Çet (Chat) Rezâleti
Bilgisayarın sayılmaz faydaları var, âdeta asra damgasını vuran bir îcat, ancak herhangi bir âletin yerinde ve yolunda kullanılmamasının önemli zararları da var. Bu yazıda bilgisayarın yersiz kullanılmasından doğan üç zararı üzerinde durmak ve ilgilileri uyarmak istiyorum.

1. Müstehcen yayınlar
Bir kısım din, ahlâk ve gelenek tanımaz çağdaşlara göre "kadının ve erkeğin çıplak olması müstehcen değildir; soyunan kimse, cinsel tahrik veya cinsiyeti kullanarak menfaat sağlama kastı taşıyorsa bu müstehcendir, porno kavramına girer; soyunan yalnızca vücut güzelliğini sunmak istiyorsa, bu san'attır, müstehcenlikle alâkası yoktur".
Bizim dînimize, geleneğimize ve ahlâk anlayışımıza göre; kadının ve erkeğin belli durumlarda ve belli kimselere karşı örtülmesi gereken (avret) yerleri vardır, bu durumlarda belli yerlerin açılması, karşı tarafa gösterilmesi ayıptır ve günahtır; ayıp olduğuna göre de müstehcendir, çirkin karşılanır, hoş görülmez, namahrem kimselerin yanında açılıp saçılan, senli benli konuşanlara iyi gözle bakılmaz. Dîni, ahlâkı, geleneği takmayan birilerinin çıkıp da "ayıp, günah ve çirkin" olan bir şeye "normal, meşrû, güzel ve sanat" demeleri eşyanın mâhiyet ve niteliğini değiştirmez; bu, aka kara, eğriye doğru demek gibidir, böyle diyenlere göre hükmümüzü ve değerler sistemimizi değiştirmeyiz, diyenlerin görme ve değerlendirme kâbiliyetlerinin bozulduğuna hümederiz. Sesli, görüntülü veya başka şekillerdeki yayınlarda, bize göre müstehcen olan şeyler varsa bunları hoşgöremeyiz, elimizden geliyorsa, böyle yayınları meşrû yollardan engellemeye çalışırız, gücümüz yetmiyorsa onaylamadığımızı bildirir, hoşlanmadığımızı hissetirir, özel hayatımıza sokmayız, evimizde barkımızda izletmeyiz..
Bilgisayarlar internet bağlantısı ile sesli, hareketli veya hareketsiz müstehcen ve pornografik yayınları almakta, kullanıcıya sunmaktadır. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu da, bu imkân karşısında kendisini kontrol etme irâdesinden yoksundurlar; veya "kendini kontrol etmeyi" gerekli görmemektedirler. Birçok dindar, muhâfazakâr ailenin de evinde artık bilgisayarlar ve internet bağlantıları vardır, aile fertlerinin bu imkânı nasıl kullandıkları ile ilgilenmek şuurlu ve sorumluluk duygusuna sahip aile fertlerine düşmektedir.