DERT SÖYLETİR (Şiir Kitabı) ve 2021 Yılı Ekleri
(İz yayıncılık, İstanbul, 2002.)
[EK: Kitap baskısında bulunmayan ve 2021 yılında siteye eklenmiş şiirler]

Şemâil
Yâ Rasûlallah
Mi'raciye I
Mi'raciye II
Aşkından İmiş
Vuslata Giden Yol
Vuslata Giden yol
Naat
Manzum Tercümesi
Ravza'da
Medine Yolunda
Kâbe ve Hac
Medine'de Ramazan
Beytullah (Allah evi)
Zemzem Kuyusu
Peygamberimizin (s.a.) Hac ve Umrede Yaptığı Dualar
Tavaf
Mekke'de Bayram Namazı
Ahmed Rüfâî'nin Münâcâtı
Mescidinde İmam O (s.a.)
Gönül O'nun Olmalı
Kalabalıklarda Yalnız Olanlar
Sen Sevmeyi Bilmezsen
Ebû-Eyyûb'un Huzûrunda
Namaza Davet
Namaz
Kadir Gecesi
Kur'an'a Sarıl
İslam Bu Değil
Hasbihal
Göç
İman ve inkâr
Uyku ve Ölüm
Kuru Kafa
Düğün ve Yuva
Yuvaya Hasret (1)
Yuvaya Hasret (2)
Ensar (İmam-Hatipliye)
İmam Hatip Canımız
Enstitülü Kardeşim
Serzeniş
Erzurum
Can Azerbaycan
Kuba Mescidinde
Gel Azerbaycan'a Gel
Çifte Bayram
Ağıt ve Niyâz
Şâh'ı Ziyaret
Attığında O Taşı (İntifâda)
Filistinli Gençlere
Kudüs
Uygarlıktan Medeniyete
Sözde Aydınlar
Gerici ile Aydın
Hasret
Enes'e
Salih'e
Kardeşim

Kitap Baskısı Dışındaki Şiirler
Münâcât
Ali Ulvî Kurucu'nun Hatırasına
Ocak 2021'de Siteye Eklenen Şiirler
Yeni Eklendi Hırka-i Sa’âdet Ziyareti
Yeni Eklendi Doyulur mu
Yeni Eklendi Bir Seyahatin Ardından
Yeni Eklendi Kutlu Doğum
Yeni Eklendi Selamdan Vuslata
Yeni Eklendi Bir Damla Sevgi İçin
Yeni Eklendi Bir Ziyaretin Ardından:
Yeni Eklendi [Olmaz]
Yeni Eklendi Mustafa Kara Benim Doğum Tarihimi Düşürmüş
Yeni Eklendi Söyleye
Yeni Eklendi O Meyden Sun
Yeni Eklendi Tantâvî’nin Öğütleri
Yeni Eklendi Bir Süpürge Olsaydım...
Yeni Eklendi Önce Kendine Öğret
Yeni Eklendi [Alimler]
Yeni Eklendi Hadislerin Mealen Manzum Tercümesi
Yeni Eklendi Hadisin Mealen Manzum Tercümesi
Yeni Eklendi [Sultan Birinci Abdülhamid'in Şiiri]
Yeni Eklendi İslamın Şartları ve Oruç Şiiri
Yeni Eklendi Anlar Bizi
Yeni Eklendi Kap Boş İken Çok Ses Çıkar
Yeni Eklendi [Ruhum Var]
Yeni Eklendi Çirkefe Taş Atma Üstüne Sıçrar
Yeni Eklendi “Gün Akşam Oldu”
Yeni Eklendi Güle Sordum
Yeni Eklendi Yârin Gölünde
Yeni Eklendi [Hingâl Şiirleri]
Yeni Eklendi Çay
Yeni Eklendi Veda Yazısı Üzerine
Yeni Eklendi Korona Sınırlamalarına Karşı
Yeni Eklendi [Korona İzolesi]
Yeni Eklendi [“Aşkın Sırrına Erenler” İçin Kıtalar]
Yeni Eklendi [Dostlar Arasında Karşılıklı Beyitler]
Yeni Eklendi Yazışma Şiirleri
Yeni Eklendi Korona Hapsinden İbret Alalım
Yeni Eklendi Şimdi Paylaşma Zamanı
Yeni Eklendi [Hasret Şiiri]
Yeni Eklendi Düşündüm
Yeni Eklendi [Aldanma]
Yeni Eklendi [Her An Rahmet Olmasa...]