HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Eğitim ve tebliğ
9. Çağımızda bütün alanlarda değişim çok hızlanmıştır. Özellikle öğrenim ve eğitimleri yetersiz olan ana babalar, çocuklarını kuşatan şartları anlama, değerlendirme, buna bağlı olarak sağlıklı bir iletişim kurma, eğitim yöntemi oluşturma konusunda yetersiz kalıyorlar. Ana babaların çok okumaları, dinlemeleri, düşünmeleri ve danışmaları gerekiyor. En önemlisi de küçük cemâatler oluşturmaktır. Aileler üçer beşer guruplar yapmalı, bu guruplara dahil fertler (erkekler, kadınlar, çocuklar) birbirleriyle düşüp kalkmalı, sosyal, ekonomik, kültürel ilişkilerini yoğunlaştırmalı, ortak değerlerini koruyarak gelişme yolunda yardımlaşmalı ve dayanışmalıdırlar. Bu guruplar arasında yapılacak işbirliği ile okul, şirket, vakıf, dernek, kulüp gibi kurumlaşmalar da gerçekleştirilmeli, bize ait güzellikleri başkalarına da sunmak için ibâdet vecdi ve şuuru içinde yarışılmalıdır.

İslâmî holdingler
10. "İsâmî holding" yerine kimlik ve kişiliğinde İslâmî değerler ağır basan veya kendilerini böyle tanıtan fertlerin ve gurupların kurdukları şirketlerden ve holdinglerden söz etmek bana daha uygun geliyor. Bu holdinglerin çoğu, günün şartlarına ve icaplarına göre kuruluyor ve işletiliyorlar. Pek çoğunda bir din âliminin danışmanlığına başvurulmadığını biliyorum. Faiz, içki yasağı gibi çok bilinen konular dışında, İslâm'ın genel olarak ekonomiye, özel olarak ticarete bakışını, bu faâliyetlerden beklentisini, bu faâliyetlere hâkim olmasını istediği ahlâkı bilen ve uygulayanları da çok değil. İslâm en çok ortak ve para toplanırken hatırlanıyor ve hatırlatılıyor.
Emeğin hakkı kavramı çok problemli, tartışmalı bir kavram. Emeğin hakkını evrensel ölçütlere kavuşturmak da imkânsız gibi bir şey. Aslında emeğin hakkından önce "teşebbüsün ve sermayenin hakkı nedir" sorusunu cevaplandırmak gerekir. Vahşi kapitalizm ahlâk, insaf, merhamet, paylaşım, adâlet, kanâat, hak gibi kavramları ve değerleri öldürmüş, onun yerine kârın maksimize edilmesi, pazarın genişlemesi, tüketimin arttırılması, emeğin ucuzlatılması gibi kavram ve değerleri getirmiştir. Bunlara rekâbet zarûretini de eklediğimiz zaman İslâmî holdinglerin hareket alanları da epeyce daralmaktadır. Yine de bunlardan, ötekilere göre daha âdil, ahlâkî, paylaşımcı, hak tanıyıcı, kanâatkâr davranışlar ve uygulamalar beklemek hakkımızdır. Bunlar beklenirken bazılarının, ötekilerden daha katı, merhametsiz, gaddar uygulamalara girmeleri sinir ve moral bozucu olmaktadır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler