Yuvaya Hasret (1)

Bugün pek gamlıyım kalbim yanıyor
İçimde sanki bir yana kanıyor
Herhalde sevgili beni anıyor
          Ansa bir anmasa bin türlü yakar
          Gözüm kuru, yaşlar içime akar

Öyle anladım ki ayrılık burda
Hasretin zerresi ebedî yurda
Dolsun n'olur yâ Rab artık buyur da
          Buyursan çileler dolar değil mi
          Sana kalkar bütün kollar değil mi

Gelir geçer felek gamı demişler
Diyenler de -demek- çok gam yemişler
Yâr ile lezzetli ballar, yemişler
          Vuslat yemişleri tattır ne olur
          Sıkıntıyı kalpten attır ne olur

Nûrunun durağı gönül dediler
Orda bulmuş nûru kırklar yediler
Senin kapında biz miskin kediler
          Miskin kedileriz nasipler gönder
          Bir nûr kervanı da bu yana dönder

Hayri yanar, ister yandır Allah'ım
İster rahmetinle kandır Allah'ım
İsmini lâyıkça andır Allah'ım
          Andır ki mutlu bir hayat sürelim
          Açık, yumuk gözle nûrun görelim

İstanbul, 27/3/1961
(Yatılı okuyorum, çocuklar Çorum'da)