Ensar (İmam-Hatipliye)

İmam-Hatipli olmak zihniyettir imandır
İslâmî zihniyeti paylaşanlar ihvandır
Ensar hareketinin kardeşlik çatısında
Birleşip hizmet vermek özlediğim irfandır

Muhacir günahlardan has kulluğa göçendir
Hak rızâsı nerdeyse orada yer seçendir
Ensar muhacirlere kucak açıp yâr olan
Başkasıyla paylaşan öz nefsinden geçendir

Dışarda kalma sakın muhacir ol, ensar ol
Başka yollar arama İslâm'dır tek doğru yol
Aklın farı yetersiz vahyin ışığına gel
Tut ışığı cihâna aydınlansın sağ ve sol

Beni ben yapan kültür İslâm hamurundandır
Millet bağı imandır, ne soy soptur ne kandır
Kültürler savaşında millete rehber olmak
Değerleri koruyup kollamak imandandır

İslâm Hak rahmetini cihâna yaymak ister
Hakkı yerli yerine getirip koymak ister
Mümin hak ve rahmeti taşıyan, yaşayandır
Açla aç yatıp ancak doyanla doymak ister

Bedeniyle rûhuyla eşref mahlûk insandır
Çamuru insan yapan ibadettir imandır
Rûhu ihmal ederek çamurlaşan insanı
Kurtarıp yüceltecek Ensar'daki irfandır

İslâm adalet, rahmet, hürriyet, denge, düzen
Hikmetle ona çağır uygun üslûba özen
Korkutma sev ve sevdir gerçek İslâm'ı anlat
İslâm yaşandığında gelir özlenen düzen

Ekim,1993
Kütahya, Afyon, Eskişehir konuşmalarının ilhamıdır.