HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Sonuç
İnsan, fıtratını değiştirmedikçe -ki Allah bunun değişmeyeceğini bildiriyor ve asırlar boyu da değişmedi- dîne olan ihtiyacı devam edecektir. Rönesans, reform ve aydınlanma fırtınaları, yalnızca dînin üstündeki külleri ve tortuları atmış, hâlis dînin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Çağın uygarlığı içinde din dimdik ayaktadır. İnsanlar birey, topluluklar ve toplumlar olarak akıl ve bilgileriyle hayatı sürdürürken çok önemli hatâlara düşmüşler, yeri doldurulamaz maddî ve manevî kayıplar vermişlerdir. Ne tek başına akıl ve beşerî bilgi, ne de bunlara arkasını dönen din insanlara mutluluk getirebilecektir. İnsanlar mutluluk peşinde koştukça dîni bir güneş gibi sağ ellerinde, aklı ve bilimi da bir ay ve yıldızlar gibi sol ellerinde tutmak durumundadırlar. İnsan evreni ne güneşsiz olacaktır, ne de aysız ve yıldızsız.
Bu fıtrî, tabîî, ilâhî gerçeklik karşısında durmak ve direnmek mümkün olmadığı için, ülkemizin boşuna kürek çeken bir kısım aydınları ve seçkinleri de abesle meşgûl olmaktan vazgeçecek, dîne düzgün bakmayı, din ve vicdan özgürlüğünü evrensel ölçütlere uygun seviyede tanıyıp benimsemeyi öğreneceklerdir. Din bilgisi ve kültürü zayıf olan tabaka (bunlara sıradan halk demiyorum; çünkü okumuşlar, yüksek mevkîlere gelmişler içinde de böyleleri çoktur) bugüne nisbetle din bilgisini arttıracak, dîne inanan ve inanmayana, dîni yaşayan ve yaşamayana müsamaha göstermeyi bilecektir. Dinlerin ve ideolojilerin bağlıları, ötekini baskı altında tutarak veya yok ederek varlıklarını sürdüremeyeceklerini anlayacak, varolmak, gelişmek ve yayılmak için başka usûller ve yollar arayacaklardır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler