[Aldanma]

Geçer günler biter ömrün sakın emlake aldanma
Amel iman eğer nuksan ise eflake aldanma
Ümidim affına Hakkın ve cennet lutf-i Hak’tandır
Girersin altına ergeç yatarsın hake aldanma

Zerü sîmin verüp Hakk’ın rızâsiyçün sebîl eyle
Ya sus ey hakka talip sen ya söylersen hayır söyle
Hakikat kaynağından nazil olmuştur hüküm şöyle:
Bu kaynaktan kopan, âsî olan idrake aldanma

Makam mevki ve imkanlar çekerler sahte dûstânı
Basar karga misali yüzsüz insanlar gülistanı
Sinekler hem severler pekmezi hem bağ-u bustânı
İçi pistir mürâînin dışından pâke aldanma

İlim iman yakine ermemişse bil ki nuksandır
İbadettir tarikı sohbet-i ashâb-ı irfandır
Papağanlar misali laf ne irfandır ne de şandır
Aman Hayrî sakın meddahlara şak şake aldanma

Hayreddin Karaman
26.Haziran.2020 - Bursa

[Not: “Dert Söyletir” şiir kitabının 2017 baskısından sonra yazılmış ve 2020-Aralık itibariyle henüz basılmamış şiirlerdendir.]