müslümanların oldu, şimdi işin sonunun nereye varacağını ancak Allah bilir. Bahsettiğiniz hadiste yer alan bilgi önceki savaşa da ait olabilir; çünkü Hz. Peygamber (s.a.) mesela Deccal gibi kıyamet alametlerinden bahsederken "Ben hayatta iken gelirse...benden sonra gelirse..." şeklinde ifadeler kullanmıştır. Dilerim bu haber günümüzle de ilgili olsun ve bu savaştan müslümanlar galip çıksınlar; ama bunun kula düşen tedbirleri ve emek tarafı da var, bunların ihmal edilmemesi gerekiyor.
Bundan sonraki soruların cevabına da temel teşkil etsin diye "kıyamet alametleri"nden kısaca söz etmekte fayda var. Bu alametlerle ilgili pek çok hadis vardır ve bunların bir kısmı sahih kaynaklarda da yer almıştır. Bu hadislerden birinde on alametten söz ediliyor: 1. Ortalığı kaplayacak ve insanlara zarar verecek bir duman, 2. Deccal, 3. Dâbbetü'l-arz (yer canavarı veya yaratığı), 4. Güneşin Batı'dan doğması, 5. Hz. Îsâ'nın inmesi, 6. Ye'cûc ve Me'cûc adı verişen yaratıkların yeryüzüne yayılmaları, 7-9. Doğuda, batıda ve Arap Yarımadasında üç büyük toprak hareketi (çökme olayı), 10. Yemen taraflarından başlayacak bir ateş kümesi (Müslim, Fiten, 39 vd.).
Bu hadiste geçen alametlere başka hadislerde birkaç tanesi daha ilave edilmiştir.
Âlimler bu hadisleri hem rivayet sağlamlığı hem de metin (içeriğinin akıl ve vahiy süzgecinden geçirilmesi) yönünden incelemişler, isim olarak böyle alametlerin gerçekleşeceğini, ama bunların mahiyetlerinin ve detaylarının bilinmediğini, detaylara ait rivayetlerin "inanç konularında" bilgi kaynağı olacak sağlamlık düzeyinde bulunmadığını ifade etmişler, ayrıca hemen her alametle ilgili yorumlar da yapmışlardır. Bir örnek verelim: Dumanı bazı alimler, kıyamete yakın ortalığı kaplayacak, inanmayanları öldürecek, müminleri de nezle edecek bir gaz/duman olarak yorumlarken İbn Mes'ûd bunu reddetmiş, Hz. Peygamber zamanında Kureyş aç kaldı, açlık görme duyularını etkiledi, baktıkları yerde sis varmış gibi görüyorlardı", bu alametten maksat bu olaydır" demiştir.2. Bilindiği gibi yine Peygamberimiz(s.a.) in Hadis-i Şeriflerinde gecen Deccal konusu; Peygamberimiz (s.a.) Deccal'in arkasında Yahudilerin bulunacağı yönündeki sözleri. Buradan yola çıkarak Yahudilerin Deccal'i bizim de Mehdi'yi beklediğimiz yönündeki bir görüşün doğru olabilmesine ne kadar pay veriyorsunuz. Yahudilerin bir Deccal için dahi bu kadar hazırlık yaparken, bizim Hak yolda olmamıza ragmen gelmesi muhtemel olan Mehdi'yi bu kadar hazırlıksız şekilde beklememiz; yani nasıl olsa Mehdi gelecek, geldiği zaman bizi de kurtarır türünden bir düşünceyi nasıl karşılıyorsunuz ve biz müslümanların bu konuda yapmamız konusunda neler düşünüyorsunuz.

Cevap:

İnsanları yoldan çıkarmak, yeryüzünü savaş, kan, kin, zulüm ile doldurmak için çalışan her güçlü lider biraz Deccal'dir. İnsanlara olumsuz nazarlarla bakan ve yeryüzüne egemen olarak zulmetmek isteyen topluluklar elbette kendilerine uygun liderler beklerler. Müslümanlar da Hz. İsa'nın geleceğine, Mehdi'nin ortaya çıkacağına, bunların Deccal'i ortadan kaldırıp yeryüzünü yeniden huzura ve barışa kavuşturacaklarına inanıyorlar. Ama bu inancın yanında, en güçlü akıl ve vahiy delilleri şu iki temek inancı da kaçınılmaz kılıyor: a) Bunlar yeni bir din ve şeriat getirecek değiller, Son Peygamber'in (s.a.) ümmeti olarak hizmet edecekler. b) Müslümanların vazifesi ellerini kollarını bağlayıp oturarak kurtarıcı beklemek değildir; onlar gelsin gelmesin müminlerin vazifesi Kur'an'da, Sünnet'te ve bunların açıklaması mahiyetinde olan islamî ilimlere ait kitaplarda açık ve seçik olarak ortaya konmuştur; yarın kıyamet kopacak olsa bugün ağaç dikmeye devam edeceğiz.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Kelime İndeksi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler Kelime İndeksi