Sağlık Sigortası
Türkiye'deki sigorta mevzûâtı ve uygulaması, haram-helâl konularında hassas olan müslümanların, sigortacı olmalarına engeldir. İslâm'a uygun sigortacılık da mümkündür, bunun İslâm dünyasında uygulamaları da vardır, ancak Türkiye'de buna izin verilmemiştir.
Hayat sigortası yaptırmak câiz değildir.
Bunun dışında kalan ve gerçek mânâda riske tâbî bulunan nesnelerin ve değerlerin, (başkası olmadığı için) mevcût sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesi (böylece sigortacı değil, sigortalı olmak) câizdir. Sigortalı olanlar, şirket aracılığı ile, riske karşı -akitte zikretmesler bile karşılıklı hibe yoluyla- dayanışma yapmaktadırlar ve bu dayanışma câizdir.
Sağlık da riske tabi, bozulması muhtemel bir değerdir. Sigorta ettirilebilir. Bunun mânâsı, bozulduğu takdirde, sigortalıların dayanışması sûretiyle hastanın tedâvi görmesidir. Sigorta şirketi ise verdiği organizasyon vb. hizmetinin bedelini (pirimler ve ondan sağladığı menfaatler yoluyla) almaktadır. Sigortacı şirketin aldığı primlerin fâhiş olması veya bunları helâl olmayan yollardan işleterek menfaat sağlaması sigortalıyı sorumlu kılmaz.